Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206



Річна інформація емітента облігацій місцевих позик
за 2013 рік


1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента - Запорiзька мiська рада
1.2. Місцезнаходження емітента - Запорізька обл., Орджонiкiдзевський р-н, 65105, м. Запорiжжя, пр.Ленiна, 206
1.3. Міжміський код, телефон та факс емітента - (061) 224-69-00, (061) 224-18-04
1.4. Електронна поштова адреса емітента - zpgorfin@ukr.net
3. Інформація щодо облігацій місцевих позик
3.1. Інформація щодо випуску облігацій місцевих позик:
Дата реєстрації VII випуску – 18.08.2011.
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: серія I - 05/1-I-2011; серія J - 06/1-I-2011; серія K - 07/1-I-2011.
Термін обігу облігацій місцевої позики: серія I – 25 місяців, серія J – 37 місяців, серія K – 49 місяців.
Дата реєстрації VIII випуску – 28.08.2012.
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: серія L - 7/1-I-2012, серія M - 8/1-I-2012, серія N - 9/1-I-2012.
Термін обігу облігацій місцевої позики: серія L – 25 місяців, серія M – 37 місяців, серія N – 49 місяців.
3.2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій місцевих позик (згідно з рішенням про розміщення облігацій місцевих позик):
VII внутрішня місцева позика: залучення коштiв до бюджету розвитку бюджету мiста для рефiнансування iснуючих боргових зобов'язань Запорiзької мiської ради.
VIII внутрішня місцева позика: залучення коштiв до бюджету розвитку бюджету мiста для реалiзацiї проектiв капiтального будiвництва мiста Запорiжжя.
3.3. Кількість розміщених облігацій місцевих позик: 75 000 шт.
Сума коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик: 75 000 000,0 грн.
3.4. Суми та напрями використання коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик:
Кошти отриманi вiд розмiщення облiгацiй VII внутрiшньої мiсцевої позики спрямовано у 2011 роцi на рефiнансування облiiгацiй серiї G VI мiсцевої позики обсягом 25000,0 тис.грн.
Кошти вiд здiйснення запозичення VIII внутрiшньої мiсцевої позики використані частково: в сумi 22,7 млн.грн. були спрямованi на фінансування будівельних робіт по об'єктах бюджету розвитку міста.
3.5. Зазначення товару (послуги), яким проводиться погашення облігацій місцевих позик:
Джерелом погашення облiгацiй внутрiшнiх мiсцевих позик є надходження до бюджету розвитку бюджету мiста вiдповiдно до статтi 71 Бюджетного кодексу України.
3.6. Інформація щодо внутрішніх та зовнішніх ринків, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах
Облiгацiї оберталися вiльно на територiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй визначені фiзичнi та юридичнi особи, резиденти та нерезиденти України.
Торгiвля на зовнiшнiх ринках не здiйснювалася.
Облiгацiї VII та VIII внутрiшніх мiсцевих позик знаходилися в бiржовому списку ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" в категорiї позалiстинговi цiннi папери.
Факту делiстингу облiгацiй VII та VIII внутрiшніх мiсцевих позик в 2013 роцi не було.
3.7. Проценти та сума доходу, що виплачені за облігаціями місцевих позик у 2013 році склали 11 200 500 грн., в тому числі за серією I – 1 009 800,0 грн. (відсоткова ставка – 13,5 % річних), серією J – 1 009 800,0 грн. (відсоткова ставка – 13,5 % річних), серією K – 504 900,0 грн. (відсоткова ставка – 13,5 % річних), серією L –1 735 200 грн. (відсоткова ставка – 17,4 % річних), серією M –3 470 400 грн. (відсоткова ставка – 17,4 % річних), серією N –3 470 400 грн. (відсоткова ставка – 17,4 % річних).
Також, у 2013 році, при здійсненні дострокового викупу облігацій серій J, K, L, M, N, сума виплаченого відсоткового доходу становила 1 072 500 грн., в тому числі за серіями: J – 270 000 грн., K – 135 000 грн., L – 133 500 грн., M – 267 000 грн., N – 267 000 грн.
3.8. Проценти та сума доходу, що не виплачені за облігаціями місцевих позик:
Випадків не сплати відсоткового доходу за користування залученими коштами не було.
3.9. Сума надходжень до бюджету розвитку із зазначенням суми коштів, яка буде направлена на погашення облігацій місцевих позик:
Відповідно до рішення міської ради від 25.09.2013 № 4 «Про достроковий викуп та погашення облігацій внутрішньої місцевої позики», з метою зменшення боргового навантаження на бюджет міста, у 2013 році був здійснений достроковий викуп облігацій серії J загальною номінальною вартістю 10 000 000грн., серії K загальною номінальною вартістю 5 000 000 грн., серії L загальною номінальною вартістю 10 000 000 грн., серії M загальною номінальною вартістю 20 000 000 грн., серії N загальною номінальною вартістю 20 000 000 грн.
Станом на 01.01.2014 року бюджет міста Запоріжжя не має боргу за запозиченнями у вигляді розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик.
3.10. Сума, на яку погашено облігації місцевих позик:
Серія I обсягом 10 000 000,0 грн. VII випуску внутрішньої місцевої позики була погашена у визначений Проспектом емісії термін, а саме 02.09.2013 року.
Також у 2013 році, відповідно до умов Проспекту емісії та рішення міської ради від 30.10.2013 № 8 «Про дострокове погашення облігацій внутрішньої місцевої позики обсягом 50,0 млн.грн.» були достроково погашені облігації VIII випуску внутрiшньої мiсцевої позики:
- серії L - обсягом 10 000 000,0 грн. – 20.11.2013 року (термін погашення передбачений Проспектом емісії – 12.09.2014 року);
- серії M - обсягом 20 000 000,0 грн. – 20.11.2013 року (термін погашення передбачений Проспектом емісії – 11.09.2015 року);
- серії N - обсягом 20 000 000,0 грн. – 20.11.2013 року (термін погашення передбачений Проспектом емісії – 09.09.2016 року).
3.11. Кількість непогашених облігацій та сума, на яку не погашено облігації місцевих позик:
На рахунку цінних паперів Запорізької міської ради в Депозитарії Національного банку України знаходяться облігації серій J та K, погашення яких відбудеться відповідно до Проспекту емісії облігацій місцевих позик м.Запоріжжя, а саме: J – 01.09.2014 року, K – 31.08.2015 року.
3.12. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі.
Результати господарювання Запорiзької мiської ради за 2011 – 2013 роки


Показник

Доходи, млн.грн.

Видатки, млн.грн.

План

факт

Виконання, %

план

факт

Виконання, %

2011 рік

Загальний фонд

2190,9

2237,0

102,1

2001,6

1975,5

98,7

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

трансферти

733,3

715,3

97,5

 

 

 

трансферти іншим бюджетам

 

 

 

75,2

75,2

100,0

Спеціальний фонд

183,3

234,5

127,9

453,3

373,9

82,5

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

трансферти

52,4

44,7

85,3

 

 

 

Всього

2374,2

2471,5

104,1

2454,9

2349,4

95,7

2012 рік

Загальний фонд

2498,7

2412,3

96,5

2545,4

2495,2

98,0

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

трансферти

796,4

777,8

97,7

 

 

 

трансферти іншим бюджетам

 

 

 

125,7

123,6

98,3

Спеціальний фонд

210,4

262,3

124,7

374,6

224,2

59,9

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

трансферти

41,3

34,4

83,2

 

 

 

Всього

2709,1

2674,6

98,7

2920,0

2719,4

93,1

2013 рік

Загальний фонд

2623,6

2399,9

91,5

2626,0

2570,7

97,9

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

трансферти

749,3

731,3

97,6

 

 

 

трансферти іншим бюджетам

 

 

 

200,2

196,9

98,4

Спеціальний фонд

252,1

287,7

114,1

410,0

218,6

53,4

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

трансферти

39,0

22,8

58,6

 

 

 

трансферти іншим бюджетам

 

 

 

0,760

0,048

6,3

Всього

2875,7

2687,6

93,4

3036,0

2789,3

91,9

 

Міський голова                                                        О.Ч.Сін


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet