Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206До уваги фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань!

З метою отримання зауважень та пропозицій впродовж 5 днів буде опубліковано проект рішення міської ради «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель міста Запоріжжя».
Проект рішення разом з додатками та відповідним аналізом регуляторного впливу будуть оприлюдненні у газеті «Запорізька Січ» та на офіційному порталі Запорізької міської ради.
Пропозиції та зауваження до проекту з відповідним порядком надавати до Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради за адресою : вул. Зелінського, б. 3, телефон 224-52-31, протягом одного місяця з дати оприлюднення зазначеного проекту рішення та акту регуляторного впливу.

ПРОЕКТ

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

 

Про затвердження нормативної грошової оцінки земель міста Запоріжжя

 

Розглянувши технічну документацію з нормативно-грошової оцінки земель міста Запоріжжя розроблену Державним підприємством Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст «Дніпромісто» ім. Ю.М. Білоконя, керуючись Податковим кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оцінку земель», Законом України «Про державну експертизу землевпорядної документації», Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.95 № 213 «Про методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів» (із змінами та доповненнями), Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель міста Запоріжжя, виконану Державним підприємством Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст «Дніпромісто» ім. Ю.М. Білоконя.
Затвердити схему основних агровиробничих груп грунтів згідно матеріалів технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Запоріжжя.
Затвердити  базову вартість одного квадратного метра земель міста Запоріжжя в розмірі 239, 50 гривень (двісті тридцять дев’ять грн. 50 коп.).
Затвердити економіко-планувальне зонування території міста Запоріжжя. В місті Запоріжжі 371 економіко-планувальна зона.
Затвердити значення коефіцієнтів місцерозташування Км2 згідно з додатком 1.
Затвердити значення коефіцієнтів впливу локальних факторів Км3 згідно з додатком 2.
Ввести в дію нормативну грошову оцінку земель міста з 01.01.2016 року.
Нормативна грошова оцінка земель м. Запоріжжя підлягає щорічній індексації відповідно до вимог діючого законодавства.
Визнати рішення Запорізької міської ради від 03.03.08 № 79 «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель міста Запоріжжя» таким, що втратило чинність з моменту впровадження нової нормативної грошової оцінки.
Доручити Головному управлінню Держземагенства у Запорізькій області забезпечити оформлення та видачу витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок міста Запоріжжя.
Управлінню з питань земельних відносин Запорізької міської ради сприяти у проведенні робіт щодо введення в дію затвердженої нормативної грошової оцінки земель міста та здійснити з 01.01.2016 року нарахування земельного податку і орендної плати за землю на підставі відповідних витягів з нормативної грошової оцінки земель.
Доручити Управлінню з питань внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради довести до відома землевласників, землекористувачів та орендарів про необхідність отримання витягів з нормативної грошової оцінки земель для розрахунку розміру плати за землю шляхом опублікування у місцевих засобах масової інформації та розміщення на офіційному веб-сайті Запорізької міської ради в зв’язку із затвердженням нової нормативної грошової оцінки земель м. Запоріжжя.
Здійснення контролю за виконанням даного рішення доручити заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гладченку С.М. та постійній комісії міської ради з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин (Полюсов В.В.).

 

Міський голова                                                                                           О.Ч. Сін

Рішення підготовлено

Управлінням з питань
земельних відносин
міської ради
Начальник Управління                                                                              Ю.О. Сколибог

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення міської ради «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель міста Запоріжжя»

 

           
Попереднє рішення про затвердження нормативної грошової оцінки земель м. Запоріжжя було прийнято 03.03.2008р. Згідно ст. 18 Закону України «Про оцінку земель», нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, незалежно від їх цільового призначення, проводиться не рідше ніж один раз на 5-7 років. Тому матеріали нормативної грошової оцінки земель м. Запоріжжя станом на 2008 рік не відповідають поточним потребам.
Оцінка земель є необхідною умовою реалізації платного характеру використання землі, укладання цивільно-правових угод щодо земельних ділянок, визначення втрат, що вимагають відшкодування при відчуженні земельної власності, і збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам.
Оцінка землі дає можливість міській раді, разом з нормативно - організаційними методами управління розвитком території, реалізувати свої регулятивні повноваження на основі створення економічних передумов і стимулів раціонального використання земель, забезпечити необхідні умови для формування фінансово-економічної бази місцевого самоврядування за рахунок надходжень від плати за землю і стягнення державного мита при здійсненні цивільно-правових угод стосовно земельних ділянок. Крім того, оцінка земельної власності є обов''язковою складовою всіх інвестиційних процесів і заставних операцій.
Нормативна грошова оцінка земель м. Запоріжжя виконана відповідно до договору, укладеного між Запорізькою міською радою та Державним підприємством Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст «Дніпромісто» ім. Ю.М. Білоконя.
Розроблена технічна документація з нормативної грошової оцінки земель м. Запоріжжя має позитивний висновок державної землевпорядної експертизи і може бути надана на затвердження сесії міській раді.
Прийняття цього регуляторного акту - рішення Запорізької міської ради «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м. Запоріжжя» передбачає використання нормативної грошової оцінки земель міста для визначення розміру земельного податку, розрахунку орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, справляння державного мита при міні, успадкуванні та даруванні земельних ділянок, визначення розміру втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, для економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель, тощо.
Таким чином прийняття цього рішення забезпечить введення в дію нормативної грошової оцінки земель м. Запоріжжя, практичне застосування нової нормативної грошової оцінки земель для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, продажу забудованих земель та проведення земельних аукціонів, крім того, дозволить скерувати додаткові кошти на здійснення програм соціально- економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери, додаткового фінансування сільського господарства. Враховуючи неможливість розв''язання проблеми за допомогою ринкових механізмів і потреби у державному регулюванні, здійснення робіт із розроблення нормативної грошової оцінки і запровадження заходів із застосування виконується за рахунок бюджетних коштів, що буде компенсовано збільшенням надходжень від плати за землю.

 

Начальник Управління з питань
земельних відносин міської ради                                                        Ю.О. Сколибог

 

Додаток 1Додаток 2

Аналіз регуляторного впливу
до проекту рішення Запорізької міської ради «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель міста Запоріжжя»

Цей документ містить обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акту - проекту рішення Запорізької міської ради «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель міста Запоріжжя» та складено відповідно до ст. 8 Закону України "Про основні засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". Документ включає аналіз потенційного впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб''єктів господарювання, громадян та держави. Цей документ містить обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики.

Визначення проблеми, яку передбачається розв''язати шляхом  регулювання.
Відповідно до статті 206 Земельного кодексу України використання землі в Україні є платним. Плата за землю справляється відповідно до Закону.
На підставі статті 18 Закону України „Про оцінку земель“ нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих в межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення проводиться не рідше ніж один раз на 5-7 років. Попередня нормативна грошова оцінка була введена в дію з 03.03.2008.
З часу розроблення попередньої нормативної грошової оцінки відбулися значні зміни, удосконалено системи інженерного забезпечення водопроводів, водовідведення, електромереж, телекомунікацій, благоустрою тощо. Здійснено капітальне будівництво торгівельних об’єктів, суттєво змінилися показники на ринку нерухомості.
Нормативна грошова оцінка земель м. Запоріжжя розроблена та виконана на підставі договору №591-07-2013 від 09 вересня 2013 року, укладеного між Управлінням з питань земельних відносин Запорізької міської ради та Державним підприємством Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя.
На виконання вимог чинного законодавства України та з метою забезпечення економічного регулювання земельних відносин, підвищення ефективності використання земель м. Запоріжжя, визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського виробництва, а також під час розроблення показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель пропонується розглянути проект рішення «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель міста Запоріжжя».

Визначення цілей державного регулювання та обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.
Метою ухвалення рішення міської ради «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель міста Запоріжжя» є:
виконання вимог чинного законодавства України;
врегулювання правовідносин між Запорізькою міською радою та суб’єктами господарювання;
стимулювання ефективного та раціонального використання землі на засадах ринкової економіки, визначення ринкової вартості земельних ділянок, визначення розмірів земельного податку, орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, розміру державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок;
задоволення інтересів держави та територіальної громади, можливість направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку міста тощо.

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного.
Статтею 13 Закону України «Про оцінку земель» передбачено обов’язкове проведення нормативної грошової оцінки у випадках визначення розмірів податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, державного мита при міні, спадкуванні чи даруванні земельних ділянок та інше, згідно із законом. За наслідками проведення нормативної грошової оцінки складається технічна документація, яка відповідно до статті 23 Закону України «Про оцінку земель» затверджується міською радою.
Перша альтернатива – прийняття рішення Запорізькою міською радою «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель міста Запоріжжя» забезпечить виконання вимог чинного законодавства України та застосування нової нормативної грошової оцінки земель для визначення розміру земельного податку та орендної плати за землю, розміру державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок. Така альтернатива є прийнятною.
Друга альтернатива – неприйняття рішення порушує норми чинного законодавства. Така альтернатива є неприйнятною.
Перевага вибраного виду правового регулювання – затвердження нормативної грошової оцінки земель міста Запоріжжя ґрунтується на тому, що інші альтернативні способи досягнення мети не передбачені чинним законодавством і можуть бути визнаними такими, що суперечать чинному законодавству, що є неприпустимим.

4. Опис механізмів та заходів, які пропонуються для розв’язання визначеної проблеми.
Механізм та заходи, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми:
Оприлюднення проекту рішення Запорізької міської ради «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель міста Запоріжжя» з метою одержання зауважень і пропозицій.
Затвердження нормативної грошової оцінки земель м. Запоріжжя з базовою вартістю одного квадратного метра земель міста в розмірі 239,50 грн.
Введення в дію нормативної грошової оцінки м. Запоріжжя з 01.01.2016 року.
Своєчасне надання Головним управлінням Держземагентства у Запорізькій області витягів з нормативної грошової оцінки окремих земельних ділянок, що знаходяться у власності або користуванні фізичних та юридичних осіб.

Обгрунтування можливостей досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акту.
Прийняття запропонованого регуляторного акту забезпечить:
введення в дію нормативної грошової оцінки земель м. Запоріжжя з 01.01.2016 року;
практичне застосування нормативної грошової оцінки для визначення розміру земельного податку та орендної плати за землю, розміру державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, продажу забудованих земельних ділянок та проведення земельних аукціонів;
збільшення доходної частини міського бюджету, направлення додаткових коштів на реалізацію програм соціально-економічного розвитку тощо.

 

Визначення очікуваних результатів прийняття акта.
Від прийняття цього регуляторного акту очікуються наступні вигоди і витрати:

Група впливу

Вигоди

Витрати

Територіальна громада міста Запоріжжя

Регулювання та планування надходжень до міського бюджету, ефективніше використання земельних ресурсів, направлення додаткових коштів на програми соціально-економічного розвитку

-

Запорізька міська рада

Забезпечення виконання вимог чинного законодавства України. Зростання надходжень до доходної частини міського бюджету. Можливість фінансування програм розвитку територіальної громади

Витрати на розробку технічної документації та проходження землевпорядної експертизи
(963 305,03 грн.)

Суб’єкти господарювання, громадяни

Отримання витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, що перебувають у власності чи користуванні, можливість здійснення нотаріальних правочинів із землею

Обов’язкові платежі земельного податку та орендної плати за землю

Визначення показників результативності регуляторного акта
Показники результативності зазначеного регуляторного акту визначаються за наступним критерієм:
статистичні показники, пов’язані з дією акту;
розмір надходжень від плати за землю;
кількість витягів про нормативну грошову оцінку, виданих продовж строку його дії.

8. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акту.
Найбільш впливовим зовнішнім чинником, що вплине на дію регуляторного акту буде зміна чинного законодавства у сфері оцінки земель. При настанні зазначених подій до регуляторного акту будуть внесені відповідні зміни.

9. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта та переліку заходів, спрямованих на відстеження дії регуляторного акта.
Запропонований регуляторний акт запроваджується на термін, передбачений статтею 18 Закону України «Про оцінку земель» (на момент розробки регуляторного акту нормативна грошова оцінка земельних ділянок несільськогосподарського призначення проводиться не рідше ніж один раз на 5-7 років). При зміні чинного законодавства термін дії регуляторного акту може бути змінений.

10.Визначення показників результативності цього регуляторного акту.
Запровадження нормативно-правового акту, орієнтованого на реалізацію Закону України «Про оцінку земель» дозволить забезпечити максимальну можливість використання ресурсного потенціалу земель міста та виконання соціальних програм в інтересах територіальної громади.
Регулювання впливає на кожну з трьох базових сфер: інтереси громадян та суб’єктів господарювання, інтереси держави та органу місцевого самоврядування, що відображено в наведеній нижче таблиці:

Сфери впливу

Вид впливу

Інтереси громадян та суб’єктів господарювання, в яких земельні ділянки перебувають у власності чи користуванні

Збільшення розміру плати за землю

Інтереси органу місцевого самоврядування

Забезпечення надходжень до доходної частини міського бюджету

Інтереси держави

Забезпечення виконання вимог чинного законодавства України

11. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття.
Оцінка ефективності запропонованого регуляторного акту буде здійснена за підсумками проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту відповідно до статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням значень показників результативності регуляторного акту на підставі статистичних даних.

 

 

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                                                  С.М. Гладченко


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet