Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206
Соціально-економічний стан м. Запоріжжя
за січень-грудень 2012 року

ПРОМИСЛОВІСТЬ
За січень-грудень 2012 року в порівнянні з відповідним періодом 2011 року в цілому по Запорізькій області обсяги промислової продукції зменшилися на 3,2% (індекс промислової продукції – 96,8%). У грудні 2012 року в порівнянні з листопадом поточного року обсяги промислового виробництва зменшилися на 1,1%. 
Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-грудень 2012 року по області складав 77891,3 млн.грн., по м.Запоріжжю57787,9 млн.грн. (74,2% до обласного показника та на 3,5% менше, ніж у відповідному періоді 2011 року), у розрахунку на одного мешканця показник становив 74,6 тис.грн. 
У загальному обсязі реалізованої промислової продукції міста металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів складало 40,4%; машинобудування – 29,1%; виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 4,5%; виробництво та розподілення електроенергії, газу та води – 14,5%.
Обсяги реалізації промислової продукції по районах міста складали:

  • Жовтневий – 1053,96 млн. грн. (1,8% до загальноміського обсягу реалізації);
  • Заводський – 26446,4 млн. грн. (45,8%);
  • Комунарський – 3229,8 млн. грн. (5,6%);
  • Ленінський – 6117,3 млн. грн. (10,6%);
  • Орджонікідзевський – 8856,99 млн. грн. (15,3% );
  • Хортицький – 2604,3 млн. грн. (4,5%);
  • Шевченківський –  9479,1 млн. грн. (16,4%).

Переробна промисловість:
1. Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів
За січень-грудень 2012 року в порівнянні з відповідним періодом 2011 року обсяги промислового виробництва в металургійній галузі по Запорізькій області зменшилися на 3,7%, у грудні в порівнянні з листопадом поточного року – зменшилися на 7,4%. 
У м.Запоріжжі за січень-грудень 2012 року в порівнянні з відповідним періодом 2011 року збільшено виробництво конструкцій інших, частин конструкцій, плит, панелей та виробів аналогічних з металів чорних або алюмінію на 25,1%; резервуарів та цистерн металевих місткістю понад 300 літрів – на 70,0% проте зменшено виробництво сталі на 2,9%; феросплавів - на 1,6%; дроту з міді – на 11,2%; дроту з алюмінію – на 10,6%; виробів, одержаних холодним штампуванням і гнуттям зі сталі нелегованої (вуглецевої) – на 19,1%. 
Протягом звітного періоду металургійними підприємствами міста вироблено 24,7% всієї сталі, виробленої в Україні, 33,6% резервуарів та цистерн металевих місткістю понад 300 літрів.
Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-грудень 2012 року по  області  складав 23878,7 млн. грн., по м.Запоріжжю – 23371,8 млн.грн. (97,9% до обласного показника та на 15,4% менше, ніж за аналогічний період 2011 року).

2. Машинобудування
За січень-грудень 2012 року в порівнянні з відповідним періодом 2011 року обсяги промислового виробництва в машинобудуванні по Запорізькій області зменшилися на 3,5%, у грудні в порівнянні з листопадом поточного року обсяги промислового виробництва зменшилися на 7,4%. 
У м.Запоріжжі на підприємствах машинобудування за січень-грудень 2012 року в порівнянні з відповідним періодом 2011 року збільшено виробництво апаратури електричної високовольтної на 6,0%; пристроїв керування електричних комплектних низьковольтних – на 43,0% проте зменшено виробництво трансформаторів електричних на 2,4%;  апаратури електричної низьковольтної на 11,5%; реакторів електричних, котушок індуктивності та перетворювачів статичних електричних – на 25,8%; автомобілів вантажних - на 20,8%; автомобілів легкових – на 31,1%.
Протягом звітного періоду машинобудівними підприємствами міста вироблено 55,2% всіх автомобілів легкових, вироблених на території країни, 24,6% автомобілів вантажних, 31,1% апаратури електричної високовольтної.
Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-грудень 2012 року по  області  складав 18077,7 млн. грн., по м.Запоріжжю – 16832,1 млн.грн. (93,1% до обласного показника та на 11,7% більше, ніж за аналогічний період 2011 року).

3. Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
За січень-грудень 2012 року в порівнянні з відповідним періодом 2011 року по Запорізькій області спостерігалось зменшення на 4,4% виробництвапромислової продукціїв галузі, у грудні в порівнянні з листопадом поточного року виробництво збільшилося на 17,6%.  
У м.Запоріжжі за січень-грудень 2012 року в порівнянні з відповідним періодом 2011 року зменшено виробництво напоїв безалкогольних на 0,9%; виробництво виробів здобних - на 14,1%; виробів хлібобулочних - на 8,8%; борошна - на 74,8%. 
Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-грудень 2012 року по області  складав 6024,2 млн. грн., по м.Запоріжжю2601,0 млн.грн. (43,2% до обласного показника та на 2,6% менше, ніж у аналогічному періоді 2011 року). 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
За січень-грудень 2012 року в порівнянні з відповідним періодом 2011 року по Запорізькій області обсяги виробництва в галузі зменшилися на 0,4%, у грудні в порівнянні з листопадом поточного року – збільшилися на 15,1%.
У місті за січень-грудень 2012 року в порівнянні з відповідним періодом 2011 року збільшено виробництво електроенергії на 3,5%, а теплоенергії зменшено на 7,3%.
Обсяг реалізації по галузі за січень-грудень 2012 року по Запорізькій області складав 20053,9 млн. грн., по м.Запоріжжю – 8356,9 млн. грн. (41,7% до обласного показника та на 12,1% більше, ніж у аналогічному періоді 2011 року).  

ФІНАНСИ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників м.Запоріжжя за 2012 рік становила 3096,32 грн., що на 5,8% більше, ніж по області та на 2,4% – ніж по Україні. У порівнянні з 2011 роком середньомісячна заробітна плата збільшилася на 10,6%. Рівень середньомісячної заробітної плати міста в 2,7 рази перевищував встановлений прожитковий мінімум для працездатної особи (1134,0 грн.).
Серед промислових центрів східного регіону по рівню заробітної плати місто посідає друге місце (після Донецька) та перевищує рівень заробітної плати наступних міст: Дніпропетровська на – 2,1%, Харкова – 8,5%, Луганська – 8,6%.
Станом на 01.01.2013 заборгованість із виплати заробітної плати по м.Запоріжжю становила 32,4 млн.грн., у т.ч. 10,6 млн.грн. – на економічно-активних підприємствах (що складає 32,7% від загальної суми). У порівнянні з початком року загальна сума заборгованості зменшилась на 14,5%, на економічно активних підприємствах – на 9,0%.   
Фінансовий  результат  підприємств м.Запоріжжя  від  звичайної  діяльності  до  оподаткування (без урахування результатів діяльності банків  та   бюджетних установ)  за  2012 рік був позитивним та становив 3690,71 млн.грн. прибутку. У порівнянні з 2011 роком (3358,0 млн.грн.) прибуток збільшився на 10,0%.
Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 60,5%, отримано 5881,09 млн.грн.  прибутку.  Основна  його  частина  сформована  в  промисловості  (88,5%). У порівнянні з 2010 роком кількість прибуткових підприємств збільшилася з 57,9% до 60,5%, а прибутки на цих підприємствах зросли на 13,6% (з 5178,16 млн.грн. до 5881,09 млн.грн.).
Упродовж  2011 року  39,5%  підприємств отримали  2190,38 млн.грн. збитку. У порівнянні з 2010 роком їх кількість зменшилася з 42,1% до 39,5%, проте збитки збільшилися на 20,3% (з 1820,20 млн.грн. до 2190,38 млн.грн.).
Найбільше збиткових підприємств спостерігалось у торгівлі автомобілями та мотоциклами, їх технічному обслуговування та ремонті (52,6% від  загальної  кількості  підприємств відповідного виду діяльності); у наданні комунальних та індивідуальних  послуг,  діяльності  у  сфері  культури  та  спорту  (48,4%), діяльності готелів та ресторанів (45,8%), в операціях з нерухомим майном, в оренді, інжинірингу та наданні послуг підприємцям (45,5%). У той же час значні  обсяги  збитків  були  отримані  в  промисловості  (1728,70  млн.грн.) та  торгівлі,  ремонті  автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (259,85 млн.грн.).
  
РИНОК ПРАЦІ
За січень-грудень 2012 року кількість незайнятих громадян, зареєстрованих у центрах зайнятості міста складала 20604 чол., а з урахуванням осіб, які перебували на обліку на 01.01.2012, загальна чисельність зареєстрованих незайнятих громадян складала 25195 чол., що на 1495 чол. менше, ніж в 2011 році. Станом на 01.01.2013 на обліку в центрах зайнятості міста перебувало 5024 чол., з яких 4769 чол. мали статус безробітного і 2994 безробітних отримували допомогу по безробіттю.  
Офіційно зареєстрований рівень безробіття по місту на 01.01.2013 складав 1,0% проти 0,93% на 01.01.2012. Рівень працевлаштування на 01.01.2013 складав 52,8% у порівнянні з 46,0% станом на 01.01.2012. З початку року працевлаштовано 13307 чол., що на 7,5% більше, ніж 2012 році.
В місті на 01.01.2013 налічувалося 155 вільних робочих місця, що на 316 од. менше, ніж на 01.01.2012.
Навантаження на одне вільне робоче місце складало 32 особи проти 10 на 01.01.2012.
На виплату допомоги по безробіттю з початку 2012 року витрачено 45,58 млн. грн. Середній розмір допомоги по безробіттю в січні-грудні 2012 року становив 1410,41 грн.
Протягом січня-грудня 2012 року на додаткові робочі місця, створені підприємствами міста за рахунок дотацій, фондом загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття спрямовано 8,866 млн.грн. За       2012 рік на ці місця працевлаштовано 736 безробітних.
З початку 2012 року для організації оплачуваних громадських робіт укладено 169 договорів з підприємствами міста на 9085 робочих місць і протягом січня-грудня 2012 року направлено на тимчасові роботи 6322 незайнятих громадянина. На ці цілі з початку року фондом спрямовано 1,745 млн.грн.
Для поліпшення економічної ситуації на ринку праці станом на 01.01.2013 168 безробітних отримали одноразову допомогу для започаткування власної справи, на загальну суму 2,34 млн.грн.
Ефективною формою пошуку претендентів на вакантні місця є проведення міні-ярмарків. З початку року спеціалістами центрів зайнятості міста проведено 215 міні-ярмарок вакансій, аукціонів претендентів, презентацій професій і підприємств.
За січень-грудень 2012 року створено15790 нових робочих місць. 


 Яндекс.Метрика
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet