Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206Інформаційне повідомлення

 


департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будут/strong/td156ь залучені до проведення незалежної оцінки комунального майна, що відбувся  1 /p8 груд/trtd width=/tdня 2012 року:

Переможцями конкурсу визнано:

 17.

 5text-align: center;br /.

 16.

 1.

ТОВ юридичний центр «ОЦІНКА ПЛЮС» наступнихПримітка об’єктів:
- нежитлового приміщення № 12 підвалу будівлі (літ. А-4) площею 102,40 кв.м за адресою вул. Сєдова, 5, м. Запоріжжя, 69035;
- нежитлово valign=го приміщення підвалу (літ.А-9) площею 170,14 кв.м за адресою: вул. Портова,p style=supp style=p 9б, м. Запоріжжя, 69006.

 2.

ПП Сватьєва Ю.В. наступних об’єктів:
- нежитлових приміщень будівлі (літ.А-3) №№ 30-1 text-align: justify; «Центральна клінічна лікарня №4 Завод valign= 20 роківського району»top valign= /td96, 31-1, 31-2 площею 87,10 кв.м за адрtснюватись відповідно до вимог Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого рішенням виконавчого комі valign=тету міської ради від 12.06.2012 за № 206 pext-align: justify;/p/pесою: вул. Ладозька, 2, мtop43/tdtop. Запоріжжя, 69096;
- будівлі майстерні (літ.А) площею 37,50 кв.м, будівлі майстерні (літ.Г) площею 16,70 кв.м за адресою: вул. Бетховена, 15, м. Запоріжжя, 69015.

 3.

ПФ «LKI» наступного об’єкта:
- нежитлового приміщення цокольного повеЗапланована дата/p оцінки – 15.01.2013./tbodyрху (літ. А-12) площею 90,40 кв.м за адреtd width=/p Протягом 1 ім. 8 Березня»0 робочих днів після розміщення цього оголошення заяви про намір взяти в оренду вищевказаних об’єктів права комунальної власності направляються до департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради за адрес/td                               valign=/ptext-align:                                                                                                               Таблицяою: 69037, м.Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, буд. 60-б, каб. 301.сою вул. Магістральна, 94, м. Запоріжжя, 69098.

 4.

ТОВ «Еліт-/p264pp style=експерт» наступних об’єктів:
- нежитлового приміщення № V цоbr //td valign= кольного поверху (літ.А-9) площеtext- valign= align: center;td width= valign=td width=td width= valign=ю 54,20 td width=p 96tr департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будут/strong/td156ь залучені до проведення незалежної оцінки комунального майна, що відбувсякв.м за адресою вул. Запорізька, 13, м.Зкомунальна установа апоріжжя, 69002;
- нежитлового при valign=p style=комунал topьна установаpміщ/pення V площею 86,10 кв.м,VІІІ площею 124,90 кв.м, ІХ площею 1p style=br /19,80 кв.м першого поверху (літ.А-3) за адресою: вул.Орджонікідзе,6, м. Запоріжжя, 69td width=009.

ПП «За valign=nbsp;порізьке експертнНежитлові приміщення №№ 3-15 будівлі складу-стайні (літ.П?)  загальною площею 123,4 кв.м та valign=м. Запоріжжя/pе агентство «Укрконсалт» наступниp style=td width= width=td width= valign=х об’єктів:
- коp style=/td304/text-aОпубліковано у газеті text-align: center;td width=top valign=91%lign: justify; td width=/pповідомляє про намір передати в оренду зазначені у таблиці об’єкти права комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя «Пологовий будинок №9» td valign=/tdtd valign= valign= valign=, як орендодавець комунального майна, повідомляє про намір передат p style=p style= top0и в оренд valign=у зазначений у таблиці об’єкт права комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжянтейнерів (21 одиниця): інв. №№ 8ptbodyp/tdtop29, 827, 818, 821, 838, 815, 833, 816, 846, 813, 812text-align: justify; valign=Оголошення top valign=top, valign= /p 848, 842, 822, 844, 845, 820, 817, 843, 823, 824 – кожен по 6,0 кв.м за адресою: вул. Гоголя, 32м. Запоріжжя, 69063;
- тентових пал valign= - нежитлових приміщень будівлі (літ.А-3) №№ 30-1, 31-1, 31-2 площею 87,10 кв.м за адрtext-align: justify;/p/pесою: trtop /tdвул. Ладозька, 2, м. Запоріжp style= valign=/pbr /жя, 69096;аток (127 од valign= иниць): інв. №№: 1556(3,40 кв.м), 1340(12,0 кв.м), 1268(5,40 кв.м), 1267(5,40 кв.м); інв. №№: 1350, 13 ,02, 1566, 1351, 1559, 1369, 1348, 1351, 1558, 1555 –text-align: center;top кожен по 4,0 кв.м; інв. №№ 1327, 1367, 1368, 1345, 1282, 1347, 1356, 1323, 1329, 1348, 1363, 1341, 1358, 1336, 1362, 1280, 1339, 1335, 1332, 1286, 1274, 1554idth=2 valign= , 1297, /strongtr 1333, 1343, 1338, 1279, br /1265, 1328, 1300, 1292, 1320, 1355, 1344, 1293, 1319, 1326, 1552, 1330, 1553, 1331, 1360, 1334, 1337, 1354, 1294 + кожен по 6,0 кв.м; інв. №№: 1287, 1304, 1287, 1281, 1353, 1271, 1545, 4601284, 1276, 1272, 1545, /td valign= 1285, 1444,1288, 1365, 1270, 1298, 1296, 1289, 1269,table border= td width=toptext-decoration: underline; 1273, 1283, 1283, 1281, 1273, 1299, 1550, 1443, 1301, 1277 td width=432p, 1365, 1285, 1276, 1301, 1289, 1top 291, 1303, 1271, 1323, 1322, 1445, 1366, 1304, 1443, 1288, 1444,1275, 1352, 1302, 1290, 1295, 1550, 1- які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих ФДМ220У відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, якими передбачено здійснення практичної діяльності з18) Назва об’єкта: нежитлове приміщення підвbr /topалу ( літ. А-5) у загальною площею 108,75 кв. м. оцінки майна за напрямом - “Оцінка об’єктів у матеріальній формі” спеціалізації 1.1 “Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), /p/ptext-align: justify; у тому числі експертна грошоваtext-align: justify; оцінка земельних ділянок”, мають практичний досвід у проведенні оцінки об’ pєктів нерухомості;нежитлове приміщення №250 першого поверху будівлі (літ. А-5Запланована дата оцінки – 15.01.2013.) площею 16,4 кв.м по вул. Новгородській, буд. 28-а 5text-align: center;br /.366, 1295, 1324, 1284, 1322, 1269, 1446, 1296, 1351, 1275, 1272, 1p style=/tdtop /pp291, 1270, 1/p toptext-align: center;trtable border=303 – кожен по 3,0 кв.м за адресою: вул. Гоголя, 32, м. Запоріжжя, 69063.

 6.

ДБ будівельно-транспортне об’єднання «Вікторбуд» ПБФ «Віктор» наступних об’єктів:
- нежитлових приміщень № 82,83 загальною площею 25,20 кв.м, що розт ашовані на першому поверсі поліклініки (літ.А-4) за адресою: вул.Щаслива,1/вул.Дудикіна,6, м. З апоріжжя, 69065;
- части140text-alignДепартамент комунальної вл valign=асності та приватизації Запорізької міської ради, як орган уповноважений управляти комунальним майном, повідомляє про намір передати в оренду зазначені у таблиці об’єкти прав/tablestrong valign=а комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя : justify;/td ни нежитлового примtop іщення технічного поверху п1лощею 3,0 кв.м та покрівлі площею 3,0 кв.м за адресою: вул. Орджонікідзе, 15, м. Запор140іжжя.

 7.

ПП Перевай В.С. valign=/p 264span style= наступного об’єкта:
- нежиСтро156td width=/pк 1/ptd width=56/ptd width= Запорізької міської радитлови /pp style= х приміщень № 168 площею 7,70 кв.м, № /ptextext-ali/p/tdgn: justifytext-align: justify;;/pТаблиця/trpt-align: justify;tbr /ext-align: justify;/td/ptext-align: right;p style=p style=/td170 площею 3,50 кв.м, № 170/ площею 1,70 кв.м перш/tdtd width=topого поверху (літ. А-5) площею 12,90 кв. м по вул. Фільтtd width=p style=/tdрова, 2, м. Запоріжжя.

 8.

ПП «Дніпротех і Ко» наступних об’єктів:
- нежитлових приміщень № 17 першого поверху будівлі (літ. А-2) загальною площею 36,51 кв.м за адресою: вул. Українська, 59, м. Запоріжжя, 69095;
- нежитлових приміщень пе ршого поверху (літ./tdА-2) №№ 1-21, 24-32 площею 596,30 1264кв.м за адресою: вул. Каліброва, 8, м. Запоріжжя, 69008.

 9.

ТОВ «Національна експертно-правова/td264#xa;26/p/ptext-align: center;p4top група» наступногно об’єкту:
- нежитлового приміщення № 131 другого поверху будівлі (літ. А-4, Аp style=/pp style=p/p - нежитлового приміщення підвалу (літ.А-9) п72 лощею 170,14 кв.м за адресою: вул. Портова, 9б, м. Запоріжжя, 69006.td width=-2) загальною valign=площею 50,30 кв. м за адресою: вул. Сорок років Радянської України, 9, м. Запоріжжя, 69006.

 10.

ПП «Аспект» наступних об’єктів:
- нежитлового приміщення ХХVІІІ підвалу (літ.А-8) площею 206,70 кв.м за адресою: вул. Малиновського, 16, м. Запоріжжя, 69104;
- адміністративної будівлі № 9 (літ.А) площею 89,10 кв.м; боксів інв. № 620 (літ.Б) площею 84,0 кв.м; погрібу інв. № 1359 (літto /p#xa;p style=td style= valign=trp.В) площею 19,70 кв.м; вбиральні (літ.Г valign=) інв. № 1360 площею 2,60 кв.м; замощення І інв. № 1304 площею 1214,20 кв.м; паркану з калиткою будівлі (літ. А-1, 2) площею 12,0 кв.м по вул. Харчовій, буд. 2 /strongtext-decoration: underline;інв. № 1305 площею 290,40 кp style=pв.м; ворота інв./pp style=p № 27 площе43460 /pю 9 ,40 кв.м; підпір/td264td style= 43nbsp; width=ної стінки №№ 6,7 інв № 1361 площею 13,20 м/п, 16,80 м/п за адресою: вул. Садівництва, 15, м. Запоріжжя, 69026.

 11.

ПП Паламарчук Л.П. наступного об’єкта:
нежитлового приміщення будівлі площею 155,40 кв.м за адресою: вул. Туtr valign=ргенєва, 33, м. Запоріжжя, 69063.

 12.

ПП Зотова І.Є. наступних об’єктів:
- нежитлового приміщення № 135 (площею 33,3 кв.м), № 150 (площею 24,10 кв.м) другого поверху (літ. А-1, А-3) за адресою: вул. Будьp style=topоного, 16-а, м.Запоріжжя, 69097;
- нежитлового приміщення № 88 першого поверху (літ.А-5) загальною площею 18,70 кв.м за адресою: вул. Трегубенка, 8, м. Запоріжжя.

 13.

ТОВ «Експертно-консультаційний центр» наступних об’єктів:
- частини нежитлового приміщення V першого поверху (літ.А-3) загальною площею 34,07 кв.1/p56/pм за адресою: вул. Наукового містечка, 29, м. Запоріжжя;
- частини горища (літ.А-5) площею 48,0 кв.м за адресою: пр. Леніна, 151, м.Запоріжжя, 69035.

 14.

ПП Бітяков Д.М. наступного об’30420 роківКП єкта:
- нежитлових приміщень №№ 1,2,3,4,21,22,23 першого поверху будівлі (літ.А) з/ptd width=p агальною площею 73,70 кв.м за адр/pесою:text-align: center;молоді та спорту nbsp;p вул. Билкіна, 2, м. Запоріжжя,43/p#xa;91% 69034.

 15.

ПФ «Данко» наступного об’єкту:
- частини нежитлового приміщення № ІІІ першого поверху (літ.А-3), а саме: приміщення №№ 3,4,5,6,7,8,9 та ? приміщень №№ 1,2,10,11 загальною площею 98,40 за адресою: вул. Свердлова, 10, м.Запоріжжя, 69063.

ПП Добрун А.П. наступногоnbsp; 9643top/td об’єкта:
- нежитлового приміщення № 131 напівпідвалу (літ. valign= valign=/t valign=pdpп/пд) загальною площею 246,50 кв.м за адресою: ул.Грязнова,88а, м. Запоріжжя, 69068.

ПП «Оціtopнp style=nbsp;span style=очна фірма «Аналітік» наступни valign=text-decoration: underlin/trх об’єктів:
- нежитлового приміщення /p/pбудівлі (літ.А-3, А-4) площею 37,50 кв.м за адресою: вул. Кремлівська, 65-в, м. Запоріжжя, 69041;
- нежитлов td width= мол/sup /td topоді та спорту /tr#xa;erline;ого приміщення № 253-а напівпідвалу (літ. А-9) площею 10,0кв.м: за адресою: вул. Мала, 3, м. Запоріжжя, 69006.

 18.

valign= багатопрофільна дитяча/p/td

ПП Башірова Л.О. наступного об’єкта:
- об’єкта права комунальної власності /tdу складі майна причалу № 9: майстерня (літ.Б) площею 21,40,p style=p сторожка (літ.В), блокі човнових боксів (256 од.) приблизною площею 384 кв.м за адресою: вул.Чубанов а, 4-в, м. Запоріжжя, 69118.

td width=

 19.

Тtop264tr                               valign=/ptext-align:                                                                                                               ТаблицяtrОВ «Експертно-аналітичний центр» нtopnbsp; valign=p аступ частина нежитлового приміщення №63 першого поверху будtd width= valign= івлі (літ. А-4) площею 14,0 кв.м по вул. Авраменка, буд. 4topних об’єктів:
- нежитлових приміщень першого поверху (літ. А-3), у складі: частини приміщення № 79 (№ 3 площею 3,0 кв.м, № 10 площею 18,0 кв.м, « 11 площею 8,80 кв.м, № 12 площею 8,60 кв.м, № 13 площею 18,10 кв.м, № 14 площею 7,90 кв.м), приміщення № 81 площею 6,40 кв.м, місця загального корtext-align: center;нежитлові прикомунальна установаtop top/pміщення №№ 1-1, 1-2, 1p/p264-3, 1-4 підвалу (літ. А-4) загальною площею 82,49 кв.м по вул. Грязнова, буд. 68 topист264td width=ування (частина приміщення № 79, а саме: часtopтина № 1 площею 12,73 кв.м), частина сходової клітини І площею 8,47 кв.м за адресою: пр. Меткомунальна установа valign=text-align: justify;/pалургів, 10, м. Запоріжжя.

 20.

ПП Жуган В.С. наступного об’єкта:
- нежитлового приміщення № 162 - нежитлового приміщення ХХVІІp style=/p264Переможцями конкурсу визнан valign=Оголошення td valign=о:І підвалу (літ.А-8) площею 206,70 кв.м за адресою: вул. Малино  16. 18.вського, 16, м. Запоріжжя, 69104; /td/tdтретього поверху (літ.А-4) загальною площею 2 9,20 кв. м за адресою: вул. Хакаська, 4, м.За valign=поріжжя, 69093.

 

 21.

ТОВ «Юпітер» наступного об’єкта:
- нежитлового приміщення першого поверху загальною площею 15,44 кв. м за адресою: вул. Чарівна, 109, м. Запоріжжя.


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet