Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206


Координаційна рада політичних партій та громадських організацій при Запорізькій міській раді

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду партійних та громадських
організацій при Запорізькій міській раді

1. Загальні засади

1.1 Координаційна рада політичних партій та громадських організацій при Запорізькій міській раді (далі “Координаційна рада”) – дорадчий орган, створений з метою сприяння вирішенню громадських, політичних, економічних, соціальних проблем життєзабезпечення м. Запоріжжя, а також для реалізації власних прав та політичних свобод, гарантованих Конституцією України. Координаційна рада діє, керуючись Законами України “Про політичні партії” та “Про об'єднання громадян”.
1.2. Координаційна рада за кількістю та особовим складом обирається прямим голосуванням більшістю присутніх на загальних Зборах лідерів політичних партій та громадських організацій міста (збори відбуваються щоквартально, за потребою на них відбувається ротація та кооптація членів Координаційної ради). Незмінним у складі Координаційної ради є членство заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (за посадою).
1.3 Основними формами роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться не рідше ніж 2 рази на місяць, та робота в робочих групах (відповідно по парних та непарних середах місяця).
Рішення вважається прийнятим:
-   з питань, що делеговані Координаційною радою за згодою більшості присутніх на засіданні лідерів політичних партій та громадських організацій міста, якщо на засіданні присутні не менше 30% членів Координаційної ради;
-   з питань, визначених повноваженнями загальних зборів лідерів політичних партій та громадських організацій міста - за згодою більшості присутніх на засіданні повноважених представників цих організацій, якщо на засіданні присутні не менше 30% членів Координаційної ради.
1.4. Робота Координаційної ради проводиться відповідно до цього Положення та затвердженого плану.
1.5. Чергове засідання Координаційної ради готується та проводиться під головуванням одного з членів Координаційної ради відповідно до затвердженого графіка та тематики за участю відповідального секретаря ради, який обирається на першому організаційному засіданні та забезпечує в робочому порядку координацію дій між засіданнями ради. Відкриває засідання Координаційної ради відповідальний секретар або, за його дорученням, головуючий на засіданні член Координаційної ради.
1.6. Рішення Координаційної ради мають характер місцевої ініціативи, вони вносяться згідно з Законом України “Про місцеве самоврядування” та дійсним Положенням.
1.7. Координаційна рада співпрацює з депутатським корпусом, виконавчим комітетом міської ради, управліннями, відділами, комітетом, службою, а також з районними адміністраціями міської ради.
1.8. Представник Координаційної ради делегується на засідання Запорізького міськвиконкому, постійні комісії, президію та сесії Запорізької міської ради.

2. Основні завдання

2.1. Розробка єдиного підходу у вирішенні основних громадських, політичних, економічних, соціальних, правових проблем життя міста.
2.2. Відпрацювання погоджених рішень щодо проблем життєдіяльності та життєзабезпечення міста.
2.3. Здійснення особливого контролю за дотриманням законодавства в охороні здоров'я, освіти, в забезпеченні роботою та платою за працю, у захисті політичних та соціальних прав громадян.
2.4. Об'єктивне інформування жителів міста; сприяння створенню громадської думки в місті, спрямоване на звільнення з посад чиновників, які порушують діюче законодавство України.
2.5. Сприяння об'єднанню інтелектуального потенціалу міста для захисту політичних, економічних, екологічних, соціальних прав громадян.
2.6. Підтримка ініціатив, спрямованих на затвердження соціальної стабільності, зростання матеріального добробуту та створення умов для здорового способу життя.
2.7. Брати участь у підготовці та проведенні загальноміських заходів, в першу чергу Дня міста та Дня визволення міста від німецько-фашистських загарбників.

3. Права Координаційної ради

3.1. Входити до державних органів та органів місцевого самоврядування з пропозиціями, в т.ч. при формуванні складу органів місцевого самоврядування.
3.2. Відстоювати права політичних партій та громадських організацій на рівність прав у виборчому процесі.
3.3. Звертатися через засоби масової інформації (в першу чергу через газету Запорізької міської ради “Запорізька Січ”) щодо найбільш важливих проблем життєдіяльності міста від імені Координаційної ради політичних партій та громадських організацій з обов'язковим переліком партій та громадських організацій, які не погодилися з прийнятим рішенням.
3.4. Отримувати від органів державної влади та місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Координаційної ради, відповідно до затвердженого плану.
3.5. Повноваження лідерів або вповноважених представників політичних партій та громадських організацій міста реалізується через загальні збори або робоче погодження.
3.6. Повноваження головуючого Координаційної ради:
-   спільно з відповідальним та технічним секретарем ради готує в робочому порядку чергове питання по затвердженому порядку денному;
-   погоджує підготовлені матеріали з вимогами діючого законодавства;
-   має право на отримання інформації, необхідної для підготовки планових питань на засідання Координаційної ради в органах місцевого самоврядування, а також у керівних органах партій, громадських організацій міста.
3.7. Повноваження відповідального секретаря Координаційної ради:
-   координує дії щодо виконання затвердженого плану роботи Координаційної ради;
-   спільно з головуючим та технічним секретарем готує матеріали на чергове засідання Координаційної ради;
-   має право отримувати інформацію в органах місцевого самоврядування, керівних органах партій, громадських організацій міста.
3.8. Повноваження технічного секретаря:
-   технічний секретар Координаційної ради виконує свої функції за посадою (головний спеціаліст управління з питань внутрішньої політики міської ради);
-   спільно з головуючим та відповідальним секретарем готує матеріали на чергове засідання Координаційної ради, оформлює документацію;
-   веде статистику відвідання та протоколи засідань Координаційної ради;
-   надає технічну допомогу необхідну для роботи Координаційної ради.

4. Обов'язки Координаційної ради

4.1.  Члени Координаційної ради зобов'язані брати активну участь у вирішенні та виконанні основних завдань, які стоять перед Координаційною радою. В разі відсутності без поважних причин на засіданні представника політичної партії або громадської організації протягом місяця Координаційна рада більшістю голосів може виключити його зі свого складу.
4.2.  Члени Координаційної ради повинні дотримуватись політичної культури, регламенту роботи, бути взаємо коректними та поважати один одного.
4.3.   Координаційна рада розглядає на засіданнях звернення, заяви, пропозиції як організацій, так і особисті, що представляють інтереси окремих груп населення міста.
 4.4.   Боротися з порушеннями законів України в усіх проявах.


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet