Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206
Оприлюднено в газеті "Запорозька Січ" 19.12.2015 № 224 (5950)
                                                                   
                                                                                             Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту
 
Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується
Рішення міської ради «Про внесення змін до Положення про податок на майно (в  частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), затвердженого рішенням міської ради від 28.01.2015 №5».
 
Назва виконавця заходів з відстеження
Виконавцем заходів з базового відстеження є департамент фінансової та бюджетної політики міської ради.
 
Цілі прийняття акта
Згідно з Податковим кодексом України (надалі - ПКУ) до місцевих податків належить податок на майно (ст.10 та ст.265 ПКУ).
Встановлення місцевих податків відноситься до виключної компетенції міських рад (ст.26 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»). Під час прийняття такого рішення обов’язково визначається низка елементів податку (ст.7 та пп.12.3.2 п.12.3 ст.12 ПКУ).
Положення про податок на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) розроблене та затверджене міською радою на підставі відповідних положень ПКУ, з урахуванням вимог Закону України від 28.12.2014 №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», є чинним на території міста Запоріжжя з 7 лютого 2015 року.
Пунктом 2.5 частини 2 Положення ставки з податку встановлені лише на поточний рік, тому виникла необхідність щодо встановлення ставок на наступні податкові (звітні) періоди, а також щодо коригування переліку об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, на які надається пільга по даному податку (пункт 2.4 частини 2 Положення).
 
Строк виконання заходів з відстеження
Тип відстеження
Відстеження є базовим.
Методи одержання результатів відстеження
Для одержання результатів базового відстеження результативності і їх співставлення в майбутньому з аналогічними показниками наступних звітних (податкових) періодів впродовж 2013-2015 років забезпечено щоденний аналіз Звіту про виконання місцевих бюджетів за доходами по формі №412-Д, який надається до департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради управлінням Державної казначейської служби України у м.Запоріжжі Запорізької області. Крім того: по юридичних особах узагальнено інформацію, відображену в Податкових деклараціях з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за звітні (податкові) періоди 2013-2015 роки; по фізичних особах проаналізовано дані вручених районними податковими органами податкових повідомлень-рішень про сплату сум податку за звітні (податкові) 2013 та 2014 роки.
 
Дані, на основі яких відстежується результативність, способи їх одержання
Результативність відстежується на основі обсягу фактичних надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за кодами бюджетної класифікації доходів 18010100 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами», 18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості» та 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості», а також основних показників відповідної податкової звітності та податкових повідомлень-рішень.  
 
Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта
Протягом першого базового звітного періоду (2013 рік) до спеціального фонду (бюджету розвитку) міста перераховано податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в розмірі 436 707,45  грн., в тому числі сплата податкового зобов’язання, фінансових санкцій та пені за актом позапланової документальної перевірки податкового органу на загальну суму 170 925,09  грн. (сплату здійснили 114 юридичних осіб). Річні суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що підлягали сплаті, в найбільшому розмірі задекларували наступні суб’єкти господарювання (питома вага в загальному обсязі надходжень податку  -  73,2 відсотка): ТОВ  «Венчурні інвестиційні проекти», ТОВ  «Адмін», ПАТ  «Мотор Січ», ТОВ  «Ключове рішення», ПАТ  «Платинум Банк», ПАТ  «Укртрансгаз», ТОВ  «Арсенал-Резерв».
У відповідності до Податкових декларацій з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (за 2013 рік до державних податкових інспекцій міста надано  111  звітів), задекларовано 400 об’єктів оподаткування (об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки), житлова площа яких (тобто база оподаткування) складала 33 971,00 м², а сума податку в цілому за 2013 рік дорівнювала 306 589,95 грн.
Через те, що органами державної реєстрації речових прав на нерухоме майно не було остаточно сформовано реєстр фізичних осіб - платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в 2013 році державними податковими інспекціями податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, фізичним особам не нараховувався.
Протягом 2014 року до спеціального фонду (бюджету розвитку) м.Запоріжжя сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, становила 577 561,72 грн., в тому числі від юридичних осіб надійшло 458 897,40 грн. (114 платників), від фізичних осіб - 118 664,32 грн. (265 платників). Збільшення надходжень в порівнянні з попереднім роком на 116 355,03 грн. відбулось за рахунок: 1) підвищення розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) 2014 року (1 218,00 грн. в порівнянні з 1 147,00 грн. на 1 січня 2013 року), який впливає на кінцевий результат обчислення даного податку; 2) розширення кола платників за рахунок фізичних осіб - власників об’єктів житлової нерухомості (квартир, будинків, в тому числі їх часток); 3) суттєвої зміни бази оподаткування (замість житлової площі об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, з 1 квітня 2014 року оподатковується загальна площа).
Згідно з Податковими деклараціями з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 2014 рік власниками житлової нерухомості - юридичними особами задекларовано 372  об’єкта оподаткування і сума податку в цілому за минулий рік дорівнювала 507 050,20 грн.
У відповідності до вимог законодавства податкове зобов’язання юридичними особами сплачується авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, який наступає за звітним кварталом. Таким чином, за будь-який звітний (податковий) рік на рік календарний припадає три граничних строка сплати податку і один строк сплати є перехідним. Фізичними ж особами податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується протягом 60 днів з дня вручення податковим органом податкового (податкових) повідомлення-рішення про сплату суми (сум) податку (при цьому таке вручення відбувається до 1 липня року, що настає за звітним).
В загальному обсязі податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого торік, 65,1 відсотка сплати здійснено найбільшими платниками: ТОВ  «Венчурні інвестиційні проекти», ПАТ  «Платинум Банк», ТОВ  «Адмін», ПАТ  «Мотор Січ», ТОВ  «Ключове рішення», ПАТ  «Укртрансгаз», Першина С.А, Елькіна Л.М., Кузьма М.В., Корепін Є.Г., Морозова А.М.
У зв’язку зі змінами, регламентованими Законом України від 28.12.2014 №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з січня поточного року входить до складу податку на майно (ст.265,266 ПКУ) і належить до доходів загального фонду бюджету м.Запоріжжя (ст.64 Бюджетного кодексу України в редакції Закону України від 28.12.2014 №79-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин»).
Головною зміною в структурі податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є запровадження оподаткування об’єктів нежитлової нерухомості.
Так, станом на 01.12.2015 року до загального фонду бюджету міста фактично надійшло податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в сумі 13 395 291,14 грн., у тому числі: від юридичних осіб, які є власниками об'єктів житлової нерухомості - 685 275,49 грн. (123 платника), власниками об’єктів нежитлової нерухомості – 12 151 685,57 грн. (1331 платник); за звітний 2014 рік сплачено фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 558 330,08 грн. (483 платника).
Зведені дані Головного управління ДФС у Запорізькій області та Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м.Запоріжжі Міжрегіонального ГУ ДФС по юридичних особах – декларантах на території м.Запоріжжя:
- кількість юридичних осіб, якими за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості надано Податкові декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 1789;
- в цілому по місту задекларовано об’єктів житлової нерухомості, що належать платникам на правах власності – 311 та нежитлової нерухомості – 3 643;
- база оподаткування (загальна площа всіх об’єктів житлової та нежитлової нерухомості) дорівнює 3 513 288,03 м²;
- річна сума податку, яка підлягає сплаті відповідно до наданих звітних та уточнюючих податкових декларацій на 2015 рік – 17 599 664,08 грн.
Найбільшими платниками цього податку (протягом року здійснено сплату понад  100 000,00 грн.) є: ПСК «ВТП «Універсал» ЗОССТ», ПАТ «Запорізький завод феросплавів», ТОВ «Призма Альфа», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ТОВ  «Аврора   Девелопмент», ТДВ   «Торговельно-виробничий центр «Україна», ПАТ  «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», ПрАТ «Українська гірничо-металургійна компанія», ТОВ «А-Ріалті», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М.Кузьміна», ПАТ «Українська автомобільна корпорація», ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь», ПАТ «Мотор Січ».
Найбільша кількість об'єктів оподаткування в частині нежитлової (комерційної) нерухомості зосереджена в Орджонікідзевському, Жовтневому та Ленінському районах м.Запоріжжя. Здебільшого ними володіють на правах власності підприємства мережевої торгівлі (суб’єкти господарювання, які здійснюють основну діяльність з роздрібної торгівлі продовольчими та/або непродовольчими товарами в спеціалізованих магазинах, оптово-роздрібної торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, з роздрібної торгівлі фармацевтичними товарами), а також банківські установи.
Зведені дані Головного управління ДФС у Запорізькій області щодо платників – фізичних осіб:
- кількість фізичних осіб, які відповідно до отриманих від податкових органів податкових повідомлень-рішень мали сплатити до міського бюджету обчислений за минулий рік податок – 458;
- кількість об’єктів житлової нерухомості, що в умовах діючого законодавства підпали під оподаткування й знаходяться при цьому на території м.Запоріжжя - 784;
- база оподаткування (загальна площа всіх об’єктів житлового нерухомого майна) становить 59 903,00 м²;
- річна сума податку до сплати в 2015 році за 2014 рік – 509 292,53 грн.
Найбільшими платниками є наступні фізичні особи – власники житлової нерухомості: Михайлова О.С., Завалко І.А., Батраков О.Н., Філіпенко С.Г., Морозова А.М., Крещук З.Г., Мацегорова М.В.
 
Оцінка очікуваних результатів реалізації регуляторного акта  та ступеня досягнення визначених цілей
У зв’язку із прийняттям даного регуляторного акта, яким вносяться зміни до  пункту 2.5 частини 2 Положення про податок на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), затвердженого відповідним рішенням міської ради від 28.01.2015 №5, стосовно ставок цього податку починаючи з 01.01.2016 року, до загального фонду бюджету міста Запоріжжя впродовж наступного року додатково надійде податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (за розрахунками виходячи з розміру мінімальної заробітної плати - 1 378,00 грн.):
- по об’єктах нежитлової нерухомості (з місцезнаходженням за визначеним переліком поштових адрес), що перебувають у власності юридичних осіб, в яких розташовані супермаркети та гіпермаркети (в тому числі на умовах оренди), для оподаткування яких застосовуватиметься ставка податку на рівні 2 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування – понад 3,1 млн.грн.;
- по об’єктах нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, які розташовані по пр-ту Леніна (від Транспортної площі до площі Леніна), для оподаткування яких застосовуватиметься ставка податку на рівні 1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування – понад 0,9 млн.грн.
 

Опубліковано в газеті «Запорозька Січ»
від 25.07.2015 № 129/5855

 

ЗВІТ
про повторне відстеження результативності регуляторного акту -
рішення Запорізької міської ради від 28.08.2013 №9
“Про затвердження Положення про порядок переведення  житлових приміщень (квартир, будинків, їх частин) до нежитлового фонду”

м.Запоріжжя                                                                                                                                                                                                                                 21.07.2015

Цей звіт підготовлений на виконання Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” в порядку, визначеному Методикою відстеження результативності регуляторного  акту, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308.   

1. Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Рішення Запорізької міської ради від 28.08.2013 №9 «Про затвердження Положення про порядок переведення житлових приміщень (квартир, будинків, їх частин) до нежитлового фонду».

2. Назва виконавця заходів відстеження

Виконавцем заходів з повторного відстеження є департамент комунальної власності  та приватизації Запорізької міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акту

Метою здійснення державного регулювання є вдосконалення порядку переведення житлових приміщень (квартир, будинків, їх частин) до нежитлового фонду, фізичними і юридичними особами, які виявили бажання перевести належні їм на праві власності житлові приміщення до нежитлового фонду та забезпечення   захисту прав власників на розпорядження належним їм майном на власний розсуд у відповідності до чинного законодавства України, зокрема шляхом використання його для ведення господарської діяльності.
4. Строк виконання заходів обстеження

Строк виконання повторного відстеження результативності регуляторного акту  до 28.08.2015.

5. Методи одержання результатів відстеження

Методом відстеження результативності даного регуляторного акту є аналіз підготовлених та прийнятих, за звітний період, рішень виконавчого комітету Запорізької міської ради про переведення житлових приміщень до нежитлового фонду та аналіз наявності або відсутності спірних питань між власниками житлових приміщень, які виявили бажання перевести їх до нежитлового фонду та органами місцевого самоврядування Запорізької міської ради. 

6. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Підготовка  та прийняття рішень виконавчого комітету міської ради здійснюється на підставі документів поданих власником майна. При цьому перелік таких документів визначається Положенням, що дозволяє забезпечити прозорість в цілому всього процесу, рівність всіх суб'єктів господарювання у реалізації своїх прав, а також захищає права власників на розпорядження належним їм майном на власний розсуд у відповідності до чинного законодавства України, зокрема шляхом використання його для ведення господарської діяльності.
7. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей

 Протягом періоду, в якому відстежується регуляторний акт - рішення Запорізької міської ради від 28.08.2013 №9 “Про затвердження Положення про порядок переведення  житлових приміщень (квартир, будинків, їх частин) до нежитлового фонду” виконавчим комітетом Запорізької міської ради підготовлено та прийнято 36 рішень про переведення житлових приміщень до нежитлового фонду. На протязі всього періоду підготовки та прийняття рішень, будь-яких спірних питань (скарг, відмов, тощо) між органами місцевого самоврядування Запорізької міської ради та фізичними і юридичними особами, які виявили бажання перевести належні їм на праві власності житлові приміщення до нежитлового фонду, не виникало, що дозволяє оцінити результат реалізації даного регуляторного акту, як позитивний.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                                                     В.Г.Еделєв


ЗВІТ
про повторне відстеження результативності регуляторних актів

Регуляторні акти: Рішення Запорізької міської ради від 26.01.2011 № 11 «Про затвердження Положення про туристичний збір».  Рішення міської ради від 27.12.2011 № 37 «Про внесення змін до Положення про туристичний збір»;
Виконавець заходів: Управління з питань фізичної культури, спорту та туризму департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради.
Цілі прийняття актів: Рішення приймалось з метою використання резервів поповнення бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку міста.
Строк виконання заходів з відстеження: Відстеження здійснено у відповідності до Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.
Тип відстеження: Повторне.
Методи одержання результатів відстеження: Відстеження результативності регуляторних актів здійснювалося раз на три роки  на основі бази даних Головного управління Міністерства доходів і зборів у Запорізькій області щодо сум надходжень від сплати єдиного податку суб’єктами підприємницької діяльності.
Кількісні та якісні показники результативності: За період терміну дії рішень зафіксовано збільшення сум надходжень єдиного податку до бюджету міста.
Оцінка результатів реалізації регуляторних актів та ступеня досягнення визначених цілей: результатами дій регуляторних актів є незначне збільшення сум надходжень єдиного податку до бюджету міста.
Про результативність прийняття регуляторних актів свідчать наступні дані:
Сума надходжень до міського бюджету     від туристичного збору склали: 2011 рік – 218,3 тис. грн., 2012 рік – 242,6 тис. грн., 2013 рік  – 237,7 тис. грн.
та заплановані на 2014 в сумі 237,0 тис. грн.
Тобто, сума надходжень від сплати єдиного податку у 2013 році зменшилась порівняно з 2012 роком на 2,1%., але збільшилась на 8,2% в порівнянні з 2011 роком.
Відстеження результативності регуляторних актів буде здійснюватися згідно з методикою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів від 11.03.2004 № 308, у межах строків, встановлених ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», протягом  трьох років.

 

Заступник міського голови з питань
діяльності  виконавчих органів ради                                          Кузьмін О.С.

 


ЗВІТ
Про повторне відстеження результативності регуляторного акта  «Рішення виконавчого комітету міської ради «Про Порядок розміщення на території м. Запоріжжя пересувних тимчасових споруд під час проведення ярмарків, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів».

Регуляторний акт: рішення виконавчого комітету міської ради від 25.06.2013 № 249 «Про Порядок розміщення на території м. Запоріжжя на пересувних тимчасових споруд під час проведення ярмарків, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів».
Виконавець заходів: управління розвитку підприємництва та дозвільних послуг Запорізької міської ради.
Цілі прийняття акта: рішення прийнято з метою регулювання, забезпечення прозорості та відкритості для суб’єктів господарювання порядку, який регламентує розміщення  засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та пересувних об’єктів з надання послуг (далі – пересувні об’єкти) під час проведення ярмарків, державних, місцевих святкових, урочистих та інших масових заходів (далі - масові заходи), що надає можливість залучити більшу кількість суб’єктів господарювання до участі у масових заходах.
Дія цього Порядку поширюється на правовідносини, що виникають при проведенні ярмарків та масових заходів, організаторами яких являються Запорізька міська рада, виконавчий комітет Запорізької міської ради та районні адміністрації Запорізької міської ради.
Строк виконання заходів з відстеження: відстеження результативності регуляторного акта здійснюється у межах строків, встановлених статтею 10 Закону України «Про засади держаної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» - з 25.06.2013 до 25.06.2015.
 Тип відстеження: повторне.
Метод одержання результатів відстеження: відстеження здійснюється на підставі узагальненої інформації, наданої районними адміністраціями Запорізької міської ради, які залучають суб’єктів господарювання  для проведення масових заходів та на які покладено обов’язки щодо контролю за розміщенням пересувних тимчасових споруд під час проведення ярмарків, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на території  м. Запоріжжя.
Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних: результативністю  цього регуляторного акта є залучення більшої кількості суб’єктів господарювання до участі у масових заходах за рахунок прозорості процедури.
Кількісні та якісні показники результативності: показниками є залучення більшої кількості суб’єктів господарювання  до участі у масових заходах, що призводить до здешевлення продукції, що реалізується під час проведення масових заходів.    

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення цілей: результатом впровадження регуляторного акта є забезпечення прозорості та відкритості для суб’єктів господарювання процедури проведення масових заходів та визначення механізму їх розміщення під час проведення заходів на території м. Запоріжжя.
Учасники масових заходів, в свою чергу:

  • розміщують об’єкти у відповідності до визначених розпорядниками торгових місць;
  • забезпечують на об’єктах наявність:
  • копії документу, який підтверджує реєстрацію суб’єкта господарювання;
  • асортиментного переліку товарів, узгодженого з санепідзакладом та організаторами заходу для реалізації на даному об’єкті;
  • забезпечують санітарний стан торгового місця та прибирання відведеної для торгівлі території після закінчення роботи, збереження всіх елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень, на наданій території;
  • дотримуються визначеного часу і терміну проведення заходу;
  • забезпечують належний зовнішньоестетичний вигляд об’єкту та його обладнання;
  • забезпечують дотримання вимог Закону України «Про захист прав споживачів» та правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі;
  • забезпечують виконання вимог щодо заборони продажу напоїв у скляній тарі;
  • під час проведення масових заходів не функціонують об’єкти, експлуатація яких не узгоджена з територіальним управлінням Держгірпромнагляду (за необхідності узгодження).    

 

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                              В.Г.Еделєв


До уваги фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань!

З метою отримання зауважень та пропозицій впродовж 5 днів буде опубліковано проект рішення міської ради «Про встановлення податку на майно (в частині плати за землю)».
Проект рішення разом з додатками та відповідним аналізом регуляторного впливу будуть оприлюдненні у газеті «Запорізька Січ» та на офіційному порталі Запорізької міської ради (www.meria.zp.ua) у розділі «Підприємцям» на сторінці «Регуляторна політика».
Пропозиції та зауваження до проекту з відповідним порядком надавати до Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради за адресою : вул. Зелінського, б. 3, телефон 224-52-33, протягом одного місяця з дати оприлюднення зазначеного проекту рішення та акту регуляторного впливу.

 

Начальник управління з питань земельних
відносин Запорізької міської ради                                                                                  Ю.О. Сколибог

РІШЕННЯ
ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ

 

Про   встановлення   податку   на
майно (в частині плати за землю)

 

Керуючись ст.143 Конституції України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податковим кодексом України, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих України щодо податкової реформи», Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити ставки  земельного податку за земельні ділянки у межах м. Запоріжжя згідно з додатком 1.
2. Встановити розмір орендної плати за використання земельних ділянок, які перебувають у державній або комунальній власності (у відсотках від їх нормативної грошової оцінки) згідно з додатком 2.
3. Рішення міської ради від 27.07.2011 №16 «Про затвердження розмірів орендної плати за земельні ділянки певного функціонального призначення у м. Запоріжжя», від 26.06.2012 №37 «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.07.2011 №16 «Про затвердження розмірів орендної плати за земельні ділянки певного функціонального призначення у м. Запоріжжя» втрачають чинність з 01.01.2016.
4. Доручити управлінню з питань внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації.
5. Дане рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення та вводиться в дію з 01.01.2016.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Гладченко С.М.) та постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин (Полюсов В.В.).

 

Міський голова                                                                                                               О.Ч. Сін

Рішення підготовлено

Управлінням з питань
земельних відносин
міської ради
Начальник Управління                                                                                                 Ю.О. Сколибог

 

                      Додаток 1
до рішення міської ради
№_________                  

 

 

 

Ставки земельного податку за земельні ділянки
у межах м. Запоріжжя

 


з/п

Ставка податку за земельні ділянки у відсотках (%) від їх нормативної грошової оцінки

На які землі розповсюджується

1

1

Земельні ділянки під розташуванням  сільськогосподарських угідь

2

1

Всі земельні ділянки м. Запоріжжя земельних ділянок, наведених нижче

3

0,03

Земельні ділянки зайняті житловим фондом, які надані об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків

4

0,03

За земельні ділянки, зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб

5

3

Земельні ділянки, надані для розташування автозаправних станцій, газових автозаправних станцій

6

3

Земельні ділянки, надані фінансовим установам, їх підрозділам

7

3

Земельні ділянки, зайняті об’єктами по торгівлі авто-мототехнікою (автосалони)

8

3

Земельні ділянки, зайняті об’єктами по торгівлі ювелірними виробами

9

3

Земельні ділянки, зайняті підприємствами по виробництву лікеро-горілчаних та тютюнових виробів

10

3

Земельні ділянки, на яких розташовані суб’єкти господарювання, які надають в оренду й експлуатацію власне чи орендоване нерухоме майно

11

3

Земельні ділянки, на яких розташовані страхові компанії та їх підрозділи

12

3

Земельні ділянки, на яких розташовані ломбарди

 

*Відповідно до п. 274.1 ст.274 Податкового кодексу України ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь - не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.
*Відповідно до п. 274.2 ст.274 Податкового кодексу України ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

 

Секретар міської ради                                                                                            Р.О.Таран

 

                      Додаток 2
до рішення міської ради
№_________                  

 

 

 

Розміри орендної плати за використання земельних ділянок, які перебувають у державній або комунальній власності (у відсотках від суми їх грошової оцінки)


з/п

Розмір орендної плати
у відсотках від їх нормативної грошової оцінки

На які землі розповсюджується

1

3

Всі земельні ділянки м. Запоріжжя крім пунктів, наведених нижче

2

6

Земельні ділянки, надані для розташування автозаправних станцій, газових автозаправних станцій

3

8

Земельні ділянки, надані фінансовим установам, їх підрозділам

4

 

Земельні ділянки, які розташовані на о. Хортиця:

4.1

5

Землі рекреаційного та оздоровчого призначення, крім земельних ділянок вказаних у пунктах 4.3, 4.4, 11

4.2

10

Інші категорії земель, крім земельних ділянок вказаних у пунктах 4.3, 4.4, 11

4.3

3

Земельні ділянки, зайняті лікувальними, навчальними закладами, закладами охорони здоров´я, фізкультурно-оздоровчими та спортивними закладами, закладами культури, науково-дослідними, проектними установами, санаторіями-профілакторіями

4.4

3

Землі транспорту

5

5

Земельні ділянки, об’єкти на яких підлягають виносу, відповідно до Генерального плану розвитку міста

6

3

Земельні ділянки під індивідуальними гаражами громадян України, які звільнені від сплати земельного податку, на прибудинкових територіях та інших міських землях

7

5

Земельні ділянки під індивідуальними гаражами громадян України, на яких не розповсюджується звільнення від сплати земельного податку, на прибудинкових територіях та інших міських землях

8

4

Земельні ділянки, зайняті об’єктами по торгівлі авто-мототехнікою (автосалони)

9

8

Земельні ділянки, зайняті об’єктами по торгівлі ювелірними виробами

10

8

Земельні ділянки, зайняті підприємствами по виробництву лікеро-горілчаних та тютюнових виробів

11

3

Земельні ділянки, на яких розташовані діючі, незалежно від підпорядкування, типів і форм власності: дитячі  оздоровчі заклади (центри, комплекси і т.і.), дитячі санаторно-курортні, реабілітаційні заклади, дитячі заклади відпочинку, табори (комплекси), дошкільні, позашкільні, середні навчальні заклади, навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, дитячі спортивно-розважальні комплекси, заклади по організації дитячого виховання, дозвілля, розваг  (центри, гуртки, секції, і т.і.), дитячі ігрові майданчики, дитячо-юнацькі фізкультурно-оздоровчі заклади (в тому числі на о. Хортиця)

           
У разі передачі земельних ділянок в оренду для розміщення кількох видів об’єктів, зазначених в даному рішенні, без визначення площ земельних ділянок для кожного об’єкту, розмір орендної плати (у відсотках від нормативної грошової оцінки земельної ділянки) за використання земельної ділянки визначається як середньоарифметичне від розмірів орендної плати (у відсотках від нормативної грошової оцінки земельної ділянки) для кожного з видів об’єкту, що встановлені даним рішенням.

 

Секретар міської ради                                                                                            Р.О.Таран

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Запорізької міської ради «Про встановлення податку на майно (в частині плати за землю)»
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ 
м. Запоріжжя

27.03.2015                                                                                                                                                                                     № 129

 

Про внесення доповнень до рішення виконкому міської ради від 28.11.2014 № 460 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів»
            На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:
            1. Внести  доповнення  до  рішення  виконкому  міської  ради  від 28.11.2014  № 460 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів», а саме включити до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік пункти згідно з додатком.
            2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г.

Міський голова

О.Ч.Сін

 

Додаток
до рішення виконавчого
комітету міської ради
27.03.2015 № 129

Доповнення до плану діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів на 2015 рік

№ з/п

Перелік питань щодо підготовки проектів рішень виконавчого комітету міської ради

Мета прийняття рішень виконавчого комітету міської ради

Підрозділ, відповідальний за розробку проекту

Строк підготовки проекту

12.

Рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору житлових будинків ОСББ та ЖБК у           м. Запоріжжя для виконання робіт з капітального ремонту за рахунок коштів місцевого бюджету»

Створення ефективного власника житла, поліпшення технічного стану житлового фонду та забезпечення його збереження

Департамент житлово-комунального господарства міської ради

I півріччя
2015 року

13.

Рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору житлових будинків ОСББ та ЖБК у           м. Запоріжжя для виконання робіт з реконструкції, модернізації та капітального ремонту житлових будинків за рахунок кредитів з компенсацією відсоткової ставки за рахунок коштів місцевого бюджету»

Створення сприятливих умов для залучення позабюджетних коштів у розвиток об’єктів житлово-комунального господарства, поліпшення технічного стану житлового фонду та забезпечення його збереження

Департамент житлово-комунального господарства міської ради

I півріччя
2015 року

14.

Рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження Положення про взаємодію ОСББ, ЖБК з підприємствами, що надають послуги  з централізованого водопостачання, водовідведення та теплопостачання в        м. Запоріжжя»

Скасування перешкод у сфері надання послуг з централізованого водопостачання, водовідведення та теплопоста-чання, які заважають створенню та функціонуванню об’єднань спів-власників багато-квартирних будинків, а також функціонуванню житлово-будівельних кооперативів

Департамент житлово-комунального господарства міської ради

I півріччя
2015 року

15.

Рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору підприємств для надання послуг з утримання, ремонту будинків, споруд та прибудинкових територій у                  м. Запоріжжя»

Поліпшення технічного стану житлового фонду та забезпечення його збереження, підвищення якості надання послуг з обслуговування та ремонту житлового фонду і прибудинкових територій, створення конкурентного середовища на ринку надання житлово-комунальних послуг та сприятливих умов для залучення позабюджетних коштів у розвиток об’єктів житлово-комунального господарства

Департамент житлово-комунального господарства міської ради

I півріччя
2015 року

 

 

Керуючий справами
виконкому ради                                                                              З.М.Бойко


ЗАПОРІ3ЬКА MICЬKA РАДА
РІШЕННЯ 
м. Запоріжжя
25.03.2015                                                                                                             № 74
 

Про внесення доповнень до рішення міської ради від 05.11.2014 № 45 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів на 2015 рік»
     На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
     1. Внести доповнення до рішення міської ради від 05.11.2014 № 45 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів на 2015 рік»:
     до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік включити пункти  згідно з додатком.
     2. Контроль за виконанням зазначеного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г. та постійну комісію міської ради з питань розвитку підприємництва, торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав споживачів (Нетреба А.В.).

 

Міський голова                                                                                                   О.Ч.Сін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
25.03.2015 №74

 

Доповнення до плану діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів на 2015 рік

№ п/п

Перелік питань щодо підготовки проектів – рішень міської ради

Мета прийняття рішень міської ради

Підрозділ, відповідальний за розробку проекту

Строк підготовки проекту

16.

Рішення
міської ради
«Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 10.09.2014 № 40 «Про внесення змін до Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури             м. Запоріжжя, затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 24.12.2012 № 77»  

Врегулювання порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури              м. Запоріжжя

Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради

Протягом 2015 року

17.

Рішення
міської ради
«Про затвердження Порядку плати за тимчасове користування місцем розміщення рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності територіальної громади                          м. Запоріжжя»

Організація роботи ведення договірних відносин за тимчасове користування місцями розміщення рекламних засобів

Департамент житлово-комунального
господарства міської ради

Протягом 2015 року

18.

Рішення
міської ради
«Про затвердження єдиного порядку укладання договорів встановлення сервітуту з суб’єктами господарської діяльності, які надають телекомунікаційні послуги на об’єктах нерухомого майна на території міста Запоріжжя» 

Врегулювання відносин, що виникають у сфері надання телекомунікаційних послуг мешканцям міста Запоріжжя та користування суб’єктами господарської діяльності, які надають такі послуги, об’єктами нерухомого майна житлового фонду на території міста Запоріжжя

Департамент житлово-комунального
господарства міської                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ради

I півріччя 2015 року 

19.

 

Рішення міської ради «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 05.10.2011 № 81 «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів на право оренди об’єктів права комунальної власності територіальної громади                          м. Запоріжжя»

Вдосконалення відносин між органами місцевого самоврядування     м. Запоріжжя та суб’єктами господарської діяльності, які виявили бажання взяти участь в конкурсі на право оренди об’єктів права комунальної власності територіальної громади                 м. Запоріжжя

Департамент комунальної власності та приватизації
міської ради

 I півріччя 2015 року 

20.

Рішення міської ради «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 27.04.2012 № 42 «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду об’єктів права комунальної власності територіальної громади                          м. Запоріжжя»

Врегулювання та вдосконалення порядку передачі в оренду об’єктів права комунальної власності               м. Запоріжжя

Департамент комунальної власності та приватизації
міської ради

I півріччя 2015 року

 

21.

Рішення міської ради «Про  внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 29.05.2013 № 24 «Про затвердження  Порядку списання безнадійної заборгованості з орендної плати за майно, що належить до комунальної власності територіальної громади                        м. Запоріжжя»

Вдосконалення Порядку, на підставі досвіду, набутого в результаті списання безнадійної заборгованості з орендної плати за майно комунальної власності територіальної громади                 м. Запоріжжя

Департамент комунальної власності та приватизації
міської ради

 I півріччя 2015 року

22.

Рішення міської ради «Про Правила благоустрою території міста Запоріжжя»

Приведення Правил благоустрою території                м. Запоріжжя у відповідність до Типових правил благоустрою території населеного пункту, які на теперішній час проходять процедуру регуляторного акту на загальнодержавному рівні

Інспекція з благоустрою міської ради

Протягом 2015 року

23.

Рішення міської ради «Про затвердження Порядку обстеження території міста Запоріжжя на предмет виявлення самовільно розміщених об’єктів та звільнення території міста Запоріжжя від них (демонтажу, транспортування, обліку, зберігання і подальшого розпорядження ними)»

Запровадження гарантованого механізму забезпечення благоустрою на території міста Запоріжжя, гарантованого захисту прав територіальної громади від правопорушень у сфері благоустрою, земельній та містобудівній сферах, забезпечення та стимулювання виконання вимог актів чинного земельного законодавства, встановлення єдиного підходу у вирішенні питань щодо захисту права власності територіальної громади міста Запоріжжя на землю, контролю за станом благоустрою міста, контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері благоустрою, сприяння розвитку та поліпшенню стану благоустрою міста, профілактики запобігання правопорушень в сфері благоустрою міста Запоріжжя та вжиття дієвих заходів впливу на осіб, які порушують вимоги законодавства України та захисту прав та інтересів мешканців міста Запоріжжя та суб'єктів господарювання.

Інспекція з благоустрою міської ради

Протягом 2015 року

24.

Рішення міської ради «Про встановлення податку на майно (в частині плати за землю)»

Врегулювання відносин щодо сплати земельного податку та орендної плати за використання земельних ділянок в м. Запоріжжя відповідно до Податкового Кодексу України

Управління з питань земельних відносин міської ради

I півріччя 2015 року

 

25.

Рішення міської ради «Про внесення змін до Положення про податок на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), затвердженого рішенням міської ради від 28.01.2015 № 5»

Встановлення з наступного року ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, внесення змін та доповнення до переліку пільг з цього податку

Департамент фінансової та бюджетної політики міської ради

I півріччя 2015 року

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                           Р.О. Таран


ЗАПОРІ3ЬКА MICЬKA РАДА
РІШЕННЯ 
м. Запоріжжя

25.03.2015                                                                                                               № 73

 

 Про звіт щодо здійснення державної регуляторної політики органами місцевого самоврядування
     На виконання ст. 38 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування», Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
     1. Затвердити звіт щодо здійснення державної регуляторної політики органами місцевого самоврядування міста за 2014 рік (додається).
     2. Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради оприлюднити дане рішення в газеті «Запорозька Січ» та на офіційному порталі Запорізької міської влади.
     3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г. та постійну комісію міської ради з питань розвитку підприємництва, торгівлі, побутового  обслуговування та захисту прав споживачів (Нетреба А.В.).


Міський голова                                                                                                      О.Ч.Сін

 

                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
25.03.2015 №73

 

Звіт
щодо здійснення державної регуляторної політики
органами місцевого самоврядування міста за 2014 рік

Протягом 2014 року діяльність органів місцевого самоврядування була зосереджена на виконанні законів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, що регулюють взаємовідносини у сфері господарської діяльності, а також вдосконаленні правового регулювання господарських і адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання.
Керуючись ст. 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» в жовтні 2013 року  департаментами та управліннями міської ради, які є розробниками регуляторних актів, були надані пропозиції щодо включення в план підготовки проектів регуляторних актів. Рішеннями Запорізької міської ради від 29.11.2013 № 29 і виконавчого комітету Запорізької міської ради від 24.01.2014 № 8 були затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік.
Протягом 2014 року продовжувалась робота по впорядкуванню нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності. Якщо виникала необхідність прийняття регуляторного акта, який не був внесений до затверджених планів діяльності  з підготовки проектів регуляторних актів, вносилися відповідні доповнення до планів з подальшим оприлюдненням цих доповнень на офіційному порталі Запорізької міської влади.
У відповідності з затвердженим Планом підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік протягом року прийнято 9 документів, а саме:
рішення міської ради від 26.03.2014 № 17 «Про впорядкування процесу надання житлово-комунальних послуг»;
рішення міської ради від 26.03.2014 № 13 «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.03.13 № 43 «Про створення комісії по визначенню та відшкодуванню збитків у сфері земельних відносин»;
рішення міської ради від 23.04.2014 № 54 «Про затвердження єдиного порядку укладання договорів встановлення сервітуту з суб’єктами господарської діяльності, які надають телекомунікаційні послуги на об’єктах нерухомого майна на території м. Запоріжжя»;
рішення міської ради від 10.09.2014 № 40 «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 24.12.2012 № 77 «Про Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Запоріжжя»;
рішення міської ради від 10.09.2014 № 42 «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 27.03.2013 № 33 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для проведення підприємницької діяльності на території міста Запоріжжя»;
рішення міської ради від 05.11.2014 № 37 «Про затвердження Регламенту міської ради по розгляду заяв громадян та юридичних осіб з питань оформлення земельних ділянок у м. Запоріжжі»;
рішення міської ради від 05.11.2014 № 28 «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 27.07.2011 № 12 «Про затвердження схем місць розміщення наземних рекламних конструкцій в м. Запоріжжі»;
рішення міської ради від 10.12.2014 № 18 «Про внесення змін до Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затвердженого рішенням міської ради від 29.11.2013 № 9»;
рішення виконавчого комітету міської ради від 28.08.2014 № 303 "Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 30.08.2013 № 372 «Про заборону продажу пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових під час проведення футбольних матчів».
Підготовка цих регуляторних актів та складання аналізу їх регуляторного впливу здійснювались відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 "Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».
Регуляторні акти розроблялися з додержанням принципів державної регуляторної політики, а саме: ефективності, доцільності та врахування громадської думки. На протязі року неодноразово проводились засідання круглих столів та рішення приймались  з урахуванням пропозицій та зауважень суб’єктів господарської діяльності та представників громадськості.
Відповідно до затвердженого плану-графіку, протягом 2014 року розробниками здійснено 4 базових, 9 повторних та 3 періодичних відстеження результативності регуляторних актів.
Упродовж 2014 року Запорізькою міською радою, її виконавчим комітетом здійснювалось оприлюднення власних проектів регуляторних актів, результатів аналізу їх регуляторного впливу на офіційному порталі Запорізької міської влади та в газеті "Запорозька Січ".
У листопаді 2014 року підготовлено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік, який затверджено рішеннями Запорізької міської ради від 05.11.2014 № 45 та виконавчого комітету міської ради від 28.11.2014 № 460 і оприлюднені на офіційному порталі Запорізької міської влади у розділі «Підприємцям» на сторінці «Регуляторна політика».
В грудні 2014 року було складено реєстр власних регуляторних актів та затверджено план - графік відстежень результативності власних регуляторних актів на 2015 рік, які оприлюднені на офіційному порталі Запорізької міської влади у розділі «Підприємцям» на сторінці «Регуляторна політика».
В цілому стан реалізації державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності в місті Запоріжжі визначає стійку тенденцію до впорядкування регуляторних процесів згідно з нормами та вимогами Закону, а впровадження принципів регуляторної політики в життя дозволяє врахувати інтереси влади та господарюючих суб’єктів. 

 

Секретар міської ради                                                                    Р.О. Таран


До уваги фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань!

З метою отримання зауважень та пропозицій впродовж 5 робочих днів буде опубліковано проект рішення міської ради «Про затвердження Порядку обстеження території міста Запоріжжя на предмет виявлення самовільно розміщених об’єктів та звільнення території міста Запоріжжя від них (демонтажу, транспортування, зберігання і подальшого розпорядження ними)».
Проект рішення разом з відповідним аналізом регуляторного впливу будуть оприлюдненні у газеті «Запорізька Січ» та на офіційному порталі Запорізької міської влади у розділі «Підприємцям» на сторінці «Регуляторна політика».
Пропозиції та зауваження до проекту рішення з відповідним Порядком надавати до Інспекції з благоустрою Запорізької міської ради за адресою: вул. Зелінського, б. 3, телефон 224-19-58, протягом одного місяця з дати оприлюднення зазначеного проекту рішення та аналізу регуляторного впливу у газеті «Запорозька Січ».

ПРОЕКТ

 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

 

Про затвердження Порядку обстеження території міста Запоріжжя на предмет виявлення самовільно розміщених об’єктів та звільнення території міста Запоріжжя від них (демонтажу, транспортування, зберігання і подальшого розпорядження ними)

 

З метою встановлення єдиних вимог по проведенню обстеження території міста Запоріжжя на предмет виявлення самовільно розміщених об’єктів та звільнення території міста Запоріжжя від них (демонтажу, транспортування, обліку, зберігання і подальшого розпорядження ними), що розповсюджуються на випадки виявлення самовільно розміщених об’єктів, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244, рішення Запорізької міської ради від 22.06.2011 № 41 «Про Правила благоустрою території міста Запоріжжя» зі змінами, Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1.         Затвердити Порядок обстеження території міста Запоріжжя на предмет виявлення самовільно розміщених об’єктів та звільнення території міста Запоріжжя від них (демонтажу, транспортування, зберігання і подальшого розпорядження ними) (додається).
2.         Внести зміни до Правил благоустрою території міста Запоріжжя, затверджених рішенням Запорізької міської ради від 22.06.2011 № 41 «Про Правила благоустрою території міста Запоріжжя» зі змінами (далі – Правил):
2.1.      Розділ 11 Правил «Порядок звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів» - вважати таким, що втратив чинність;
2.2.      Розділ 12 Правил «Порядок обліку, зберігання, повернення самовільно розміщених об’єктів, від яких звільнена територія міста Запоріжжя», вважати таким, що втратив чинність;
2.3.      Розділи 13, 14 та 15 Правил вважати розділами 11, 12 та 13 відповідно;
2.4.      Додатки 3-8 Правил – виключити;
2.5.      В п. 12.2. Правил замість цифр «13» читати «11».
3.         Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації міської ради оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації.
4.         Дане рішення набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення у встановленому законом порядку.
5.         Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г. та постійну комісію міської ради з питань життєзабезпечення міста (Рекалов Г.О.).

 

Міський голова                                                                                           О.Ч. Сін

 

Рішення підготовлено:

Інспекцією з благоустрою
Запорізької міської ради
Начальник Інспекції                                                                                              В.І. Лобко

Порядок обстеження території міста Запоріжжя на предмет виявлення самовільно розміщених об’єктів та звільнення території міста Запоріжжя від них (демонтажу, транспортування, зберігання і подальшого розпорядження ними)

Аналіз регуляторного впливу

 

до проекту рішення Запорізької міської ради «Про затвердження Порядку обстеження території міста Запоріжжя на предмет виявлення самовільно розміщених об’єктів та звільнення території міста Запоріжжя від них (демонтажу, транспортування, зберігання і подальшого розпорядження ними)»

Регуляторний орган – Запорізька міська рада.

            Розробник документа – Інспекція з благоустрою Запорізької міської ради.

Цей документ містить обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акту - проекту рішення міської ради «Про затвердження Порядку обстеження території міста Запоріжжя на предмет виявлення самовільно розміщених об’єктів та звільнення території міста Запоріжжя від них (демонтажу, транспортування, зберігання і подальшого розпорядження ними)» (далі – Порядок та СРО відповідно) та складено відповідно до ст. 8 Закону України «Про основні засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Документ включає аналіз потенційного впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави. Цей документ містить обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми.
Даним Порядком, який є регуляторним актом, пропонується розв’язати проблеми, які виникають при здійсненні заходів із обстеження території міста Запоріжжя на предмет виявлення самовільно розміщених об’єктів та звільнення території міста Запоріжжя від них (демонтажу, транспортування, зберігання і подальшого розпорядження ними), зокрема, запровадити вказаний Порядок, який можливо буде використовувати в практичному застосуванні, так як існуючий механізм практично застосовувати неможливо.
Дана проблема негативно впливає як на благоустрій міста Запоріжжя та утримання в належному стані його території, архітектурний, історичний вигляд міста та його економічний розвиток в цілому, оскільки у випадках самовільного розміщення об’єктів, зазначені об’єкти власниками як правило не демонтуються, що порушує право територіальної громади міста на володіння, користування, розпорядження земельними ділянками комунальної власності, на яких розташовані ці СРО, що передбачено статтею 319 Цивільного кодексу України.
Наявна ситуація має сферу негативного впливу на населення міста наступним чином: зовнішній вигляд СРО в багатьох випадках застарілий та гальмує архітектурний вигляд, як багатоповерхових житлових кварталів, так і центральних вулиць міста; при самовільному встановленні об’єктів обмежується доступ до підземних інженерних мереж.
Шляхом прийняття цього регуляторного акта передбачається розв’язання проблеми демонтажу СРО на території міста Запоріжжя.
Слід зазначити, що важливим є те, що регуляторний акт містить конкретизовані вимоги щодо обстеження території міста Запоріжжя на предмет виявлення самовільно розміщених об’єктів та звільнення території міста Запоріжжя від них (демонтажу, транспортування, зберігання і подальшого розпорядження ними).

2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання.
Орган місцевого самоврядування, громадяни та суб’єкти господарювання зацікавлені в тому, щоб максимально визначити порядок та алгоритм процедури обстеження території міста Запоріжжя на предмет виявлення самовільно розміщених об’єктів та звільнення території міста Запоріжжя від них (демонтажу, транспортування, зберігання і подальшого розпорядження ними). Регулювання даного питання неможливо за допомогою ринкових механізмів.

3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розглянути можливість внесення змін до них.
Після доповнення Правил благоустрою території міста Запоріжжя, затверджених рішенням Запорізької міської ради від 22.06.2011 року № 41, розділами 11 та 12, згідно рішення Запорізької міської ради від 27.03.2013 року № 13, пройшло більше двох років. Вказані розділи регулюють «Порядок звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів» та «Порядок обліку, зберігання, повернення самовільно розміщених об’єктів, від яких звільнена територія міста Запоріжжя», але за час дії зазначеного механізму виникла необхідність удосконалення процедури обстеження території міста Запоріжжя на предмет виявлення самовільно розміщених об’єктів та звільнення території міста Запоріжжя від них (демонтажу, транспортування, зберігання і подальшого розпорядження ними), так як існуючий механізм реалізувати неможливо. Вносити зміни до Правил благоустрою території міста Запоріжжя вважаємо нераціональним, так як це окремий Порядок, який доцільніше буде прийняти окремо.

4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акту.
За результатами прийняття зазначеного рішення Запорізької міської ради має бути досягнуто цілей, передбачених у п. 5 цього Аналізу, а саме: поліпшення благоустрою та збереження архітектурного та історичного вигляду міста; ефективне використання ресурсів територіальної громади; збереження охоронних зон інженерних мереж міста.
В приведеній нижче таблиці приведені соціальні, адміністративно-господарчі та економічні вигоди а також витрати, які очікуються внаслідок застосування запропонованого регуляторного акта.

Суб’єкт

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів органу місцевого самоврядування

Більш детальне упорядкування відносин між усіма суб’єктами та ефективне використання, збереження об’єктів та елементів благоустрою міста;
Покращення санітарного стану міста;
Створення умов для сталого розвитку міста;
Підвищення відповідальності посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадян, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, що знаходяться на території міста Запоріжжя, за вжиття заходів з відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;
Позитивний імідж місцевої влади;
Удосконалення нормативно-правової бази на місцевому рівні;
Створення умов для запобігання порушенням Правил благоустрою території міста Запоріжжя.

Фінансування передбачених цим Порядком заходів з демонтажу та відновлення благоустрою здійснюється за рахунок коштів міського бюджету на підставі відповідних бюджетних програм, які розробляються і затверджуються відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, рішень Запорізької міської ради та її виконавого комітету та інших нормативно-правових актів України

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Більш детальне упорядкування відносин між усіма суб’єктами та ефективне використання, збереження об’єктів та елементів благоустрою міста;
Покращення санітарного стану міста;
Встановлення максимально чіткої процедури обстеження території міста Запоріжжя на предмет виявлення самовільно розміщених об’єктів та звільнення території міста Запоріжжя від них (демонтажу, транспортування, зберігання і подальшого розпорядження ними);
Передбачуваність дій місцевої влади;
Прогнозування умов господарювання;
Підвищення рівня законності на місцевому рівні у сфері благоустрою.

Відсутні

Сфера інтересів громадян

Більш детальне упорядкування відносин між усіма суб’єктами та ефективне використання, збереження об’єктів та елементів благоустрою міста;
Забезпечення сприятливого для життєдіяльності
середовища, у тому числі покращення належного санітарного стану міста, збереження об'єктів та елементів благоустрою.

Відсутні

5. Визначення цілей державного регулювання.
Прийняття запропонованого регуляторного акту передбачає вирішення наступних цілей:
-           обстеження території міста Запоріжжя на предмет виявлення самовільно розміщених об’єктів;
-           звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів (демонтажу, транспортування, зберігання і подальшого розпорядження ними).
Цілями державного регулювання також є: покращення благоустрою та збереження архітектурного та історичного вигляду міста; ефективне використання ресурсів територіальної громади; збереження охоронних зон інженерних мереж міста; встановлення єдиного Порядку на території міста Запоріжжя.

6. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин.
Обраний спосіб є єдиним можливим способом, передбаченим законодавством про місцеве самоврядування.
Прийняття міською радою запропонованого регуляторного акту дасть можливість вирішити визначені проблеми при дотриманні норм чинного законодавства України, в найбільш короткий термін, за мінімальних витрат.
Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:
1. Збереження існуючої ситуації. Відсутність чіткого Порядку демонтажу СРО чинить перешкоди для планування і забудови, благоустрою території міста, тому не є прийнятним.
Перевага обраного виду регулювання над усіма іншими можливими способами ґрунтується на імперативності (загальнообов’язковості) рішень Запорізької міської ради для виконання на території міста Запоріжжя, що передбачено ст. 144 Конституції України та ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Вибраний спосіб, а саме прийняття даного регуляторного акта Запорізькою міською радою відповідає чинному законодавству та прямо регулює проблему.

7. Аргументація переваги обраного способу досягнення встановлених цілей.
Аргументацією переваги обраного способу досягнення встановлених цілей є те, що можливо залишити існуюче становище без змін - відсутність чіткого Порядку, що чинить перешкоди для планування і забудови, благоустрою території міста.
Однак вказаний спосіб не може бути прийнятним оскільки, по-перше, як свідчить практика, такий спосіб не забезпечує необхідного ставлення мешканців міста та суб’єктів господарювання до питань з благоустрою міста, забезпечення в ньому чистоти та порядку, та, по-друге, не врегульовує тих питань стосовно благоустрою, які з’явилися вже після прийняття розділу 11 та розділу 12 діючих Правил благоустрою території міста Запоріжжі.
Прийняття запропонованих Порядку є найбільш прийнятним способом досягнення встановлених цілей.
Відповідно до статті 144 Конституції України рішення, прийняті органами місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законами, обов’язкові для виконання на відповідній території. Тобто, у разі прийняття Запорізькою міською радою даного рішення, воно буде обов’язковим для виконання відповідними виконавчими органами міської ради та підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності та фізичними особами.

8. Описання механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.
Реалізація запропонованого регулювання здійснюється шляхом впровадження наступних заходів:
За загальним положенням, встановленим Законом України «Про благоустрій населених пунктів», об’єкти благоустрою міста використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог правил благоустрою міста, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.
Для розв’язання проблеми демонтажу СРО пропонується механізм, який спирається на законодавчо врегульовані норми і не суперечить їм. Способами досягнення цілей регулювання є координація суб’єктів, задіяних у процесі виявлення, прийняття рішення щодо демонтажу, проведення безпосереднього демонтажу СРО та її зберігання, а також повідомлення власника СРО про вищезазначені дії та інше.

9. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту.
Досягнення мети, зазначеної у п. 5 цього Аналізу, є можливим завдяки прийняття рішення Запорізькою міською радою «Про затвердження Порядку обстеження території міста Запоріжжя на предмет виявлення самовільно розміщених об’єктів та звільнення території міста Запоріжжя від них (демонтажу, транспортування, зберігання і подальшого розпорядження ними)» і забезпечується при виконанні та дотриманні суб’єктами господарювання, посадовими особами місцевого самоврядування вимог положень запропонованого проекту регуляторного акта.
На дію даного регуляторного акта можуть вплинути зміни у чинному законодавстві у галузях землевпорядкування, будівництва та містобудування щодо визначення порядку демонтажу СРО, встановлення вимог до суб’єктів підприємницької діяльності в частині їх розміщення.
До негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог рішення Запорізької міської ради можна віднести недотримання власниками СРО встановленого Порядку.

10. Обґрунтована доведеність, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб'єктів господарювання, громадян та держави.
Досягнення запропонованих регуляторним актом встановлених цілей є можливим з відсутністю витрат для суб’єктів господарювання, громадян та держави за рахунок:
- відповідності в повній мірі положень регуляторного акту нормам чинного законодавства.
Мінімальні витрати органу місцевого самоврядування:
- забезпечать покращення санітарного стану міста та створять умови для сталого розвитку міста.

 

11. Обґрунтована доведеність, що вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акту, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені.
У зв’язку з тим, що досягнення запропонованих регуляторним актом встановлених цілей є можливим з відсутністю витрат для суб’єктів господарювання, громадян та держави, то вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акту, однозначно виправдовуватимуть його прийняття.

12. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.
Впровадження та виконання вимог регуляторного акту для місцевої влади не становить жодних проблем, оскільки за роки дії нинішніх Правил органами місцевого самоврядування, які є відповідальними за виконання Правил благоустрою території міста Запоріжжя та здійснюють контроль за ними накопичені певні напрацювання та досвід, створена організаційно-матеріальна база.
В цілому, максимальна ефективність впровадження даного регуляторного акту та досягнення ним поставлених цілей регуляторного акта досягається у разі його дотримання всіма суб’єктами на яких поширюється дія акту.

13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту.
До ймовірних факторів, які можуть вплинути на дію акту та призвести до невиконання окремих його положень, можна віднести невідповідальність та ігнорування регуляторного акту або його окремих положень особами, на яких поширюється його дія.
А взагалі, вплив зовнішніх факторів на виконання регуляторного акту виключається, окрім змін в чинному законодавстві у галузях землевпорядкування, будівництва та містобудування щодо визначення порядку демонтажу СРО, встановлення вимог до суб’єктів підприємницької діяльності в частині їх розміщення.

14. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акту.
Рішення Запорізької міської ради «Про затвердження Порядку обстеження території міста Запоріжжя на предмет виявлення самовільно розміщених об’єктів та звільнення території міста Запоріжжя від них (демонтажу, транспортування, зберігання і подальшого розпорядження ними)» є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, є загальнообов’язковим до застосування на території міста Запоріжжя, та строк дії якого невизначено, з можливістю внесення до нього змін.
Отже, строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений. При внесенні змін до чинного законодавства, які можуть впливати на дію регуляторного акту, до нього будуть вноситись відповідні зміни, або доповнення.

15. Визначення показників результативності регуляторного акту.
Для даного регуляторного акту було визначено декілька вимірювальних показників результативності регуляторного акта, які безпосередньо пов’язані із цілями регуляторного акта та мають числовий вимір, та прогнозні значення. Тобто цей розділ містить перелік вимірювальних показників, які характеризують наслідки дії регуляторного акта. Саме на підставі порівняння цих прогнозних показників та отриманих у подальшому даних (при проведенні базового, повторного та періодичних відстежень) можна буде зробити висновки про досягнення очікуваних результатів та досягнення цілей регулювання.
Визначення декількох обчислюваних показників результативності регуляторного акта буде безпосередньо пов’язано із цілями регуляторного акта та матиме числовий вимір і прогнозні значення, а саме:
а) сума відшкодувань витрат по демонтажу СРО;
б) кількість демонтованих СРО за рішеннями виконавчого комітету Запорізької міської ради;
Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта встановлюються протягом різних періодів після набрання чинності актом. Саме за цими критеріями можна зробити висновки про результативність регуляторного акта.
Отже, основними показниками результативності запропонованого регуляторного акту будуть:
- відповідність в повній мірі положень регуляторного акту нормам чинного законодавства;
- забезпечення обстеження території міста Запоріжжя на предмет виявлення самовільно розміщених об’єктів та звільнення території міста Запоріжжя від них (демонтажу, транспортування, зберігання і подальшого розпорядження ними);
- рівень інформованості – очікується на рівні до 100% за рахунок оприлюднення регуляторного акту в друкованих засобах масової інформації, в мережі Інтернет, на офіційному сайті міської ради та її виконавчого комітету.

16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття.
Відстеження результативності даного регуляторного акту буде здійснюватись за допомогою наступних заходів:
- аналіз кількості демонтованих СРО.
Оцінка ефективності запропонованого регуляторного акту буде здійснена за підсумками проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.
При визначенні заходів за допомогою яких буде здійснюватися відстеження регулятивності регуляторного акта, в разі його прийняття, визначені такі строки проведення базового, повторного і періодичного відстеження результативності регуляторного акта.
Після прийняття рішення Запорізькою міською радою «Про затвердження Порядку обстеження території міста Запоріжжя на предмет виявлення самовільно розміщених об’єктів та звільнення території міста Запоріжжя від них (демонтажу, транспортування, зберігання і подальшого розпорядження ними)» протягом 11 (одинадцяти) місяців, з дня прийняття регуляторного акта, проводиться базове відстеження результативності дії рішення, за результатами якого встановлюється повнота та ефективність введення в дію регуляторного акта.
Не пізніше ніж через 2 (два) роки з дня набрання чинності цим актом здійснюється повторне відстеження результативності, де будуть відображені показники за період з моменту закінчення проведення базового відстеження, за результатами якого буде визначена повнота та ефективність регуляторного акта.
Протягом кожних 3 (трьох) років із моменту виконання заходів із проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта, за умови його чинності, буде проводитись періодичне відстеження результативності цього акта, де будуть відображені відповідні показники у порівнянні з попереднім відстеженням регуляторного акта.

 

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                       В.Г. Еделєв

 

Начальник інспекції з благоустрою
Запорізької міської ради                                   В.І. Лобко


ЗАПОРІ3ЬКА MICЬKA РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
м. Запоріжжя
02.03.2015                                                                                                                № 69

Про внесення доповнень до рішення виконкому міської ради від 28.11.2014 № 460 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів»

 

На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести  доповнення  до  рішення  виконкому  міської  ради  від 28.11.2014  № 460 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів», а саме включити до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік пункти згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г.

 

Перший заступник міського
голови з питань діяльності
виконавчих органів ради                                                             Д.О.Свіркін

 

Додаток
до рішення виконавчого
комітету міської ради
02.03.2015 № 69

Доповнення до плану діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів на 2015 рік

№ з/п

Перелік питань щодо підготовки проектів рішень виконавчого комітету міської ради

Мета прийняття рішень виконавчого комітету міської ради

Підрозділ, відповідальний за розробку проекту

Строк підготовки проекту

10.

Рішення виконавчого комітету міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 23.07.2014 № 306/1
«Про порядок плати за комунальні послуги»

Приведення рішення виконавчого комітету міської ради від 23.07.2014          № 306/1 «Про порядок плати за комунальні послуги» у відповідність до чинного законодавства України

Департамент житлово-комунального господарства міської ради

I півріччя
2015 року

11.

Рішення виконавчого комітету міської ради «Про заборону продажу алкогольних  напоїв  в нічний час  поблизу дислокування військових підрозділів»

Вирішення невідкладних проблемних питань оборони області

Управління розвитку підприємництва та дозвільних послуг міської ради

I півріччя
2015 року

 

 

Керуючий справами
виконкому ради                                                                              З.М.Бойко


 Яндекс.Метрика
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet