Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206 Оприлюднено у газеті "Запорозька Січ" 10.08.2013top/td/td /pp

Інформація

Департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльн261ості, які будуть залучені до проведення незалежної о width=trкотельня /emцінки об’єктів права комунальної власності м. Запоріжжя:

 

1) Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення № 52 площею 123,0 кв.м підвалу будівлі (літ. А-5).

Місц/tr/p valign=/td/pнежитлові приміщення: № ХVІІІ площею 38,0 кв.м, № ХІХ площею 107,40 кв.м, № ХХ площею 37,70 кв.9108 valign=top8. ТОВ «Еліт-Експерт» по об’є ptd width=кту:м, сходова клітина ІV площею 14,80 кв.м  підвалу (літ. Аtop/td p/td valign=/pp Строк -5) загальною площею 197,90 кв.мезнаходження об’єкта: 69006, м. Запоріжжя, вул. Валерія Лобановського, 21.

Мета оцінки: оренда.

Запланована дата оцінки – 31.08.2013.

2) Назва об’єкта: нежитлове п valign=риміщення №150 друго108p cellspacing= 3. ПП «Дніпротех і Ко»  по об’єкту: text-align: justify;го поверху будівлі (літ. А-3, А1-2, Н2-5) загальною площею 17,7 кв.м.

Місцезнаходження об’єкта: 69001, м. Запоріжжя, бул. Шевченка, 25.

Мета оцінки: оренда.

Запланована дата оцінки – 31.08.2013.

3) Назва об’єкта: частина п’ятог цільове признач208p top Бак розширювальний «Imera» (2 од.)td width=td rowspan=108td width=Технологічний трубопровідptd width=енняо поверху будівлі (літ.А-5), у складі: кімнати № 15 площею 88,30 кв.м, частини коридору №1 та частини туалету №№ 4,5 площею 13,88 кв.м, загальною площею 102,18 кв.м 

Місцезнаходження об’єкта: 69035, Запоріжжя, пр. Леніна, 180-а.

Мета оцінки: укладання договору оренди.

Запланована дата оцінки – 31.08.2013.

4) Назва об’єкта: нежитлове приміщення напівпідвалу (літ.А-5), у складі: коридору № 1 площею 2,44 кв.м, кімнати № 2 площею 20,45 кв.м, кімнати № 3 площею /td width= 108/td valign=31 valign=em12,65 кв.м, магазину № 4 площею 44,48 кв.м, pмагазину № 5 площею 60,88 кв.м, коридору № 6 площею 15,39 кв.м, кладової № 7 площею 10,50 кв.м, кладової № 8 площею 23,24 кв.м, клаtop/tdtr 42 /tdtd width=p style=нежитлове приміщення № 272 підвалу (літ. А-9) загальною площею 82,70 кв.м Запланована дата оцінки – 31.08.2013.дової № 9 площе td width=/tdpnbsp;text-align: justify;/td td width=p style=ю 23,24 кв.м, вмивальника № 10 площею 2,09 кв.м, туалету № 11 площею 2,09 кв.м, кладової № 12 площею 1,95 кв.м, загальною площею 219,40 кв.м.

Місцезнаходження об’єкта: 69017, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 153.

Мета оцінки: укладання договору оренди.  

Запланована дата оцінки – 31.08.2013.

5) Назва об’єкта: нежитлове приміщення №20 першого поверху будівлі (літ.Б-4) площею 13,20 кв.м.

Місцезнаходження об’єкта: 69071, м. Запоріжжя, вуp style=Примітка л. Бочарова, valign= valign= 11.

Мета оцінки: продовження оренди.

Запланована дата оцінки – 31.08.2013.

6) Назва об’єкта: нежитлове приміщення першого поверху (літ.А-4) площею 114,6top valign=text-align: center;text-align: justify;0 кв.м.

Місцезнаходження об’єкта: 69037, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 8.

Мета о/td/tdДепартамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради, як орган упо/text-align: justify;td width=/trВентилятор дутьєвийtd width=td width=108190 /trвноважений управлятиp 96/td  - не/p nbsp;132hr //td td width=/td/p житлове приміщення першого поверху (літ.А-4) площею 114,60 кв.м. за адресою: 69037, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 8./strong комунальним майном, повідомляє про намір передати в оренду зазначений у таблиці об’єкт права комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя /pцінки: продовження договору оренди.

Запланована дата оцінки – 31.08.2013.

7) Назва об’єкта: Стойка барна чорного кольору інв.№ 10640235; мийка трьохсекційна інв.№10640008; стіл дерев’яний (2 од.) інв.№№ 10641031, 1064 /td valign= /td valign=1032; мийка інв.№1136084.

Місцезнаходження об’єкта: 69097, м. Запоріжжя, пр. Радянський, 15.

Мета оtd width=//tdtd /pцінки: оренда.

Запланована дата оцінки – 15.09.2013.

8) Назва об’єкта: ок288td width=/tdtop ремо індивідуально визначене майно, а саме: РУ-6 кВТ- ячейки КСО-272 інв. №41205, транс/tdp1137340236td width=p108 Виконавчий комітет Запорізької міської ради оголошує підсумки конкурсу на прав о оренди об’єктів права комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя, який відбувся 28.08.2013/td/pнежитлове приміщення №XXIV першого поверху будівлі (літ.А-9,А-7) у складі: коридору №207 площею 10,70 кв.м; кладової №208 площею 0,70 кв.м; коридору №209 площею 2,20 кв.м; кімнатиtd width= br / width=p style=text-align: top p style=justify; №210 площею 19,00 кв.м; коридору №211 площею 6,10 кв.мв; мивальнику №212 площею 1,80 кв.м; туалету №213 площею 1,20 кв.м./pформатор інв.. №41202, блок УКП-1-380-43 інв. №41203, блок У td rowspan= 7. ТОВ «Національна експертно-правова група» по об’єкту:/td text-align: justify;КП-1-380-43 інв.№41204.

Місцезн/trtd width=/td#xa; \td widt/p valign=nbsp; valign=1h= valign=6 кв.м та нежитлові приміщення №№2-5 площею 21,0 кв.м по вул. Новгородській, 28-а аходження об’єкта: 69009, м. Запоріжжя, вул. Теплична, 13.

Мета оцінки: продовження дії договору оренди.

Запланована дата оцінки – 31.08.2013.

9) Назва об’єкта: trвул.Барикадна, 2 2 роки 11 міp /ptd/ptd width=td width=toptd width= 7 valign= /tdbr //td сяців0toptext-align: center; нежитлове при/td td width=/p/tdbr //p cellspacing= /pміщення № ХVІІ підвалу (літ. А-5) загальною площppЗапорозька Січ 718#xa;toptd width=5td width=ею 53,5 кв.м.

Місцезнаходження об’єкта: 69005, м. Зап ор/td valign=tbody/tdtext-align: justify;Мета оцінки: продовження оренди. іжжя, вул.281 valign= Патріотична, 32.

Мета оцінки: укладання договору оренди.

 

Запланована дата оцінки – 15.08.2013.

Наtd width=td width=явність об’єктів, що містять державну таємницю, у складі вищенаведених об’єктів комунальної власності, відсутні.

Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до вимог Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвекотельня valign= text-align: jрдженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 12.06.2012 за № 206

Претендентам потрібно подати до департаменту комунальної власності та п valign=31 p style=риватиза/pp style=/sup ціїtop/tr Запорізької p/td valign=/pp#xa;td width=/td/poptext-align: justify;міської ради конкурсну документацію у запечатаному конверті з описом підтвпереможцем ко valign=hr / valign=нкурсуtext-align: justify;ердних документів, що містяться у конверті (з поміткою: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»), а саме:

 - заяву на участь у конкурсі 96td rowspan= /tdtd width= /td p style=за встановленою формою;

 - копію установчого документа претендента;

 - копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі претендента та копії кваліфікаційних документів оцін /trbbr /Наtd width=td width=явність об’єктів, що містять державну таємницю, у складі вищенаведених об’єктів комунальної власності, відсутні.r /31/tablep style=ювачів, яких буде додатково залучено до проведення оцінки, підписання звіту про оцінку майна та висновку про його вартість (кваліфікtd width=/ppаційне посвідчення, свідоцтво про реєстрацію » по об’єкту:в Державному реєстрі оцінювачів, видани tr288pми відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355, посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювач 42134 p style=Місцезнаходження об’єкта: 69071, м. Запоріжжя, вул. Бочарова, valign= valign= 11.ів за відповідними напрямам p \p style=6) Назва об’єкта: нежитлове приpміщення п96/p 85ершого поверху (літ.А-4) площею 114,60 кв.td width=м.и);

 - письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претен 76дентом до проведення робtopіт з оцінки майна, підписання звіту про оцінку та висновку про вартість/td/td /td text-align: jusp236Котел НІІСТУ-5 p style=tify; майна, завірені їхніми особистими підписами;

 - копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого пр/tdетен valign=денту Фондом державного p style=майна України;

 - інформацію про претендента (документ, який повинен містити відомості про претендента щодо його досвіду/p /p з оцінки подібного майна, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працp Учасникам конкурсу необхідно надавати викладені пропозиції та зобов’язання щодо запропонованих умов конкурсу у запечатаному конверті на розгляд комісії в день проведення конкурсу 25 вересня 2013 року з 9.00 до 10.00 години за адресою: м.Запор 288нежиtd width=тлове приміщеp style= /pp style=ння №70 першого поверху (літ.А-9) загальною площею 153,00 кв.м. по вул.Новокузнецькій, 15-б; іжжя, вул. Сорок років Рад. України, 60б, каб.302, тел. для довідок: 213-24-91. top p style=юють у його штатному складі, проходження ними підвищення кваліфікації, та кваліфікації оцінювачів, які додатково залучаються ним до проведення не /td залежної оцінки, у тому числі подібного майна тощо);

- переліtd width=quot;288к оцінювачів, які будуть залучені до ви 42конання робіт з оцінки майна та підписання звітів про pem оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна.

 

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, строк виконання.

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.

Під час обрання переможця конкурсу td width=/supкомісією буде враховуватись запропонована учасником конкурсу ціна виконання робіт9pstrong/p в порівнянні із звичайною ціною послуг з оцінки подібного майна щодо окремих груп об’єктів, затверджениНежитлове примbr / /tdtop/p width=/td іщення 1 підвального поверху /літ.А-3/ у складі кімнат №№2,3,4 площею 52.9 кв.м valign=p p style=Запорозька Січх наказом ФДМУ від 18.01.2013 № 61.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності:

- які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих ФДМУ відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, якими передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямом - “Оцінка об’єктів у матеріальній формі” спеціалізації 1.1 “Оцінка valign=/p 2. ФОП Сватьєва ТОВ«Національна експертно- text-align: justifправова група» по об’єкту:sup нерухомих речей (нерухомого м/trtd width=p hr /2 роки 11 місяців0toptext-align: center;/tableайна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок”, мають практичний досвід у проведенні оцінки об’єктів нерухомості;

190td width=

- у їх складі працюють оцінювачі , які будуть залучатись до виконання незалежної оцінки майна, мають чинні кваліфікаційні документи оцінювачів за напрямом - “Оцінка об’єктів у мат4. ПП «Данко» по об’єкту:text-align: justify;p style=еріальній формі” спеціалізації 1.1 “Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок”, свідоцтва про реєстрацію в Дер2 роки жавному реєстрі оцінювачів, видани /ptd width=p style=0 ми відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінюв10420022адреса об’єкту, p style= опис об’єктуачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

Конкурсна документація подається до адміністративного відділу департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради за адресою: 69037, м. Запоріжжя, вул/td. 40-років Радянської України, 60-б, каб. № 105 до 15 45  20 серпня 2013 року включно.

Конкурс відбудеться 27 серпня 2013 року о 10-тій годині у приміщенні департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради за адресою: 69037, м./tdtr 85p Запоріжжя, вул. 40-років Радянської України, 60-б, каб. 413, телефон для довідок: 2132492.

 


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet