Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206Оприлюдненpо у газеті "Запорозька Січ" 03.10.2013

Інформація
Департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів права комунальної власності м. Запоріжжя:

1) Назва об’єкта: нежитлові приміщення каб. №№1-6 другого поверху будівлі (літ. А) загальною площею 108,16 кв.м.
Місцезнаходження об’єкта: 69027, Запоріжжя, вул. Мех width=Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до вимог Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 12.06.2012 за № 206p style=анічна, 31.
Мета оцінки: оренда.
Запланована дата оцінки – 30.09.96p2013.
2) valign=Назва об’єкта: окремо стояча будівля (літ. Б) загальною площею 63,59 кв.м/p1.
Місцезнаходження об’єкта: 69027 м. Запоріжжя, вул. Степова, 17. Мета оцінки: оренда.
Запланована дата оцінки – 30.09.2013.
3) Назва об’єкта: нежитлове приміще/tbodyp style=td width=нежитлові приміщення №№76, 79, 80 першого поверху будівлі (літ. А-2,3) загальною площею 72,9кв.м по пр. Металургів, top9 ння №138 другtd width= нежитлові приміщення №№76, 79, 80 першого поверху будівлі (літ. А-2,3) загальною площею 72,9кв.м по пр. МеталургівПротягом 10 робочих днів після розміщення цього оголошення заяви про намір взяти в оренду вищевказані об’єкти права комунальної власності направляються до департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради за адресою: 69037, м.Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, буд. 60-б, каб. 318./tr, 9 ого поверху будівлі (літ.А-4) з208 3. ТОВ «Експертно-консультаційний центр» по об’єктам:text-align: center;/td/tr valign=td width=nbsp;p№/p Мета оцінки: передача в позичку.агальною площею 21,0 кв/tbody - нежитлове приміщення №302 четвертого поверху будівлі (літ. Ж-4) загальною площею 27,9 кв.м. за адресою: 69065, Запоріжжя, вул. Щаслива, 1/Дудикіна, 6. td width=text-align: center;td width= .м. 
Місцезнахоp192/p , як орендодавець комунального майна, повідомляє про намір передати в оренду зазначений у таблиці об’єкт права комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжядження об’єкта: 69118, Запоріжжя, вул. Новокузнецька, 18-а.
Мета оцінки: оренда.
Запланована дата оцінки – 30.09.2013.
4) Назва об’єкта: нежитлове приміщення №19 першого поверху будівлі (літ.А-3) загальною площею 22,64 кв.м.
Місцезнаходження об’єкта: 69059, Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 21.
Мета оцінки: оренда.  
Запланована дата оцінки – 30.09.2013.
5) Назва об’єкта: площадка у підвалини та частка оглядової площадки димаря площею 10,00 кв.м.
Місцезнаходження об’єкта: 69009 м. Запоріжжя, вул. Адмірала Ушакова, 251.
Мета оцінки: продовження оренди.
Запланована дата оцінки – 15.10.2013.
6) Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення № 22 першого поверху будівлі (літ. А-5) площею 5,50 кв.м.
Місцезнаходження об’єкта: 69096, м. Запоріжжя, вул. Бородінська, 1/td Місцезнаход/pження об’єкта: 69009 м. Запtopbr / 03.10.2013оріжжя, вул. Адмірала Ушакова, 251.а.
Мета оцінки: продовження оренди.
Запланована дата оцінки – 30.10.2013.
7) Назва об’єкта: частина І поверху площею 20,1 кв.м та частина підвалу площею 68,3 кв.м гаражного боксу (літ. Б); частина паркануади 43 top 3. ТОВ «Експертно-консультаційний центр» по об’єктам:text-align: center;/td/tr valign=td width=nbsp;p/p valign= nbsp;                                                                                                                                                  О.В. Акімова № 1 площею 9,8 кв.м; частина замощення І (асфальтове) площею 347,00 кв.м.
Місцезнаходження об’єкта: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 43.
Мета оцінки: визначення збитків та розміру відtable border=br /шкодування вартості за згодою сторін.
Запланована дата оцінки – 16.10.2013.
Наявність 468Протягом 10 робочих днів після розміщення цього оголошення заяви про намір взяти в оренду вищевказаний об’єкт права комунальної власності направляються до департаменту комунаtopльної власності та приватизації Запорізької міської ради за а432/p дресою: 69037, м.Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, буд. 60-б, каб. 301.об’єктів, що містять державну таємницю, у складі вищенаведених об’єктів комунальної вл Мета оцінки: Продовження дії договору оренди. valign= асності, відсутні.
Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до вимог Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затве/pрдженого рішенням виконавчого комітету міської 3) Назва об’єкта:85 нежитлове приміщення другого поверху (літ. А-5) загальною площею 627,5 кв.м ради від 12.06.2012 за № 206
Претендентам потрібно подати до департаменту комунальної власності та приватизації 11 місяців - нежитлові приміщення першbr //pого поверху будівлі (літ. К-5) загальною пnbsp;br /та приватизації департаменту комунальної лощею 20,80 кв.м, а са Місцезнаходження об’єкта: 69050, м. Запоріжжя, вулtable border=top432 . Космічна, 118-А.toptoptext-align: right;ме: частина нежитлового приміщ p style=ення №68а , у складі кімнат №№1,2,3 площею 18,0 кв.м та частина вестибюлю №82 площею 2,80 кв.м. за ата приватизації департаменту комунальної дресою: 69065, Запоріжжя, вул. Щаслива, 1/вул. Дудикіна, 6. Місцезнаходження об’єкта: 69050, м. Запоріжжя, вул. Космічна, 118-А.te/tbodyxt-align: cent Мета оцінки: передача в позичку.er;/p Запорізької міської ради конкурсну документацію у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться у конверті (з поміткою192960: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»), а саме:
- заp style=яву на участь у конкурсі за встановленою формою;
- копію установчого документа претендента;
- копії кваліфКУ «Центральна лікарня Орджонікідзевського району»p style= - копії кваліфікаційних документів оцінювачі/pв, які працюють у штатному складі претендента та копії кваліфікаційних документів оцінювачів, яких буде додатково залучено до проведtop /pbr //p ення оцінки, підписання звіту про оцінку майна та висновку про його вартість (кваліфікаційне посвідчення, свідоцтво про реєстрацію в Державному cellspacing= реєстрі оцінюва26%чів, виданими відповідно до Поряtopдку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355, посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів за відповідними напрямами);td width= trікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі претендента та копії кваліфікаційниbr //p№х документів оцінювачів, яких буде додатково залучено до проведення оцінки, підписання звіту про оцінку майна та висновку про його вартість (кваліфікаційне посвідчення, свіbr /доцтво про реєстрацію в Державноtext-align: center;му реєстрі оцінювачів,top valign=/p - копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі претендента та копії кваліфікаційних документів оцінювачів, яких буде додатково залучено до проведення оцінки, підписання звіту п132td width=ро оціbr /pдля розміщення транспортного засобу нку майна та висновку про його вартість (кваліфікаційне посвідчення, свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оціtopнювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355, посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів за відповідними напряма/p456toptd width=text-align: justify;ми); Місцезнаходження об’єкта: 69059, Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 21. виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінюПримітка / цільове призначення ва240чів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355, посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів за відповіbr /td width=/trдними напрямами);br / 43br /p style=іфікаційних документів оцінювачів, яких буде додатково залучено до проведення оцінки, підписання звіту про оцінку майна та висновку про його вартість (кваліфікаційне посвідчення, свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженогоhr / наказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355, посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів за відповідними напряма/p456toptd width=text-align: justify;ми); Місцезнаходження об’єкта: 690/p59, Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 21. виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оціню вачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355, посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачі 11) Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення №20 п лощею 13,44 кв.м та нежитлові приміщення №21 площею 03 Місцезнаходження об’єкта: 69118, м. Запоріжжя, вул. Новокузнецькій,27..10.201310,80 кв.м, №85 плоtext-align: center;щею 7,00 va cellpadding=lign=text-align: center; кв.м першого поверху будівлі (літ.А-3).text-align: center; valign=tbody/pв за відповідними напрямами);
- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна, підписання звіту про оцінку та висновку про вартість майна, завірені їхніми особистими підписами;
- копію сертифіката суб’єкта оціночної br / діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
- інформацію про претендента (документ, який br / valign= 4) Назва об’єкта: нежитлове приміщення №167 третьогbr / 10) Назва об’єкта: нежитлове приміщення №89 другого поверху дорослої поліклініки1003 Запланована дата оцінки – 01.10.2013. - пtd width=p style=ерелік оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна.p style=Головний спеціаліст відділу з питаньbr /    (літ.А-3) площею 18,90 кв.м.pо поверху будівлі (літ. А-3) загальною площею 33,9 кв.м.br /br /повинен містити відомості про претендента щодо його досвіду з оцінки подp style=tbodyібного майна, кваліфікації та особистого досві Запланована дата оцінки – 30.09.2013.ду роботи оцінювачів, які працюють br /у його штатному складі, проходження ними підвищення кваліфікації, та кваліфікації оtbodypp style=цінювачів, які додатково залучаються ним до проведення незалежної оцінки, у тому числі подібного майна тощо);
- переліtext-align: center; к оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібнbr /ого /pp style=майна.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, строк виконання.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
Під час обрання переможця конкурсу комісією буде враховуватись запропонована учасником конкурсу ціна виконання робіт в порівнянні із звичайною ціною послуг з оцінки подібного майна щодо окремих груп об’єктів, затверджених наказом ФДМУ від 09.08.2013 №  1589.
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності:
cellspacing=- які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих ФДМУ відповідно до Закону України “Про - копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі претендента та копії кваліфікаційних документів оцінювачів, яких буде додатково залучено до проведення оцінки, підписання звіту про оцінку майна та висновку про його вартість (кваліфікаційне посвідчення, свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів 1080 text-align: justify; valign=, затв31 ердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355, посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів за відповідними напрямами);br / оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, якими пере valign=ptopПриміткадбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямом - “Оцінка об’єктів у матеріальній формі” спеціалізації 1.1 “Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, н/trpерухомості), у тому числі експер valign=та приватизації департаменту комунальної тна грошова оцінка земельних ділянок”, мають практичний досвід у проведенні оцінки об’єктів нерухомості;
- у їх складі працюють оцінювачі, які будуть залучатись до виконання незалежної оцінки майна, мають чинні кваліфікаційні документи оцінювачів за напрямом - “Оцінка об’єктів у матеріальній формі” спеціалізації 1.1 “Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у /цtop/p ільове використаbr /ння/ тому числі експертна грошова оцінка земельних /p ділянок”, свідоцтва про реє/pстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 № br / valign=/p2355.
У разі невідповідності Мета оцінки: продовження договору оренди. КП , неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається до адміністративного відділу департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради за адресою: 69037, м. Запоріжжя, вул. 40-років Радянської України, 60-б, каб. № 105 до 15 45  11 жовтня 2013 року включно.
Конкурс відбудеться 17 жовтня 2013 року о 10-тій годині у приміщенні департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради за адресою: 69037, м. Запоріжжя, вул. 40-років Радянської України, 60-б, каб. 413, телефон для довідокp style= 432/td: 21132492.


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet