Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206Оприлюднено у газеті "Запорозька Січ" 07.11.2013

Інформація
Департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів права комунальної власності м. Запоріжжя:

1) Назва об’єкта: нежитлові приміщення №№ 148, 150 третього поверху буд/tdівлі (літ.А-4) загальною площею 63,2 кв. м.
Місцезнаходження об’єкта: 69123, Запоріжжя, вул. 14 Жовтня, 15.
Мета оцінки: оренда.
Запланована дата оцінки – 30.11.2013.
2) Назва об’єкта: нежитлове приміщення № 6 площею 54,0 кв.м першого поверху будівлі.
Місцезнаходження об’єкта: 69120, Запоріжp valign=жя, вул. Мікояна, 16.
Мета проведення незалежної оцінки. оренда.
Запланована дата оцінки – 31.10.2013.
3) Назва об’єкта: нежитлове приміщення № 1ptr55 другого поверху будівлі  (літ. А-3) Сума ПДВ: 22330,80 грн. (двадцять дві тисячі триста тридцять гривень 80 копійок)p108text-align: right; загальною площею 142,00 кв. м. 
Місцезнаходження об’єкГілеяtoptd width=та: 69032, Запоріжжя, вул. Сорок років Перемоги, 27.
Мета оцінки: оренда.
Запланована дата оцінки – 31.10.2013.
4) Назва об’єкта: нежитлове приміщення № 40 (спортивний зал) першого поверху будівлі (літ. А-2) площею 49,7 кв.м.
Місцезнаходження об’єкта: 69005, Запоріжжя, вул. Патріотична, 78-А.
Мета оцінки: оренда.  
Запланована дата оцінки – 31.11.2013.
5) Назва об’єкта: нежитлові приміщення першого поверху (літ.А-9) загальною площею 76,70 кв.м, а саме: кімната № 142 площею 12,60 кв.м, кори text-align: right;дор № 143 площею 4,70 кв.м, кладова № 144 площею 2,80 кв.м, кімната № 145 площею 22,80 кв.м, кімната № 146
площею 13,30 кв.м, туалет № 147 площею 2,70 кв.м, коридор № 148 площею 3,20 кв.м, коридор td width=№ 149 площею 1,90 кв.м, частина коридору № ХІV площею 12,70 кв.м.
Місцезнаходження об’єкта: 69035, м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, 26.
Мета оцінки: укладення договору оренди.
Зап ланована дата оцінки – 31.10.2013.
6) Назва об’єкта: нежитлове приміщення гаражу №3 першого поверху будівлі (літ.А,А1-2) площею 21,10 кв.м.
Місцезнаходження об’єкта: 69041, м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 67-б.
Мета оцінки: оренда.
Запланована дата оцінки – 15.11.2013.
7) Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення № ІІ підвалу (літ.А-5) загальною площею 27,80 кв.м, у складі:кімнати № 9 площею 16,30кв.м, частини місць загального користування №№1,6,7,10,11 площею 11,50 кв. м.
Орендар: ФОП Вирастков С.І.
М168br /ісцезнаходження об’єкта оцінки: 69084, м. Запоріжжя, вул. Кузнєцова, 30-а.
Мета оцінки: продовження договору оренди.
Запланована дата оцінки – 31.10.2013.
8) Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення № ІІ підвалу (літ.А-5) у складі кімнати № 15 площе br //pю 11,50 кв.м.
Орендар: ФОП Вирастков С.І.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69084, м. Запоріжжя, вул. Кузнєцова, 30-а.
Мета оцінки: продовження договору оренди.
Запланована дата оцінки – 31.10.2013.
9) Назва об’єкта: нежитлове приміщення № VІ підвалу (літ.А-3) площею 137,92 кв. м.
Орендар: ВАТ «Компанія «Дніпрохолд».
Місцезнаходження об’єкта: 69067, м. Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної, 59.
Мета оцінки: продовження договору оренди.
Запланована дата оцінки – 31.10.2013.
10) Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення № ІХ першого поверху (лі0td width=т Запорозька Січ.А-5) у складі частини приміщення № 14 площею 8,02 кв.м.
Місцезнах одження об’єкта оцінки: 69009, м. Запоріжжя. вул. Лізи Чайкін Переможець аукціону протягом 5-ти календарних днів від дати затвердження органом приватизації результатів аукціону повинен підписати та нотаріаль/pно1 посвідчити договір купівлі-продажу на придбаний об’єкт. Всі витрати, пов’язані з укладанням цього договору, бере на себе Покупецpь. valign=/pої, 74.
Мета оцінки: укладення договору оренди.
Запланована дат/strongtopbr /а оцінки – 31.10.2013.
11) Назва об’єкта: сторожка (літ. А) площею 12 p style= ,8 кв.м, веранда (літ.а), навіс (літ.Б), вбиральня (літ.В), паркан №1, електророзподільний щит №2, ворота №№3,4 та замощення І  площею 2577,00 кв. м.
Місцезнаходження об’єкта: 69050, Запорі valign= valign= жжя, вул. 2 роки Ор valign=іхівське шосе, 12-а.
Мета оцінки. внесення змін до договору оренди.
Запланована дата оцінки – 30.11.2013.
12) Назва об’єкта: частина чотирьох понтонного причалу з металевим трапом/p на р.Мокра Московка (інв.№ 10510003) умовно виділеною площею 15,40 кв. м.
Місцезнаходження об’єкта: м. Запоріжжя, вул. Оріхівська бухта, 1.
Мета оцінки. п108/td родовження оренди. Запланована дата оцінки – 31.11.2013.
13) Назва об’єкта: нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ.Р-3) загальною площею 155,24 кв.м, а саме: нежитлові приміщення №№53-69, №71, №№92, 94,95 та частини нежитлових приміщень №№89,93 площею 29,44 кв. м
Місцезнаbr /ходження об’єкта: 69035, Запоріжжя, вул. Правди, 32.
Мета проведення оцінки. оренда
Запланована дата оцінки – 30.11.2013.
14) Назва об’єкта: нежитлове приміщення №63 цокольного поверху (літ.А-5) площею 40,70 0кв. м.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: cellspacing= Мета оцінки. продовження оренди.69067, м. Запоріжжя, вул. Союзна, 36.
Мета проведення незалежної оцінки: укладення p договору оренди.
Запланована дата оцінки – 31.10.2013.
15) Наз cellspacing=br / Запланована дата оцінки – 31.10.2013.ва об’єкта: нежtop итлове приміщення №11 першого поверху (літ. А-p0 cellspacing=2) площею 10,3 кв. м.
Місцезнаходження об’єкта: 69120, м. Запоріжжя, вул. Авраменка, буд. 14-а.
Мета оцінки: оренда.
Запланована дата оцінки – 15.11.2013.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, у складі вищенаведених об’єктів ко мунальної власності, відсутні.
Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до вимог Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної/strongtop діяльності, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 12.06.2012 за № 206
Претендентам потрібно подати до департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради конкурсну документацію у запечатаному конверті з описом підтвердни Кінцевий термін прийняття заяв (за три дні до початку аукціону) – 10 січня 2014 року.Запорозька Січtext-align: justify;х документів, що містяться у конверті (з поміткою: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»), а саме:
- заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;
- копію установчого документа претендента;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі претендента та копії кваліфікаційних документів оцінювачів, яких буде додатково залучено до проquot;ведення оцінки, підписання звіту про оцінку майна та висновку про його вартість (кваліфікаційне посвідчення, свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фізиtop/tdчних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355, посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів за відповідними напрямами);
- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна, підписання з1027віту про оцінку та ви valign=сновку про вартість майна, завірені їхніми особистими Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’єкта перераховуються на рахунок Органу приватизації № 37323005004293 в ГУ ДСКУ у Запорізькій області, МФО 813015, код за ЄДРПОУ 37573068.43/pпідписами;
У ціну продажу об’єкта включаються витtd width=/tr/tdрати органу приватизації на підготовку об’єкта до продажу. /p - копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майннежитлове приміщення №54 (мала спортивна зала) першого поверху будівлі (літ.А-2, 4) площею 52,3 кв.м по вул. Хакаській, 4p style=а України;
- інформацію про претендента (документ, який повинен містити відомості про претендента щод На публічних торг td width=ах можуть бути присутні й і 8. ФОП Жуган В.С. по об’єкту: 12 ФОП Сватьєва Ю.В. по об’єкту:нші особи, якщо вони внесуть вхідну плату у розмірі 12,00 грн. з ПДВ на рахунок Органу приватизації № 37186004004293 в ГУ ДСКУ у Запорізькій області, МФО 813015, код за ЄДРПОУ 37573068. Оригінал підтверджувального платіжного документу повинні мати при собі.pp style=о його досвіду з о цінки подібного майна, кваліфікації та особистого досвіду роботи оц За недопущення представників Органу приватизації, протидію чи перешкодження проведенню ними перевірки дотримання умов Договору на Покупця, який став власником об`єкта приватизації, накладається штраф у розмірі 1000 (тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке порушення.нежитлове приміщення №23 (спортивна зала) першого поверху будівлі (літ.А-2, А-4) площею 270,7 кв.м по вул. Лахтінській, 6-аp інювачів, які працюють у його штатному складі, проходження ними підвищення кваліфікації, та кваліфікації оцінювачів, які додатково залучаються ним до проведення незалежної оцінки, у тому числі подібного майна тощо);
- перелік оцінювачів, які будуть залуч \цільове використанняені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, кbr /text-align: center;алькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, строк виконання.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях. Під час обрання переможця конкурсу комісією буде враховуватись запропонована учасником конкурсу ціна виконання робіт в порівнянні із звичайною ціною послуг з оцінки подібного майна щодо окремих груп об’єктів, затверджених наказом ФДМУ від 09.08.2013 №  1589.
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності:
- які діють нtop Мета оцінки: укладення договору оренди.а підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих ФДМУ відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійн Переможцями конкурсу визнано:br /br /у оціночну pЗапорозька Січдіяльність в Україні”, якими передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямом - “Оцінка об’єктів у матеріальній формі” спеціалізації 1.1 “Оцінка нерухомих речей (нерух омого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок”, мають практичний досвід у проведенні оцінки об’єктів нерухомості;
- у їх складі працюють оцінювачі, які будtext-align: center;уть залучатись до виконання незалежної оцінки майна, мають чинні кваліфікаційні документи оцінювачів за напрямом - topbr /“Оцінка об’єктів у матеріальній формі” спеціалізації 1.1 “Оцінк 432а нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова о2 роки pцінка земельних ділянок”, свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається до адміністративного відділу департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради за адресою: 69037, м. Запоріжжя, вул. 40-років Радянської України, 60-б, каб. № 105 до 15 45  15 листопада 2013 року включно.
Конкурс відбудеться 21 листопада 2013 року о 10-тій годині у приміщенні департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради за адресою: 69037, м. Запоріжжя, вул. 40-років Радянської України, 60-б, каб. 413, телефон для довідок: 2132492.


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet