Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206
 

ЗВІТ
про  повторне відстеження результативно регуляторного акта

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Рішення Запорізької міської ради від 26.03.2014р. №13 Про внесення змін до рішення міської ради від 27.03.2013 №43 «Про створення комісії по визначенню та відшкодуванню збитків у сфері земельних відносин».

Назва виконавця заходів з відстеження
Виконавцем заходів повторного відстеження є управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради.

Цілі прийняття акта
Регуляторний акт спрямований на створення єдиних організаційно–правових засад визначення розмірів збитків, заподіяних внаслідок неоформлення правовстановлюючих документів на землю фізичними та юридичними особами, а також їх відшкодування міській раді (поповнення місцевого бюджету).

Строк виконання заходів з відстеження
Строк з виконання  заходів з відстеження складає один рік з моменту вступу в дію регуляторного акта.

Тип відстеження
Дане відстеження є повторним.

Методи одержання результатів відстеження
Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється щорічно на основі  даних  управління  з питань земельних відносин  про суми збитків завданих бюджету міста за використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів тощо та їх відшкодування міській раді.

Данні та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних
Дані про результативність отримуються управлінням з питань земельних відносин шляхомнакопичення протягом року інформації про суми збитків завданих бюджету міста за використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів тощо та їх відшкодування міській раді.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Впродовж року з моменту прийняття зазначеного рішення було затверджено 22 акти про визначення розміру збитків на загальну суму 7 403 899,08 грн.
Підписано 6 договорів про добровільне відшкодування збитків на загальну суму 99338,47 грн., відшкодовано 33 416,14 грн. (з них 25 095,87 грн. у 2015 році).
При відмові добровільно відшкодовувати збитки, завдані міській раді, готуються позови до суду щодо примусового стягнення збитків
Таким чином, регуляторний акт позитивно вплинув на взаємодію органів місцевого самоврядування з фізичними та юридичними особами (користувачами земельних ділянок) та досягнуто ціль, яка  покладалась на  регуляторний  акт  при  його затвердженні.

Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей
З метою оцінки ступеню досягнення цим регуляторним актом визначених цілей, аналіз його результативності буде здійснюватись в подальшому за допомогою періодичного відстеження.

 

Перший заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради                                                      Д.О. Свіркін


ЗВІТ
про  базове  відстеження результативності регуляторного акта

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Рішення Запорізької міської ради від 05.11.2014 №37 «Про затвердження Регламенту міської ради по розгляду заяв громадян та юридичних осіб з питань оформлення земельних ділянок у м. Запоріжжі».
Назва виконавця заходів з відстеження
Виконавцем заходів базовевідстеження є управління з питань земельних відносин  Запорізької міської ради.
Цілі прийняття акта
Удосконалення єдиних організаційно-правових засад розгляду заяв громадян, виконаннявимог чинного земельного законодавства України, врегулювання правовідносин між Запорізькою міською радою та суб’єктами господарювання.

Строк виконання заходів з відстеження
Строк  виконання  заходів з відстеження складає  сорок п’ять робочих днів.
Тип відстеження
Дане відстеження є базовим.

Методи одержання результатів відстеження
Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється щорічно на основі  даних  управління  з питань земельних відносин про облік рішень, прийнятих на сесії міської ради.

Данні та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних
Дані про результативність отримуються управлінням з питань земельних відносинbr > шляхом накопичення протягом року інформації про  кількість рішень міської ради, прийнятих на сесії.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта
З моменту вступу в дію рішення від 05.11.2014 №37 «Про затвердженняРегламенту міської ради по розгляду заяв громадян та юридичних осіб з питань оформлення земельних ділянок у м.Запоріжжі», а саме з 01.12.2014 та по теперішній час на сесіях міської ради прийнято 477 рішення з питань затвердження землевпорядної документації. Дані рішення були затверджені на підставі землевпорядних документацій, розроблених згідно затвердженого Регламенту.

 

Перший заступник міського голови з питань
діяльності  виконавчих органів ради                                                                   Д.О. Свіркін


ЗВІТ

про результати базового відстеження результативності регуляторного акту

1.Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер
Рішення Запорізької міської ради від 26.06.2013р. № 29 «Про внесення змін до рішення міської ряди від 18.05.2011 № 35 «Про затвердження зразку договору оренди землі у м. Запоріжжя».
2.Назва виконавця заходів звідстеження
Виконавцем заходів базового відстеження є Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради.
3.Цілі прийняття акту
Метою прийняття регуляторного акту є вирішення наступних цілей:
-конкретизація відносин орендаря та орендодавця, що виникають при укладенні договорів оренди землі;
-активізація та прискорення роботи по укладенню договорів оренди землі;
-поповнення місцевого бюджету завдяки конкретизації порядку нарахування та сплати орендарями орендної плати за землю комунальної власності за договорами оренди землі.
4.Строк виконання заходів з                  відстеження
Заходи з відстеження результативності визначеного регуляторного акту проводились у термін з 26.06.2013 по 16.09.2013.
5.Тип відстеження  
Дане відстеження є базовим.
6.Методи одержання результатів відстеження
Для роведення базового відстеження використовувався аналітично-статистичний метод.
7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних
Дані про результативність отримуються Управлінням з питань земельних відносин Запорізької міської ради шляхом накопичення інформації про кількість договорів оренди землі, які надійшли до управління для подальшого укладення та сум орендної плати, яку сплачуватимуть орендарі після укладення договорів оренди землі, яка знаходиться у комунальній власності.
8.Кількісні та якісні значення показників результативності акту
З моменту вступу в дію рішення від 26.06.2013р. № 29 «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.05.2011 № 35 «Про затвердження зразку договору оренди землі у м. Запоріжжі», а саме з 26.06.2013р. та по теперішній час до управління з питань земельних відносин для підписання надійшло близько 20 договорів оренди землі. Таким чином, регуляторний акт позитивно впливає на взаємодію органів місцевого самоврядування з орендарями землі та досягнуто ціль, яка покладалась на регуляторний акт при його затвердженні.
9.Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілейbr 
З метою оцінки ступеню досягнення цим регуляторним актом визначених цілей, аналіз його результативності буде здійснюватись за допомогою повторного, а в подальшому періодичного відстеження.

 

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Запорізької міської ради«Про внесення змін та доповнень до Програми приватизаціїоб’єктів комунальної власності м. Запоріжжя»

 

З метою одержання зауважень та пропозицій від підприємств, установ та організацій усіх форм власності виконавчий комітет Запорізької міської ради публікує повідомлення про оприлюднення проекту рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін та доповнень до Програми приватизації об’єктів комунальної власності м.Запоріжжя»з відповідним аналізом регуляторного впливу.
Вищевказанийпроект буде оприлюднено на офіційному порталі Запорізької міської влади та в газеті «Запорізька Січ» не пізніше п’яти робочих днів з дняоприлюднення повідомлення.
Пропозиції та зауваження до проекту з відповідним аналізом регуляторного впливу надавати до департаменту комунальної власності та  приватизації Запорізької міської ради за адресою: 69105, вул.. Сорок років Радянської України, 60-Б, тел. 34-33-38,213-24-95 протягом одного місяця з дня оприлюднення.

 

Оприлюднено у газеті "Запорозька Січ" 04.11.2014

Додаток
до листа департаменту
       комунальної власності та
  приватизації Запорізької
міської ради
_______________ № ____________

 

ПРОЕКТ
рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 05.10.2011 № 83 «Про Програму приватизації об’єктів комунальної власності м. Запоріжжя»

 Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державну програму приватизації», «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» з метою удосконалення процесу приватизації об’єктів комунальної власності м. Запоріжжя та забезпечення процесу надходження коштів до міського бюджету від відчуження комунального майна, Запорізька міська рада 
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та доповнення до Програми приватизації об’єктів комунальної власності м. Запоріжжя, затвердженої рішенням міської ради від 05.10.2011 №83, а саме:
1) у пункті 1.2 Програми замість слів: «…1993-2011…» читати: «…1993-2014…» та далі за текстом;
2) перше речення пункту 1.12 Програми викласти у такій редакції:
«Не підлягають приватизації об’єкти комунальної власності, які визначені Законами України «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію). Перелік об’єктів комунальної власності м. Запоріжжя, що не підлягають приватизації, затверджуються міською радою.»;
3) перелічення 14 пункту 3.1.3 Програми доповнити словами «... та підтверджувальні документи з цього приводу;»;
4) перелічення 15 пункту 3.1.3 Програми викласти у такій редакції:
«витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, на якій розташовано зазначений об’єкт комунальної власності (для відокремлених об’єктів нерухомого майна).»;
5) пункт 3.1.3 Програми доповнити абзацом такого змісту:
«Включення об’єкта до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, з ініціативи органу, який уповноважений управляти цим майном, або органу приватизації здійснюється також при наявності технічного паспорту БТІ на об’єкт нерухомого майна; правоустановчого документу, який підтверджує, що об’єкт є власністю територіальної громади м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради, витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, на якій розташовано зазначений об’єкт комунальної власності (для відокремлених об’єктів), тощо та при відсутності законодавчо встановлених обмежень на приватизацію цього об’єкта.»;
6) абзац 2 пункту 3.4 Програми викласти у такій редакції:
«Орган приватизації готує проект рішення міської ради прозатвердження переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та/абопро внесення змін до рішень міської ради про затвердження переліків об’єктів, що підлягають приватизації, та надсилає його для розгляду до постійної комісії міської ради з подальшим включенням до порядку денного чергової сесії міської ради.»;
7) перелічення 4, 5 пункту 4.1 Програми виключити;
8) перелічення 1 пункту 4.10 Програми виключити;
9) пункт 4.10 Програми доповнити переліченням такого змісту:
«створює конкурсні комісії з продажу об’єктів приватизації за конкурсом.»
2. Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради забезпечити оприлюднення зазначеного регуляторного акту на офіційному порталі Запорізької міської влади та в газеті «Запорозька Січ».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г., постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин /Полюсов В.В./.

 

Міський голова                                                                                                      О.Ч.Сін

 

Аналіз регуляторного впливу щодо обґрунтування регуляторного акту – проекту рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 05.10.2011 № 83 «Про Програму приватизації об’єктів комунальної власності м. Запоріжжя»

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв`язати шляхом державного регулювання.
Удосконалення процесу приватизації об’єктів права комунальної власності з урахуванням  вимог чинного законодавства України.
2. Визначення цілей державного регулювання.
Метою здійснення регуляторного акту є  забезпечення єдиного чіткого, прозорого та ефективного порядку підготовки об’єктів комунальної власності м. Запоріжжя до приватизації.
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.
Альтернативних способів досягнення зазначеної мети немає.
4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми.
Визначена проблема буде вирішена доведенням вищезазначеного рішення міської ради до виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій, які прийматимуть участь у процесі приватизації  комунального майна, а також юридичних і фізичних осіб, які є покупцями об’єктів приватизації.
5. Характеристика очікуваних результатів прийняття регуляторного акта.
Результат реалізації цього рішення позитивно відзначиться на ефективності процесу приватизації комунального майна, збільшить надходження коштів від приватизації комунального майна, забезпечить прозорість  взаємовідносин між продавцем та покупцем такого майна.
6. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта.
Регуляторний акт приймається без визначення строку дії.
7. Показники результативності регуляторного акта.
Результат реалізації цього рішення посилить відповідальність за дотриманням вимог чинного законодавства України.
8. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.
Відстеження результативності регулятивного акту буде здійснюватися органом приватизації в процесі здійснення відповідних процедур щодо об’єктів приватизації шляхом порівняльного аналізу  проблемних питань, які виникатимуть, їх якісних та кількісних показників.

Заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради                                                                                                                                              В.Г. Еделєв


ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

24.10.2014                                                                                                 № 409 

 

Про внесення доповнень до рішення виконкому міської ради від 24.01.2014 № 8 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів»

На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести  доповнення  до  рішення  виконкому  міської  ради  від 24.01.2014  № 8 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів», а саме включити до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік пункти згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г.


Міський голова

О.Ч.Сін

Додаток
до рішення виконавчого
комітету міської ради
24.10.2014 № 409

Доповнення до плану діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів на 2014 рік

№ з/п

Перелік питань щодо підготовки проектів рішень виконавчого комітету міської ради

Мета прийняття рішень виконавчого комітету міської ради

Підрозділ, відпові-дальний
за розробку проекту

Строк підго-
товки проекту

9.

 

 

 

 

 

10.

 

Рішення виконавчого комітету міської ради «Про посилення контролю за розміщенням технічних засобів телекомунікацій»

 

Рішення виконавчого комітету міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради            від 23.07.2014 №306/1 «Про порядок плати за комунальні послуги»

Посилення контролю за розміщенням технічних засобів телекомунікацій

 

Приведення рішення виконавчого комітету міської ради від 23.07.2014                 № 306/1 «Про порядок плати за комунальні послуги» у відповідність до чинного законодавства України

Департамент житлово-комуналь-ного господарства Запорізької міської ради

Департамент житлово-комуналь-ного господарства Запорізької міської ради

Протя-гом 2014 року

 

 

Протя-гом
2014 року

 

Керуючий справами
виконкому ради                                                                              З.М.Бойко


ЗВІТ
про повторне відстеження
результативності регуляторного акта

                                                                                  03.07.2014

На виконання ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та згідно постанови КМУ від 11.03.04 р. №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», здійснено повторне відстеження результативності р width=Управління розвитку підприєм- егуляторного акта з метою оцінки стану суспільних відносин.

1. Вид та назва регуляторного акту:
Рішення Запорізької міської ради «Про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Запоріжжя».

2. Назва виконавця заходів з відстеження:
Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради.

3. Цілі прийняття рішення:
Створення і фінансування програми розвитку інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктури м. Запоріжжя, залучення і заохочення до участі в ній інвесторів при забудові міста, забезпечення зростання темпів будівництва та інвестиційної привабливості міста.

4. Строк виконання заходів з відстеження:
З 20.01.2014 по 03.07.2014

5. Тип відстеження:
Повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження:
Для проведення повторного відстеження використовувався статистична інформація щодо :
розмір  надходжень до  місцевого  бюджету  коштів участі  замовників у створенні і розвитку інфраструктури м. Запоріжжя;
кількість    суб''єктів    господарювання та/або фізичних осіб,  на   яких поширюватиметься дія акта;
розмір коштів і час, що витрачатимуться суб''єктами господарювання та/або фізичними особами, пов''язаними з виконанням вимог акта;
рівень поінформованості суб''єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта,
яка накопичувалась в виконавчому комітеті міської ради та департаменті архітектури ат містобудування міської ради протягом року, з моменту набрання чинності рішенням.

7. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
Протягом дії даного рішення укладено 23 договори на суму 1 638,670 тис. грн.
Загальна кількість введених об’єктів містобудування, за якими мала бути сплачена пайова участь, але забудовники не звернулися для укладення договору 419.

8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта:
Дане рішення не дозволяє в повному обсязі залучати кошти забудовників на пайову участь, а навпаки  дозволяє їм уникнути виконання свого обов’язку щодо укладення договору про пайову участь, що виникає в нього  в силу ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

 

 

В.о. директора департаменту
архітектури та містобудування
Запорізької міської ради                                                                             О.Б. Яшина  


ЗАПОРІ3ЬКА MICЬKA РАДА
РІШЕННЯ
м. Запоріжжя

27.06.2014                                                                                                               № 24

Про внесення доповнень до рішення міської ради від 29.11.2013 № 29 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів на 2014 рік»
На виконання Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести доповнення до рішення міської ради від 29.11.2013 № 29 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів»:
до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік включити пункти  згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням зазначеного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г. та постійну комісію міської ради з питань розвитку підприємництва, торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав споживачів (Нетреба А.В.).  

 

Міський голова                                                                                                                                              О.Ч.Сін

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
27.07.2014 № 24

Доповнення до плану діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів на 2014 рік

 

№ п/п

Перелік питань щодо підготовки проектів – рішень міської ради

Мета прийняття рішень міської ради

Підрозділ, відповідальний за розробку проекту

Строк підготовки проекту

 

30.

Рішення міської ради «Про внесен-ня змін до Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  
затвердженого рішенням міської ради від 29.11.2013 № 9»

Приведення елемен-тів податку на неру-хоме майно, відмін-не від земельної ділянки, а саме, бази оподаткування та пільг, у відповід-ність до останніх законодавчих змін до статті 265 Подат-кового кодексу України

Департамент фінансової  та бюджетної політики міської ради

II-III кв.  2014 року

 

31.

Рішення міської ради «Про внесен-ня змін до рішення міської ради від 29.12.2010 № 4 «Про затверджен-ня Регламенту Запорізької міської ради»

Приведення у відповідність до Закону України  від 10.04.2014 № 1197-VII «Про доступ до публічної інформації»

Постійна комісія з питань
депутатської діяльності, законності та правопорядку міської ради

II півріччя 2014 року

 

32.

Рішення міської ради «Про затвердження Положення «Про порядок розміщення літніх майданчиків  на території
м. Запоріжжя»

Визначення порядку розміщення літніх майданчиків  на території
м. Запоріжжя у зв’язку з відсутністю зазначеного регулювання на законодавчому рівні

Управління розвитку підприєм-
ництва та дозвільних послуг міської ради

II півріччя 2014 року

 

33.

Рішення міської ради «Про затвердження  єдиного порядку укладання догово-рів встановлення сервітуту з суб’-єктами госпо-дарської діяль-ності, які надають телекомунікаційні послуги на об’єктах нерухомого майна на території міста Запоріжжя»

Необхідність додаткового обгово-рення та внесення значних змін у рішення ЗМР від 23.04.2014 № 54 «Про затвердження єдиного порядку ук-ладання договорів встановлення сервітуту з суб’єк-тами господарської діяльності, які надають телекомуні-каційні послуги на об’єктах нерухомого майна на території м. Запоріжжя

Управління з питань
транспортного забезпечення та зв’язку міської ради

II півріччя 2014 року

 

 

34

 

Рішення  міської ради «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 26.03.14 №17 «Про впорядкування процесу надання житлово-комунальних послуг в м. Запоріжжя»

 

У зв’язку із змінами в законодавстві України, приведення нормативної бази до вимог  діючого законодавства.

 

Департамент житлово-комунального господарства міської ради

 

II півріччя 2014 року

 

35

 

Рішення  міської ради «Про внесення змін до Порядку присвоєння адрес об’єктам нерухомості в м. Запоріжжі та Положення про єдиний адресний реєстр міста Запоріжжя»

 

 Врегулювання питань, що будуть виникати в процесі реалізації Порядку присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості в м. Запоріжжі та ведення і супроводження Єдиного адресного реєстру
м. Запоріжжя

 

Департамент архітектури та містобудування міської ради

 

II півріччя 2014 року

 

36

 

Рішення  міської ради «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 28.01.2005 № 28 «Про містобудівну концепцію зберігання особистого автотранспорту в
м. Запоріжжі»

 

Приведення у відповідність до вимог чинного земельного та містобудівного законодавства

 

 

Департамент архітектури та містобудування міської ради

 

II півріччя 2014 року

 

37

 

Рішення міської ради «Про затвердження регламенту Запорізької міської ради по розгляду заяв громадян та юридичних осіб з питань оформлення земельних ділянок»

 

Регулювання проблемних питань, які є у сфері земельних відносин

 

Управління з питань земельних відносин міської ради

 

II півріччя 2014 року

 

Секретар міської ради                                                              Р.О. Таран


Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта – рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 27.03.2013 №33 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Запоріжжя»Відповідно до порядку оприлюднення регуляторних актів згідно статті 13 цього Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» протягом 5 робочих днів будуть оприлюднені у газеті «Запорозька Січ» та на офіційному порталі Запорізької міської влади (www.meria.zp.ua) у розділі «Підприємцям» на сторінці «Регуляторна політика»:
проект регуляторного акта – рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 27.03.2013 №33 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Запоріжжя»;
аналіз впливу регуляторного акта - рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 27.03.2013 №33 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Запоріжжя».
Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта надавати письмово до департаменту архітектури та містобудування міської ради (вул.Зелінського,3, кім. 208, тел. 233-33-32) на протязі одного місяця з моменту оприлюднення регуляторного акта.

Оприлюднено у газеті "Запорозька Січ" 17.05.2014

ПРОЕКТ         

«Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 27.03.2013 №33 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Запоріжжя»

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово–комунального господарства України від 21.10.2011 №244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», з метою недопущення порушення прав і законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності, для оптимізації та спрощення  отримання адміністративної послуги щодо встановлення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (надалі – ТС), Запорізька міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Запоріжжя (надалі – Порядок), затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 27.03.2013 №33, а саме:
1.1. Абзац 11, пункту 1.4. Порядку викласти в наступній редакції:«- літній майданчик для харчування – пункт громадського харчування, замощена чи асфальтована ділянка (частина) об’єкту благоустрою, маж обладнання та конструкції, що лег/pко демонтуються, з терміном функціонування з 01 квітня по 01 листопада, і є пересувною ТС »;
1.2.  В пункті 1.7. Порядку слова «Розміщення ТС в м.Запоріжжя» замінити словами «Розміщення нових ТС в м.Запоріжжі та заміна документів на розміщення ТС, виданих до набрання чинності цим Порядком на паспорта прив’язки ТС»;
1.3. Назву розділу 2 Порядку викласти в новій редакції: «2. Порядок отримання паспорту прив’язки ТС при розміщенні нових ТС »;
1.4.  Абзац 2 пункту 2.5. Порядку – виключити;
1.5. Пункт 2.6. Порядку викласти в наступній редакції: «2.6. Копія відповіді про відповідність місця розташування ТС комплексній схемі розміщення ТС, будівельним нормам, що надається  замовнику, департамент архітектури та містобудування міської ради надсилає відповідній районній адміністрації за місцем розміщення ТС та управлінню з питань земельних відносин міської ради»; 
1.6. Абзац 3 пункту 2.7. Порядку викласти в наступній редакції: «- ескізи фасадів ТС у кольорі М 1:50 (для стаціонарних ТС), які виготовляє суб''єкт господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектор,  який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (додаток 1)»;
1.7. Абзац 3 пункту 2.12. Порядку викласти в наступній редакції: «- ескізи фасадів ТС у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС)»;
1.8. Абзац 2 пункту 2.18. Порядку викласти в наступній редакції: «Строк дії паспорту прив’язки  ТС має бути не менше ніж 5 років.»;
1.9. Пункт 2.24. Порядку викласти в наступній редакції: «2.24. Після розміщення ТС замовник подає до районної адміністрації, за місцем розташування ТС, письмову заяву за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, у якій зазначає, що він виконав вимоги паспорта прив''язки.»;
1.10. Пункт 2.28 Порядку викласти в наступній редакції: «2.28. Дія паспорта прив''язки ТС анулюється за таких умов:
- недотримання вимог паспорта прив''язки при її встановленні;
- невстановлення ТС протягом 6 місяців з дати отримання паспорта прив''язки;
- надання недостовірних відомостей у документах, зазначених у пункті 2.7 цього Порядку,  під час підготовки  паспорта  прив''язки стаціонарної ТС;
Цей перелік вимог для анулювання паспорта прив’язки є вичерпним.»;
1.11. В пункті 2.31. цифру «21» замінити на цифру «90»;
1.12. В 2.34 слово «заявник» замінити словами «власник (користувач)»;
1.13. Розділ 2 доповнити пунктом 2.35 та викласти його в наступній редакції: «2.35. При зміні власника (користувача) ТС, департамент архітектури та містобудування міської ради вносить відповідні зміни  до паспорту прив’язки ТС за зверненням нового власника (користувача) ТС.
Заява про зміну власника (користувача) подається до Департаменту архітектури та містобудування міської ради з наступним пакетом документів:
- оригінал паспорту прив’язки ТС, виданий попередньому власнику (користувачу) ТС;
- договір купівлі-продажу рухомого майна (ТС) або заява попереднього власника (користувача) ТС на внесення змін до паспорту прив’язки ТС в частині заміни власника (користувача) ТС, написана в присутності головного спеціаліста – районного архітектора та нового користувача ТС.
В разі смерті власника (користувача) ТС надається свідоцтво про смерть та документ нотаріуса про круг спадкоємців.
Внесення змін до паспорту прив’язки відбувається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання повного пакету документів шляхом викреслення попереднього власника (користувача) ТС на титульній сторінці паспорта прив’язки ТС та зазначення найменування, П.І.Б та реквізитів нового власника (користувача) ТС.
Інформація про нового власника (користувача) вноситься до містобудівного кадастру.»         
1.14. Доповнити Порядок розділом 3 «3. Порядок заміни документів на розміщення ТС, виданих до набрання чинності цим Порядком на паспорта прив’язки ТС» та викласти його в наступній редакції: «3.1. Замовник, який має намір замінити наявні в нього документи на розміщення ТС, видані до набрання чинності цим Порядком на паспорт прив’язки ТС, звертається до виконавчого комітету міської ради з відповідною заявою у довільній формі про відповідність розміщення належної йому ТС Комплексній схемі.
3.2. До заяви додаються:
- графічні матеріали із зазначенням фактичного місця розташування ТС, виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 кресленнями контурів ТС з прив’язкою до місцевості;
- реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація).
Цей перелік документів є вичерпним.
3.3. Відповідність місця розташування ТС комплексній схемі розміщення ТС, будівельним нормам визначає департамент архітектури та містобудування міської ради, протягом десяти робочих днів з дня подання зазначеної заяви.
Про відповідність місця розташування ТС комплексній схемі розміщення ТС, будівельним нормам замовник повідомляється департаментом архітектури та містобудування міської ради письмово протягом трьох робочих днів з дня такого визначення або замовнику надається аргументована відмова.
Копія відповіді про відповідність місця розташування ТС  комплексній схемі розміщення ТС, що надається замовнику, департамент архітектури та містобудування міської ради  надсилає відповідній районній адміністрації за місцем розміщення ТС та управлінню з питань земельних відносин міської ради.
3.4. Для отримання паспорту прив’язки замовник звертається до департаменту архітектури та містобудування міської ради із додатковою заявою щодо оформлення паспорту прив’язки ТС, до якої додає:
- проектні матеріали розміщення ТС, раніше погоджені департаментом архітектури та містобудування міської ради та/або паспорт кіоску, що мають містити інформацію щодо зовнішнього вигляду ТС та схему благоустрою прилеглої території  (в разі розташування ТС з порушеннями, встановлених нормативними актами, норм та правил, надаються погодження відповідних організацій, установ, підприємств та служб міста (області));
-  технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж;
- договір оренди земельної ділянки (чинний або термін дії якого скінчився) на якій розташована ТС (за бажанням).
3.5. Департамент архітектури та містобудування міської ради, протягом п’яти робочих днів, з дня подання пакету документів, визначених п. 3.4. Порядку, перевіряє можливість використання матеріалів інженерно-геодезичних вишукувань минулих років шляхом польового обстеження території розташування існуючої ТС.
3.6.648 В разі невідповідності розташування існуючої ТС раніше погодженим проектним матеріалам (паспорту кіоску) на протязі п’яти робочих днів департамент архітектури та містобудування міської ради письмово інформує заявника.
В даному випадку паспорт прив’язки оформляється, за процедурою, визначеною розділом 2 його Порядку. Зовнішній вигляд такої ТС приводиться змінюється у відповідність до затвердженого архетипу лише за бажанням заявника.
3.7. За умови розташування існуючої ТС у відповідності до погодженої раніше проектної документації (паспорту кіоску) департамент архітектури та містобудування міської ради оформляє паспорт прив’язки ТС.
3.8. Термін оформлення паспорту прив’язки  департаментом архітектури та містобудування міської ради не може перевищувати десяти робочих днів з моменту подання заявником повного пакету документів, передбаченого п. 3.4. Порядку.
3.9. Паспорт прив’язки включає:
-  схему розміщення ТС;
- ескізи фасадів ТС у кольорі;
- технічні умови щодо інженерного забезпечення ТС, отримані замовником у балансоутримувача відповідних мереж (за наявності);
- копію договору оренди земельної ділянки, термін якого не скінчився (за наявності);
- реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація).
Цей перелік документів є вичерпним.
3.10. Положення пунктів 2.13.-2.34. цього Порядку застосовуються для регулювання відносин заміни документів на розміщення ТС, виданих до набрання чинності цим Порядком на паспорта прив’язки ТС.»
1.15. Розділ 3 Порядку вважати розділом 4.
1.16. Пункт 3.1. Порядку  - виключити;
1.17. Пункт 3.2. Порядку – виключити;
1.18. В пункті 3.3. Порядку слова «шести місяців» читати «року» та вважати його пунктом 4.1.;
1.19. Пункт 3.4. Порядку вважати пунктом 4.2.;
1.20. В пункті 3.5. Порядку слова «31.12.2014 року» читати «01.07.2015 року» та вважати його пунктом 4.3.;
1.21. Пункти 3.6., 3.7. Порядку  - виключити;
1.22.  Пункт 3.8. Порядку викласти в наступній редакції  «3.8. Контроль за виконанням цього Порядку здійснюється інспекцією з благоустрою міста Запоріжжя спільно з районними адміністраціями міської ради в порядку, визначеному Правилами благоустрою території міста Запоріжжя» та вважати його пунктом 4.4.
2.  Внести зміни до додатку 2 до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 27.03.2013 №33, а саме: речення «Укласти договір про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані № ___ від ________» - виключити.
3. Дане рішення набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення.
4. Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації міської ради оприлюднити дане рішення в газеті  «Запорозька Січ» та на офіційному порталі Запорізької міської влади.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гладченка С.М. та на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин (Полюсов В.В.).

 

Міський голова                                                                                           О.Ч.Сін

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 27.03.2013 №33 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Запоріжжя»
(надалі – Аналіз)


 Назва регуляторного акта:      

Проект рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 27.03.2013 №33 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Запоріжжя»

Регуляторний орган:

Запорізька міська рада

Розробник документа:              

Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради

Відповідальна особа:

Буянкова Л.М.

Контактний телефон:

(061) 233-42-31, (061) 289-73-41

Даний аналіз регуляторного впливу проекту рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 27.03.2013 №33 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Запоріжжя» (далі Аналіз) підготовлений з метою одержання зауважень та пропозицій відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003. №1160-IV, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» від 11.03.2004 №308.

1. Визначення проблеми: 
27.03.2013 в м.Запоріжжі  прийнято рішення Запорізької міської ради №33 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Запоріжжя».
Даним рішення визначено процедуру отримання адміністративної послуги  - паспорту прив’язки ТС.
На сесії міської ради від 23.04.2014 до даного рішення були внесені зміни в частині:
- розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності біля закладів ресторанного господарства та стаціонарних ТС на території м.Запоріжжя здійснювати у відповідності до «Порядку відведення місць для розміщення засобів пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі та сфери послуг», затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 27.03.2013 №19» до затвердження місць їх розташування у складі Комплексної схеми;
- надання  розширеного тлумачення терміну «літній майданчик для харчування»;
- продовжено термін заміни паспорта кіосків, виданих до набрання чинності Порядку розміщення тимчасових споруд до 31.12.2014 року.
Однак в процесі реалізації Порядку розміщення тимчасових споруд виникає необхідність оптимізації та спрощення процедури отримання паспорту прив’язки ТС на  існуючи ТС, у зв’язку з цим,  Порядок  розміщення тимчасових споруд пропонується доповнити додатковим розділом. в якому визначити процедуру заміни документів на розміщення ТС, виданих до набрання чинності цим Порядком на паспорта прив’язки ТС.
Необхідним є також врегулювання питання щодо внесення змін до паспорту прив’язки ТС в разі зміни її власника (користувача).
2. Цілі регулювання: 
Основною метою розробленого регуляторного акта є захист прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності – власників стаціонарних та пересувних ТС.
3. Альтернативні способи досягнення цілей:
Перша альтернатива – залишити ситуацію без змін. Ця альтернатива є неприйнятною, як для органів місцевого самоврядування, так і для суб''єктів господарювання та мешканців міста, у зв’язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто.
Зважаючи на викладене вище, прийняття рішення міської ради «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 27.03.2013 №33 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Запоріжжя» на сьогодні є єдиним оптимальним способом вирішення існуючої проблеми.
4. Механізми і заходи розв’язання проблеми:
Основним механізмом вирішення проблеми, зазначеної у розділі 1 цього Аналізу, є прийняття рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 27.03.2013 №33 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Запоріжжя».
Запропонованим проектом рішення буде оптимізовано та спрощено процедуру отримання паспорту прив’язку ТС на існуючи ТС, також врегульоване питання щодо внесення змін до паспорту прив’язки ТС в разі зміни її власника (користувача).
5. Строк дії акта:
Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений термін з можливістю внесення змін.
6. Заходи відстеження результативності регуляторного акта.
Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій та зауважень та їх  аналізу.
Повторне відстеження буде здійснюватись не пізніше двох років з дня набрання чинності рішення. У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.
Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

 

Директор департаменту –
головний архітектор міста                                                             В.П. Трубін


ЗАПОРІ3ЬКА MICЬKA РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
м. Запоріжжя

25.04.2014                                                                                                    № 148

Про внесення доповнень до рішення виконкому міської ради від 24.01.2014 № 8 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів»

На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести  доповнення  до  рішення  виконкому  міської  ради  від 24.01.2014  № 8 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів», а саме включити до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік пункти згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г.

 

Міський голова                                                               О.Ч.Сін

Додаток
до рішення виконавчого
комітету міської ради
25.04.2014 № 148

Доповнення до плану діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів на 2014 рік

№ з/п

Перелік питань щодо підготовки проектів рішень виконавчого комітету міської ради

Мета прийняття рішень виконавчого комітету міської ради

Підрозділ, відпові-дальний
за розроб-ку проекту

Строк підго-
товки проекту

5.

Рішення виконавчого комітету міської ради «Про внесення допов-нень до рішення вико-навчого комітету місь-кої ради від 30.08.2013 № 372 «Про заборону продажу алкогольних, слабоалкогольних напо-їв, вин столових, пива у скляній тарі під час проведення футбольних матчів»

Визначення порядку реалізації пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв під час проведення футбольних матчів

Управлін-ня розвитку підприєм-
ництва та дозвільних послуг міської ради

Протя-гом 2014 року

6.

Рішення виконавчого комітету міської ради «Про порядок розміщення літніх майданчиків біля пересувних тимчасових споруд»

Забезпечення порядку на території об’єктів бла-гоустрою та для задо-волення попиту відві-дувачів місць масового відпочинку на прохолод-жуючі напої, морозиво та кондитерські вироби
м. Запоріжжя

Управлін-ня розвитку підприєм-
ництва та дозвільних послуг міської ради

Протя-гом 2014 року

7.

Рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження текстових матеріалів Комплексної схеми розміщення тимчасо-вих споруд для провадження підприємницької діяльності»

Систематизація діючих нормативних та технічних норм щодо розташування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Запоріжжя

Департа-
p style= мент архітекту-ри та містобуду-
вання міської ради

Протя-гом 2014 року

 

Керуючий справами
виконкому ради                                                                              З.М.Бойко


ЗВІТ

про повторне відстеження результативності регуляторного акта

рішення Запорізької міської ради «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в місті Запоріжжі».

Виконавцем заходів повторного відстеження є департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради.


Метою прийняття рішення є виконання положень статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», пунктів 1.5., 1.6., 2.4. Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарств України від 21.10.2011 № 244, забезпечення з урахуванням вимог будівельних, санітарно- гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини під час розташування тимчасових споруд на території міста Запоріжжя.


Строк виконання повторного відстеження 27.03.2014.


Методом одержання результатів відстеження є використання статистичних даних.


Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в місті Запоріжжі розроблений на виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 №244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», та вводиться вперше.


Згідно затвердженого Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в місті Запоріжжі виконавчим комітетом Запорізької міської ради від 24.01.2014 було прийняте рішення про затвердження комплексної схеми розміщення тимчасових споруд на території міста Запоріжжя в частині існуючих (по матеріалам інвентаризації) на сьогоднішній день тимчасових споруд в кількості 1836 шт.


Позитивна результативність досягнення цілей регуляторного акту підтверджується проведенням повної інвентаризації встановлених на території міста Запоріжжя тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. Дана інформація внесена в електронному вигляді в містобудівний кадастр, що дозволить надавати підприємцям та організаціям паспорти прив''язки на 1836 існуючих тимчасових споруд, поліпшить надання побутових послуг населенню та покращить умови забезпечення мешканців міста товарами народного споживання, пресою, квітами, продуктами харчування.

 

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                                                              С.М.Гладченко


ЗАПОРІ3ЬКА MICЬKA РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

 

28.02.2014                                                                                                                           № 58

 

Про внесення доповнень до рішення виконкому міської ради від 24.01.2014 № 8 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів»

 

На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» виконbr /авчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести  доповнення  до  рішення  виконкому  міської  ради  від 24.01.2014  № 8 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів», а саме включити до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік пункти згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г.

  
Міський голова                                                                                   О.Ч.Сін

 

Додаток
до рішення виконавчого
комітету міської ради
28.02.2014 № 58

 

Доповнення до плану діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів на 2014 рік

№ з/п

Перелік питань щодо підготовки проектів рішень виконавчого комітету міської ради

Мета прийняття рішень виконавчого комітету міської ради

Підрозділ, відповідальний за розробку проекту

Строк підготовки проекту

3.

Рішення виконавчого комітету міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 22.02.2013
№45 «Про затверд-ження Порядку розміщення зовнішньої реклами в м.Запоріж-жя та Порядку демонтажу, обліку, зберігання і реалізації спеціальних конcт-рукцій, які призначені для розміщення зовнішньої реклами»

Приведення документу у відповідність до вимог чинного законодавства

Департамент житлово-комунального господарства міської ради

Протягом 2014 року

 

Керуючий справами
виконкому ради                                                                              З.М.Бойко До уваги фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань!

З метою отримання зауважень та пропозицій впродовж 5 днів буде опубліковано проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.03.2013 №43 «Про створення комісії по визначенню та відшкодуванню збитків у сфері земельних відносин»».
Проект рішення разом з відповідним аналізом регуляторного впливу будуть оприлюдненні у газеті «Запорізька Січ» та на офіційному порталі Запорізької міської ради.
Пропозиції та зауваження до проекту з відповідним порядком надавати до Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради за адресою : вул. Зелінського, б. 3, телефон 224-52-31, протягом одного місяця з дати оприлюднення зазначеного проекту рішення та акту регуляторного впливу.

Оприлюднено у газеті "Запорозька Січ" 28.01.2014

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

ПРОЕКТ

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 27.03.2013 №43 «Про створення комісії по визначенню та відшкодуванню збитків у сфері земельних відносин»

 

 

З  метою  посилення  контролю  за  використанням  земель,  створення організаційно-правових  та  економічних  засад  визначення  розмірів  збитків, заподіяних  територіальній  громаді  м. Запоріжжя  в  особі  Запорізької  міської ради в сфері земельних відносин, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування   в   Україні»,   Законом   України   «Про   засади   державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Земельним кодексом України, Цивільним Кодексом України,  Запорізька міс/pp style=ька рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести  зміни  в  додатки  1, 2  рішення  міської  ради  від  27.03.2013  №43 «Про створення комісії по визначенню та відшкодуванню збитків у сфері земельних відносин», виклавши їх в новій редакції (додаються).
2. Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації.
3. Дане   рішення   набирає   чинності   з   моменту   його   офіційного  оприлюднення у встановленому законом порядку.
4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гладченка С.М. та постійну  комісію  міської  ради  з  питань  комунальної  власності,  ресурсів, приватизації та земельних відносин (Полюсов В.В.).

 

Міський  голова                                                                         О.Ч. Сін

                                                                                Додаток 1
до рішення міської ради
__________№________

Склад комісії
по відшкодуванню збитків у сфері земельних відносин

 

Гладченко С.М.

Сколибог Ю.О.

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органі ради, голова комісії;
- начальник управління з питань земельних відносин міської ради, заступник голови комісії.

До складу комісії входять уповноважені представники:

- виконавчого комітету міської ради (за згодою);

- постійної комісії міської ради з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин (за згодою);

- постійної комісії міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності та правопорядку (за згодою);

- постійної комісії міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету та фінансів (за згодою);

- районної адміністрації міської ради по Жовтbr /Запропонованим проектом рішення буде надано розширене тлумачення терміну «літній майданчик для харчування», та визначена приналежність даної пересувної ТС до закладів ресторанного господарства та  стаціонарних ТС, біля яких вони розташовані.pневому району;

- районної адміністрації міської ради по Заводському району;

- районної адміністрації міської ради по Комунарському району;

- районної адміністрації міської ради по Ленінському району;

- районної адміністрації міської ради по Орджонікідзевськом району;

- районної адміністрації міської ради по Хортицькому району;

- районної адміністрації міської ради по Шевченківському району;

- управління з питань земельних відносин міської ради;

- державної податкової служби у Запорізькій області (за згодою);

- департаменту фінансової та бюджетної політики міської Цілі прийняття акта:108trради;

- державної інспекції сільського господарства Запорізької області (за згодою);

- інспекція з благоустрою міської ради;

- головне управління Держземагенства у Запорізькій області (за згодою);

- управління з питань правового забезпечення роботи галузей міського господарства;

- підприємств, установ, організацій та громадяни, які будуть відшкодовувати збитки.

В засіданні Комісії бере участь представник районної адміністрації міської ради за місцезнаходженням земельної ділянки.

 

Секретар міської ради                                                                           Р.О.Таран

 

                                                              Додаток 2
до рішення міської ради
__________№________

 

Порядок визначення та
відшкодування збитків у сфері земельних відносин

1.Загальні положення

1.1. Конституцією України (ст. 13) визначено, що земля, її надра, які знаходяться в межах території України є об’єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади, в межах визначених Конституцією.
1.2. Порядок визначення та відшкодування збитків у сфері земельних відносин (далі – Порядок)  розроблений з метою створення єдиних засад визначення розмірів збитків у сфері земельних відносин завданих юридичними або фізичними особами  територіальній громаді м. Запоріжжя,  в особі Запорізької міської ради,  та порядку їх відшкодування.
1.3. Порядок розроблений з урахуванням положень Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів.
1.4. Даний Порядок застосовується при визначенні розміру збитків у наступних випадках:
- фактичного користування земельними ділянками (у разі правомірного набуття особою права на нерухоме майно, розташованого на земельній ділянці) без оформлення правовстановлюючих документів на землю та, як наслідок, несплати або неповної сплати плати за землю;
- перевищення строку укладення договору оренди, який визначено у рішенні міської ради про надання земельних ділянок в оренду та, як наслідок, несплати або неповної сплати плати за землю;
- невиконання обов’язків, передбачених договором оренди землі, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, нормативно-правовими актами, пов’язаними з сплатою орендної плати за землю та, як наслідок, несплати або неповної сплати плати за землю.
1.5. Шкода, заподіяна внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, визначається та стягується згідно з Методикою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 №963 та не розраховується згідно даного Порядку.
1.6. Даний порядок поширюється на всіх юридичних, фізичних осіб у користуванні яких перебувають земельні ділянки у межах м. Запоріжжя.

 

2. Порядок розгляду матеріалів комісією по визначенню
та відшкодуванню збитків у сфері земельних відносин

2.1. Визначення сум збитків покладається на коміс valign=ію по визначенню та відшкодуванню збитків у сфері земельних відносин (далі – Комісія).
2.2. Засідання Комісії скликається головою Комісії (y разі його відсутності заступником) та є правомочним за наявності більшості від її складу.
2.3. Рішення приймається більшістю голосів шляхом відкритого голосування.
2.4. Рішення Комісії фіксуються у протоколі, який ведеться під час її  засідання. Члени Комісії мають право на висловлювання окремої думки щодо розгляду матеріалів, яка фіксується у протоколі засідання Комісії. Протокол Комісії ведеться працівником управління з питань земельних відносин міської ради та затверджується головою Комісії.
2.5. Матеріали по збиткам розглядаються по кожному суб''єкту окремо.
2.6. При розгляді матеріалів та прийнятті рішення про визначення розміру збитків Комісія враховує наступне:
- наявність протиправної поведінки фізичної або юридичної особи;
- причинного зв’язку між протиправною поведінкою фізичної або юридичної особи та настанням несприятливих наслідків – завдання збитків територіальній громаді міста Запоріжжя у вигляді недоотриманих платежів за землю;
- вини фізичної або юридичної особи;
- заходи, вжиті щодо уникнення збитків;
- наявність доказів на підтвердження вищевикладеного.
2.7. На засідання Комісії по визначенню збитків запрошуються фізичні та юридичні особи, діями або бездіяльністю яких територіальній громаді спричинені збитки у сфері земельних відносин. Повноваження запрошених на засідання Комісії осіб повинні бути належним чином оформлені та підтверджені (довіреність, паспорт та інше).
2.8. Засідання ведеться головою комісії.
2.9. Головуючий доповідає матеріали по збиткам, та пропонує відповідним суб''єктам надати пояснення.
2.10. За результатами розгляду матеріалів Комісією складаються акти про визначення збитків по кожному суб''єкту окремо.
2.11. Акт підписується головою комісії та повинен містити:
- дату складання акту;
- відомості про юридичну або фізичну особу, діями або бездіяльністю якої територіальній громаді спричинені збитки у сфері земельних відносин;
- викладення обставин, встановлених при розгляді матеріалів Комісією;
- визначення розміру збитків.
У випадку відсутності при розгляді Комісією матеріалів юридичної або фізичної особи або їх уповноважених представників, діями або бездіяльністю яких територіальній громаді спричинені збитки у сфері земельних відносин, про це робиться застереження у акті.
2.12. Акти про визначення збитків затверджуються рішенням виконавчого комітету міської ради. У разі необхідності внесення змін або доповнень до затвердженого виконавчим комітетом міської ради Акту про визначення розміру збитків, такі Акти складаються за результатами повторного розгляду матеріалів Комісією та подаються на затвердження виконавчим комітетом у новій редакції.

3. Порядок підготовки та оформлення
матеріалів по визначенню збитків

3.1.Підготовка матеріалів пов’язаних з визначенням розміру збитків  здійснюється управлінням з питань земельних відносин міської ради, по мірі надходження інформації стосовно фактів, що є підставою для нарахування збитків.
3.2. На засідання Комісії для розгляду готуються наступні матеріали:
- інформація реєстраційної служби Головного управління юстиції у Запорізькій області про власника нерухомого майна, розташоваbr /ptd width=ного на земельній ділянці (у разі визначення розміру збитків у випадку, передбаченому абзацом першим пункту 1.4 цього Порядку);
- копія рішення міської ради про надання в оренду або про поновлення договору оренди землі (при наявності);
- договір оренди землі (при наявності);
- акт обстеження земельної ділянки, приписи, протоколи адміністративного правопорушення, постанови про накладення адміністративних стягнень (у випадках необхідності);
- довідка державного податкового органу щодо сплати плати за землю за весь період стягнення збитків;
- розрахунок суми збитків;
-  письмове повідомлення підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, якими нанесені збитки, про час та дату засідання комісії з документальним підтвердженням його отримання. Повідомлення повинно бути одержане не пізніше, ніж з/tdа 3 дні до дати засідання комісії та містити розрахунок суми нанесених збитків.
- документи на підтвердження вчинення дії щодо спонукання фізичної або юридичної особи оформити право землекористування;
- копії матеріалів листування міської ради та її виконавчих органів з підприємствами, установами, організаціями та з фізичними особами, якими нанесені збитки (при наявності);
- інші документи, що підтверджують використання суб''єктами земельної ділянки з порушенням вимог земельного законодавства.
3.3. Управління з питань земельних відносин міської ради забезпечує  ведення протоколу засідання Комісії та складання проектів актів  про визначення збитків, проектів рішень виконавчого комітету міської ради про затвердження даних актів.

4. Порядок нарахування збитків

4.1. Відшкодування збитків проводиться за період використання землі з порушенням земельного законодавства у розмірі орендної плати за землю, яка могла би надійти до міського бюджету при належному виконанні (дотриманні) землекористувачем вимог земельного законодавства.
4.2. У разі фактичного користування земельною ділянкою без документів, що посвідчують права на неї, збитки визначаються за фактичний період користування земельною ділянкою.
4.3. У разі перевищення орендарем строку на укладення договору оренди визначеного у рішенні міської ради про її надання, збитки визначаються з наступного дня після завершення вказаного строку.
4.4.Збитки, завдані внаслідок порушення строку виконання обов’язку орендаря, передбаченого договором оренди, по укладенню додаткової угоди  на збільшення орендної плати у випадку затвердження нової нормативної грошової оцінки, нараховуються в сумі орендної плати, яку орендар має сплачувати  відповідно до нової нормативної грошової оцінки починаючи з наступного дня після закінчення такого строку.
4.5. Збитки визначаються за ставками орендної плати, які діяли на момент виникнення таких збитків.
4.6. У разі сплати користувачем земельної ділянки плати за землю, її розмір враховується при визначенні розміру збитків, про що зазначається в  розрахунку та акті про визначення збитків.
4.7. Факт використання земельної ділянки без наявності правовстановлюючих документів на землю має підтверджуватись відповідними актами реагування органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі (акт обстеження земельної ділянки, приписи, протоколи адміністративного правопорушення, постанови про накладення адміністративних стягнень, у випадках необхідності).

5. Порядок відшкодування збитків
5.1. Після затвердження акту про визначення збитків рішенням виконавчого комітету  міської ради управління з питань земельних відносин міської ради направляє суб''єктам повідомлення про необхідність відшкодування збитків.
5.2. У повідомленні містяться:
-  результати розгляду матеріалів Комісією, розрахунок суми збитків, рішення виконавчого комітету міської ради про затвердження акту про визначення збитків з пропозицією добровільного відшкодування збитків;
- у відповідності до вимог Господарського кодексу України надсилається два примірники договору про добровільне відшкодування збитків;
- попередження про необхідність надати письмову відповідь про результати розгляду повідомлення та доданих до нього матеріалів для врегулювання спору у досудовому порядку та пропозиція укласти у 20-денний термін з дня отримання повідомлення договір про добровільне відшкодування збитків. У разі не укладання договору або відсутності відповіді у зазначений термін, юридична або фізична особа вважається такою, що відмовилась добровільно відшкодувати збитки.
5.3. Повідомлення підписується головою Комісії та надсилається юридичним та фізичним особам рекомендованим листом із зворотнім повідомленням про отримання або вручається особисто під підпис.
5- районної адміністрації міської ради по Комунарському району;.4. У разі визнання вимог, зазначених у повідомленні та надання згоди добровільного відшкодування збитків укладається договір про добровільне відшкодування збитків.
5.5. Добровільне відшкодування збитків здійснюється шляхом укладання договору про відшкодування збитків, який готується управлінням з питань земельних відносин міської ради та надсилається одночасно з повідомленням, згідно до п.5. 2 цього Положення. Строк, протягом якого мають бути сплачені відповідні збитки, дорівнює 10 банківським дням з дати реєстрації договору в управлінні з питань земельних відносин, або за заявою землекористувача сплата збитків може бути розстрочена шляхом сплати рівними  щомісячними платежами на строк до закінчення календарного року. Рішення про розстрочення сплати збитків приймається Комісією на toptopокремому засіданні.
5.6. Невід''ємною частиною договору є:
- розрахунок суми збитків;
- акт Комісії про визначення збитків;
- рішення виконавчого комітету міської ради про затвердження акту про визначення збитків;
- документ, що підтверджує згоду на добровільне відшкодування збитків (лист землекористувача).
5.7. Договір про добровільне відшкодування збитків підписується головою Комісії.
5.8. У випадку недосягнення сторонами згоди щодо відшкодування збитків у добровільному порядку, неотримання результатів розгляду повідомлення про необхідність відшкодування збитків у встановлений строк з урахуванням поштового обігу, або несплати коштів за підписаним договором про добровільне відшкодування збитків, збитки підлягають стягненню у судовому порядку.

 

Секретар міської ради                                                                                Р.О.Таран

Аналіз регуляторного впливу
до проекту рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.03.2013 №43 «Про створення комісії по визначенню та відшкодуванню збитків у сфері земельних відносин»

Цей документ містить обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акту - проекту рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.03.2013 №43 «Про створення комісії по визначенню та відшкодуванню збитків у сфері земельних відносин» та складено відповідно до ст. 8 Закону України "Про основні засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". Документ включає аналіз потенційного впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб''єктів господарювання, громадян та держави. Цей документ містить обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики.

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв''язати шляхом  регулювання.
З метою посилення контролю за оформленням правовстановлюючих документів на землю, створення єдиних організаційно–правових засад визначення та відшкодування збитків у сфері земельних відносин, заподіяних внаслідок неоформлення правовстановлюючих документів на землю фізичними та юридичними особами та, як наслідок, неодержання місцевим бюджетом плати за оренду земельних ділянок у   м. Запоріжжі, а також їх відшкодування Запорізькій міській раді, на підставі Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України,  Закону України «Про оренду землі», Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 року №284, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», розроблено проект рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.03.2013 №43 «Про створення комісії по визначенню та відшкодуванню збитків у сфері земельних відносин» .
З метою ефективного використання земельних ділянок, отримання неодержаних надходжень до бюджету від недобросовісних землекористувачів, сприяння розвитку програм соціально-економічного розвитку, даним рішенням передбачається удосконалити порядок, відповідно до якого буде здійснюватися визначення та відшкодування збитків заподіяних територіальній громаді м. Запоріжжя.

2. Визначення цілей державного регулювання та обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.
Проект рішення спрямований на удосконалення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення розміру та порядку відшкодування збитків заподіяних територіальній громаді м. Запоріжжя.
Відповідно до статті 144 Конституції України рішення, прийняті органами місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законами, обов’язкові для виконанtopня на відповідній території. Тобто, у разі прийняття міською радою даного рішення, воно буде обов’язковим для виконання відповідними виконавчими органами міської ради та землекористувачами.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного.
Обраний спосіб є єдиним можливим способом передбаченим законодавством про місцеве самоврядування.
Прийняття міською радою запропонованого регуляторного акту дасть можливість вирішити визнаstrongчені проблеми при дотриманні норм чинного законодавства України, в найбільш короткий термін, з найменшими витратами.

4. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання.
Орган місцевого самоврядування та землекористувачі зацікавлені в тому, щоб максимально визначити порядок та алгоритм процедури нарахування та стягнення збитків. Регулювання даного питання неможливо за допомогою ринкових механізмів.

5. Визначення очікуваних результатів прийняття акта.
З прийняттям регуляторного акта головним очікуваним результатом є чіткий механізм визначення та відшкодування Запорізькій міській раді збитків, заподіяних внаслідок недобросовісного використання земельних ділянок землекористувачами.
Крім того, в проекті рішення більш деталізується і уточнюється процедура відшкодування збитків, нанесених міській раді.
Регуляторний акт, що пропонується прийняти, не зачіпає інтересів добросовісних суб’єктів земельних правовідносин.

Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв''язання визначеної проблеми
шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.
Реалізація запропонованого регулювання здійснюється шляхом впровадження наступних заходів:
1. Більш детальним визначенням процедури нарахування та стягнення збитків завданих територіальній громаді міста у сфері земельних відносин. 2. Прийняття місцевого нормативного документу, який в рамках чинного законодавства дає можливість зробити прозорим порядок нарахування та стягнення збитків у сфері земельних відносин.
3. Невідкладне оприлюднення нового регулювання в засобах масової інформації з метою громадського обговорення проекту регуляторного акту, та надання зауважень та пропозицій від громадськості.

7.  Обґрунтування, щbr /о досягнення запропонованих регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави.
Досягнення запропонованих регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави за рахунок:
- відповідності в повній мірі положень регуляторного акту нормам чинного законодавства;
- встановлення  чіткого врегульованого порядку визначення та відшкодування збитків у сфері земельних відносин;
- запропонований регуляторний акт не буде впливати на права та інтереси законослухняних землекористувачів;
- забезпечення раціонального та ефективного використання земельних ділянок.

8. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акту.
Вплив зовнішніх факторів на виконання регуляторного акту виключається, окрім змін в чинному законодавстві з питань регулювання земельних відносин та оподаткування.

9. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта та переліку заходів, спрямованих на відстеження дії регуляторного акта.
Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений. При внесенні змін до чинного законодавства, які можуть впливати на дію регуляторного акту, до нього будуть вноситись відповідні зміни, або доповнення.

10.Визначення показників результативності цього регуляторного акту.
Основним показником результативності запропонованого регуляторного акту буде:
- чіткий порядок здійснення процедури визначення та відшкодування збитків у сфері земельних відносин;
- кількість засідань Комісій;
  - рівень інформованості – очікується на рівні до 100% за рахунок оприлюднення регуляторного акту в друкованих засобах масової інформації, в мережі Інтернет, на офіційному сайті міської ради та її виконавчого комітету.

11. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття.
Оцінка ефективності запропонованого регуляторного акту буде здійснена за підсумками проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.

 

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                                               С.М. Гладченко


До уваги фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань!

З метою отримання зауважень та пропозицій впродовж 5 робочих днів буде опубліковано проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.06.2013 № 20 «Про Порядок закріплення об’єктів благоустрою за підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, власниками тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, власниками засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі для утримання в належному стані, укладення договорів про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані в місті Запоріжжя».
Проект рішення разом з відповідним аналізом регуляторного впливу будуть оприлюдненні у газеті «Запорозька Січ» та на офіційному порталі Запорізької міської влади (www.meria.zp.ua) у розділі «Підприємцям» на сторінці «Регуляторна політика».
Пропозиції та зауваження до проекту з відповідним порядком надавати до Інспекції з благоустрою Запорізької міської ради за адресою: вул. Зелінського, б. 3, телефон 224-19-58, протягом одного місяця з дати оприлюднення зазначеного проекту рішення та аналізу регуляторного впливу у газеті «Запорозька Січ».

ПРОЕКТ

 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 26.06.2013 № 20 «Про Порядок закріплення об’єктів благоустрою за підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, власниками тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, власниками засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі для утримання в належному стані, укладення договорів про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані в місті Запоріжжя»

 

З метою посилення контролю за порядком закріплення об’єктів благоустрою за підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, власниками тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, власниками засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі для утримання в належному стані та порядком укладання договорів про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», на виконання Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244, рішенням Запорізької міської ради від 22.06.2011 № 41 «Про Правила благоустрою території міста Запоріжжя», Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 26.06.2013 № 20 «Про Порядок закріплення об’єктів благоустрою за підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, власниками тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, власниками засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі для утримання в належному стані, укладення договорів про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані в місті Запоріжжя», виклавши Порядок у новій редакції (додається).
2. Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації міської ради оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації.
3. Дане рішення набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення у встановленому законом порядку.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г. та постійну комісію міської ради з питань життєзабезпечення міста (Рекалов Г.О.).

 

Міський голова                                                                                           О.Ч. Сін

 

Рішення підготовлено:

Інспекцією з благоустрою
Запорізької міської ради
Начальник Інспекції                                                                                              В.І. Лобко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
____________ № ______

Порядок
закріплення об’єктів благоустрою за підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, власниками тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, власниками засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі для утримання в належному стані, укладення договорів про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані в місті Запоріжжя

Загальні положення

Даний Порядок розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою території міста Запоріжжя та інших нормативно правових актів.
Даний Порядок визначає:
-              порядок закріплення об’єктів благоустрою за підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, власниками тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, власниками засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі для утримання в належному стані;
-              порядок укладення договорів про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані;
Визначення термінів:
Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі - ТС) - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту;
Пересувна ТС – споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності;
Стаціонарна ТС – споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру площу до 30 кв. м;
Засоби пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі – автомагазини, автокафе, авторозвозки, автоцистерни, лавки-автопричепи, візки, спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки-прилавки), розноски, лотки, столики, майданчики для торгівлі баштанними культурами та ялинками тощо;
Пересувні об’єкти з надання послуг – пункти з надання послуг поза межами приміщень, в т.ч. пересувні атракціони, які використовуються без наявності тимчасових споруд;
Засоби пересувної мережі – засоби пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та пересувні об’єктів з надання послуг;
Користувачі ТС - суб''єкти господарювання, які мають намір розмістити або вже розмістили ТС на підставі паспорта прив''язки ТС;
Користувачі засобів пересувної мережі - суб''єкти господарювання, які мають намір розмістити або вже розмістили засоби пересувної мережі – автомагазини, автокафе, авторозвозки, автоцистерни, лавки-автопричепи, візки, спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки-прилавки), розноски, лотки, столики тощо;
Договір 1 – договір про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані, який укладається між районними адміністраціями Запорізької міської ради по Жовтневому, Заводському, Комунарському, Ленінському, Орджонікідзевському, Хортицькому, Шевченківському району (далі – Районні адміністрації) і Користувачами ТС. Примірна форма Договору 1 наведена в Додатку 1.
Договір 2 – договір про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані, який укладається між Районними адміністраціями і Користувачами засобів пересувної мережі. Примірна форма Договору 2 наведена в Додатку 2.
Договір 3 – договір про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані, який укладається між Районними адміністраціями і підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності. Примірна форма Договору 3 наведена в Додатку 3.
Договори – Договір 1, Договір 2, Договір 3 у сукупності.
Паспорт прив’язки ТС – комплект документів, у яких визначено місце встановлення ТС на топографо-геодезичній основі М 1:500, схему благоустрою прилеглої території;
Територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об''єктів благоустрою населених пунктів: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об''єктів, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших об''єктів у межах населеного пункту;
Утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, правил благоустрою території населеного пункту, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об''єктів благоустрою.
Об’єкти благоустрою – до об''єктів благоустрою населених пунктів належать:
1)            території загального користування:
а)            парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам''ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;
б)            пам''ятки культурної та історичної спадщини;
в)            майдани, площі, бульвари, проспекти;
г)             вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
ґ)             пляжі;
д)            кладовища;
е)            інші території загального користування;
2)            прибудинкові території;
3)            території будівель та споруд інженерного захисту територій;
4)            території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.
До об''єктів благоустрою можуть належати також інші території в межах міста Запоріжжя.
Комісія – Комісія районної адміністрації Запорізької міської ради по упорядкуванню роботи об’єктів сфери обслуговування.
Об’єкти благоустрою, що знаходяться в комунальній власності, для утримання їх в належному стані та здійснення заходів з благоустрою можуть бути закріплені за підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, Користувачами ТС, Користувачами засобів пересувної мережі на підставі Договорів.
Заходи щодо визначення об’єктів благоустрою для закріплення їх за підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, Користувачами ТС, Користувачами засобів пересувної мережі для утримання їх в належному стані, укладення Договорів здійснюють Районні адміністрації.
Районні адміністрації
залучають на договірних засадах кошти і матеріально-технічні ресурси юридичних та фізичних осіб для здійснення утримання в належному стані території;
Голови Районних адміністрацій:
визначають об’єкти благоустрою та межі території міста Запоріжжя, що підлягають закріпленню за підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, Користувачами ТС, Користувачами засобів пересувної мережі для утримання їх в належному стані;
ведуть переговори з керівниками підприємств, установ, організацій, суб’єктами підприємницької діяльності, Користувачами ТС, Користувачами засобів пересувної мережі щодо закріплення за ними об’єктів благоустрою для утримання їх в належному стані та укладення Договорів;
видають розпорядження про закріплення за підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, Користувачами ТС, Користувачами засобів пересувної мережі об’єктів благоустрою для утримання їх в належному стані та укладення Договорів;
укладають і підписують Договори з керівниками підприємств, установ, організацій, суб’єктами підприємницької діяльності, Користувачами ТС, Користувачами засобів пересувної мережі.
Відділи житлово-комунального господарства Районних адміністрацій:
оформлюють проекти Договорів на підставі примірних форм, що наводяться у додатках до цього Порядку;
реєструють укладені Договори;
зберігають Договори та додані до них документи;
повідомляють голів районних адміністрацій та Інспекцію з благоустрою про виконання (невиконання) умов договору.
За Користувачами ТС закріплюється об’єкт благоустрою на якій розміщується (або планується розміщення) тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності та прилегла до неї територія у радіусі до 15 метрів від межі наданої території об’єкту благоустрою для розміщення ТС, з урахуванням прилеглих об’єктів благоустрою, і визначена розпорядженням Голови районної адміністрації, для утримання об’єкту благоустрою в належному стані.
З Користувачами ТС укладається Договір 1.
Договір 1 укладається на строк дії Паспорту прив’язки ТС. Договір 1 починає діяти з дати розміщення ТС, що підтверджується заявою про виконання Паспорту прив’язки ТС, і до закінчення строку дії Паспорту прив’язки ТС.
Продовження строку дії Договору 1 здійснюється після продовження дії паспорту прив’язки за відповідною заявою Користувача ТС до Районної адміністрації.
Укладення договору 1 Користувачем ТС не надає користувачу ТС права на користування земельною ділянкою та ведення на ній будь-якої діяльності, окрім зазначеної у Договорі 1.
Користувач ТС здійснює права та обов’язки за Договором 1 протягом всього строку дії Договору 1.
Зміни та доповнення до Договору 1 можуть бути внесені додатковою угодою.
За Користувачами засобів пересувної мережі закріплюється об’єкт благоустрою, на якому розміщуються (або планується розміщення) засоби пересувної мережі та (у разі необхідності) прилегла до нього територія у радіусі до 15 метрів від межі наданої території об’єкту благоустрою для розміщення засобу пересувної мережі, і визначена розпорядженням Голови районної адміністрації, для утримання об’єкту благоустрою в належному стані.
З Користувачами засобів пересувної мережі укладаються Договір 2.
Договір 2 укладається на строк визначений в розпорядженні голови районної адміністрації.
Продовження строку дії Договору 2 здійснюється після видання Розпорядження голови Районної адміністрації про відведення місця для розміщення засобу пересувної мережі.
Користувач засобів пересувної мережі здійснює права та обов’язки за Договором 2 протягом всього строку дії Договору 2.
Зміни та доповнення до Договору 2 можуть бути внесені додатковою угодою.
За підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності закріплюється об’єкт благоустрою (у т.ч. частина прилеглої території міста Запоріжжя) у межах, визначених розпорядженням голови районної адміністрації, для утримання об’єкту благоустрою в належному стані.
З підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності укладається Договір 3.
Договір 3 укладається на строк визначений в розпорядженні голови районної адміністрації.
Зміни та доповнення до Договору 3 можуть бути внесені додатковою угодою.

Укладання Договорів

Оформлення та укладення Договорів здійснюється Районними адміністраціями на підставі примірних форм, що наведенні в додатках до цього Порядку.
Укладання Договору 3.
Районні адміністрацій визначають попередні об’єкти благоустрою та межі земельних ділянок території міста Запоріжжя що підлягають закріпленню за підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності та перелік підприємств, установ, організацій, суб’єктів підприємницької діяльності з якими необхідно укласти Договір 3.
Відділи житлово-комунального господарства Районних адміністрацій направляють на адресу підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності пропозиції щодо укладення Договору 3 та надання необхідних документів, а саме
Для фізичних осіб - підприємців:
- заява про укладення договору про закріплення та утримання об’єктів благоустрою  в належному стані.
До заяви додається:
- копія документу, що підтверджує державну реєстрацію фізичних та юридичних осіб;
- копія паспорту;
- копія договору на вивезення ТПВ;
- згода на обробку персональних даних;
- схема благоустрою прилеглої території, складена районною адміністрацією міської ради відповідного району.
Для юридичних осіб:
- копія документу, що підтверджує державну реєстрацію фізичних та юридичних осіб;
- копія статуту або положення;
- копія рішення про призначення (обрання) керівника юридичної особи;
- копія паспорту та ідентифікаційного номеру керівника юридичної особи;
- копія довіреності на представника юридичної особи (у випадку представництва юридичної особи);
- згода на обробку персональних даних керівника юридичної особи та представника юридичної особи (у випадку представництва юридичної особи);
- копія договору на вивезення ТПВ;
- схема благоустрою прилеглої території, складена районною адміністрацією міської ради відповідного району.
Голови Районних адміністрацій на протязі 1 місяця з дати направлення пропозиції щодо укладення Договору 3 ведуть переговори з керівниками підприємств, установ, організацій, суб’єктами підприємницької діяльності, щодо закріплення за ними об’єктів благоустрою для утримання їх в належному стані та укладення Договорів 3 і за підсумками проведених переговорів видають розпорядження про закріплення за підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, об’єктів благоустрою для утримання їх в належному стані та укладення Договорів 3, укладають і підписують з керівниками підприємств, установ, організацій, суб’єктами підприємницької діяльності Договори 3.
Під час підписання Договору 3 керівники підприємств, установ, організацій, суб’єктів підприємницької діяльності повинні надати до Районної адміністрації документи зазначені в п. 2.2.2. цього Порядку.
Укладання Договору 2.
Укладення Договору 2 здійснюється Районними адміністраціями на підставі заяви Користувача засобів пересувної мережі про закріплення та утримання об’єктів благоустрою і укладення Договору 2, яка подається одночасно з Заявою про можливість розміщення засобу пересувної мережі, що подається з метою відведення місця для розміщення засобу пересувної мережі.
До заяви додаються:
Для фізичних осіб - підприємців:
-              копія документу, що підтверджує державну реєстрацію фізичних та юридичних осіб;
-              копія паспорту;
-              копія договору на вивезення ТПВ;
-              згода на обробку персональних даних;
-              копії документів, що підтверджують право власності (користування) на засоби пересувної мережі - для автомагазинів, автокафе, авторозвозок, автоцистерн, лавок-автопричепів.
Для юридичних осіб:
-              копія документу, що підтверджує державну реєстрацію фізичних та юридичних осіб;
-              копія статуту або положення;
-              копія рішення про призначення (обрання) керівника юридичної особи;
-              копія паспорту та ідентифікаційного номеру керівника юридичної особи;
-              копія довіреності на представника юридичної особи (у випадку представництва юридичної особи);
-              згода на обробку персональних даних керівника юридичної особи та представника юридичної особи (у випадку представництва юридичної особи);
-              копія договору на вивезення ТПВ;
-              копія документів, що підтверджують право власності (користування) на засоби пересувної мережі - для автомагазинів, автокафе, авторозвозок, автоцистерн, лавок-автопричепів.
2.3.2.      Заява з доданими документами протягом 10 робочих днів з дати її отримання розглядається Комісією, яка надає висновок про визначення розмірів прилеглої території об’єкту благоустрою.
Висновки Комісії оформлюються протоколом.
2.3.3.      На підставі висновків Комісії Голова Районної адміністрації видає Розпорядження про закріплення за Користувачем засобів пересувної мережі об’єктів благоустрою для утримання їх в належному стані та укладення Договору 2.
2.3.4.      Посадові особи Відділів житлово-комунального господарства Районних адміністрацій протягом 5 робочих днів після видання розпорядження Голови Районної адміністрації оформлюють проекти Договорів 2 та, під час видачі копії Розпорядження Голови Районної адміністрації про відведення місця для розміщення засобу пересувної мережі, підписують у Користувача засобів пересувної мережі обидва примірника Договору 2 та видають один із них Користувачу засобів пересувної мережі.
Укладання Договору 1.
Укладання Договору 1 здійснюється Районними адміністраціями на підставі Паспорту прив’язки ТС та заяви Користувача ТС про закріплення та утримання об’єктів благоустрою і укладення Договору 1.
До заяви додаються:
Для фізичних осіб - підприємців:
-              копія документу, що підтверджує державну реєстрацію фізичних та юридичних осіб;
-              копія паспорту;
-              копія договору на вивезення ТПВ;
-              згода на обробку персональних даних;
-              копія Паспорту прив’язки ТС;
-              схема благоустрою прилеглої території, складена районною адміністрацією міської ради відповідного району;
-              копія договору ТС (у разі оренди ТС).
Для юридичних осіб:
-              копія документу, що підтверджує державну реєстрацію фізичних та юридичних осіб;
-              копія статуту або положення;
-              копія рішення про призначення (обрання) керівника юридичної особи;
-              копія паспорту та ідентифікаційного номеру керівника юридичної особи;
-              копія довіреності на представника юридичної особи (у випадку представництва юридичної особи);
-              згода на обробку персональних даних керівника юридичної особи та представника юридичної особи (у випадку представництва юридичної особи);
-              копія договору на вивезення ТПВ;
-              копія Паспорту прив’язки ТС;
-              схема благоустрою прилеглої території, складена районною адміністрацією міської ради відповідного району;
-              копія договору ТС (у разі оренди ТС).
Документи подаються замовником на реєстрацію до загального відділу районної адміністрації та реєструються в присутності замовника.
2.4.2.      Заява з доданими документами протягом 5 робочих днів з дати її отримання розглядається Комісією, яка надає висновок про визначення розмірів прилеглої території об’єкту благоустрою.
Висновки Комісії оформлюються протоколом.
2.4.3.      На підставі висновків Комісії Голова Районної адміністрації видає Розпорядження про закріплення за Користувачем ТС об’єктів благоустрою для утримання їх в належному стані та укладення Договору 1.
2.4.4.      Посадові особи Відділів житлово-комунального господарства Районних адміністрацій протягом 5 робочих днів після видання розпорядження Голови Районної адміністрації оформлюють проекти Договорів 1 та підписують у Користувача ТС обидва примірника Договору 1, і видають один із них Користувачу ТС.

 

Секретар міської ради                                                                                                                      Р.О.Таран

Договір про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані. Додаток 1.

Договір про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані. Додаток 2.

Договір про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані. Додаток 3.

Аналіз регуляторного впливу
до проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.06.2013 № 20 «Про Порядок закріплення об’єктів благоустрою за підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, власниками тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, власниками засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі для утримання в належному стані, укладення договорів про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані в місті Запоріжжя»

Цей документ містить обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акту - проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.06.2013 № 20 «Про Порядок закріплення об’єктів благоустрою за підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, власниками тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, власниками засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі для утримання в належному стані, укладення договорів про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані в місті Запоріжжя» та складено відповідно до ст. 8 Закону України «Про основні засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Документ включає аналіз потенційного впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб''єктів господарювання, громадян та держави. Цей документ містить обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики.
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв''язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми.
Даними змінами до Порядку, який є регуляторним актом, пропонується розв’язати проблеми, які виникають при здійсненні заходів із закріплення об''єктів благоустрою міста Запоріжжя, зокрема, спростити перелік документів, що подаються до заяви щодо укладення договорів про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані об’єктів благоустрою міста Запоріжжя.
Слід зазначити, що важливим є те, що регуляторний акт містить конкретизовані вимоги щодо благоустрою міста та утримання об’єктів та елементів благоустрою.
2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання.
Орган місцевого самоврядування та підприємства, установи, організації, суб’єкти підприємницької діяльності, власники тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, власники засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі зацікавлені в тому, щоб максимально визначити порядок та алгоритм процедури укладення договорів про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані в місті Запоріжжя. Регулювання даного питання неможливо за допомогою ринкових механізмів.
3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв''язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розглянути можливість внесення змін до них.
Після прийняття чинної редакції Порядку, пройшло більше року. За час дії зазначеного Порядку виникла необхідність спрощення процедури для підготовки та подачі заяви про закріплення об’єктів благоустрою.
4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод суб''єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акту.
В приведеній нижче таблиці приведені соціальні, адміністративно-господарчі та економічні вигоди а також витрати, які очікуються в наслідок застосування запропонованого регуляторного акта.

 

Суб’єкт

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів органу місцевого самоврядування

Більш детальне упорядкування відносин між усіма суб’єктами та ефективне використання, збереження об’єктів та елементів благоустрою міста;
Покращення санітарного стану міста;
Створення умов для сталого розвитку міста;
Підвищення відповідальності посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадян, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, що знаходяться на території міста Запоріжжя, за вжиття заходів з відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об''єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;
Позитивний імідж місцевої влади.

Відсутні

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Більш детальне упорядкування відносин між усіма суб’єктами та ефективне використання, збереження об’єктів та елементів благоустрою міста;
Покращення санітарного стану міста;
Встановлення максимально чіткої спрощеної процедури укладення договорів про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані в місті Запоріжжя; Передбачуваність дій місцевої влади;
Прогнозування умов господарювання.

Відсутні

Сфера інтересів громадян

Більш детальне упорядкування відносин між усіма суб’єктами та ефективне використання, збереження об’єктів та елементів благоустрою міста;
Покращення санітарного стану міста.

Відсутні

5. Визначення цілей державного регулювання.
Прийняття запропонованого регуляторного акту передбачає вирішення наступних цілей:
- спрощення процедури для підготовки та подачі заяви про закріплення об’єктів благоустрою та подальшого укладання відповідних договорів;
- виправлення технічних помилок під час прийняття основного акту.
6. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин.
Обраний спосіб є єдиним можливим способом передбаченим законодавством про місцеве самоврядування.
Прийняття міською радою запропонованого регуляторного акту дасть можливість вирішити визначені проблеми при дотриманні норм чинного законодавства України, в найбільш короткий термін, з відсутністю витрат.
7. Аргументація переваги обраного способу досягнення встановлених цілей.
Аргументацією переваги обраного способу досягнення встановлених цілей є те, що якщоможливо залишити існуюче становище без змін.
Однак вказаний спосіб не може бути прийнятним оскільки, по-перше, як свідчить практика, такий спосіб не забезпечує необхідного ставлення мешканців міста та суб’єктів господарювання до питань з благоустрою міста, забезпечення в ньому чистоти та порядку, та, по-друге, не врегульовує тих питань стосовно благоустрою, які з’явилися вже після прийняття діючих «Правил благоустрою території міста Запоріжжі».
Прийняття запропонованих змін до регуляторного акта є найбільш прийнятним способом досягнення встановлених цілей.

Відповідно до статті 144 Конституції України рішення, прийняті органами місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законами, обов’язкові для виконання на відповідній території. Тобто, у разі прийняття міською радою даного рішення, воно буде обов’язковим для виконання відповідними виконавчими органами міської ради та підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, власниками тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, власниками засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі.
8. Описання механізмів і заходів, які забезпечать розв''язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.
Реалізація запропонованого регулювання здійснюється шляхом впровадження наступних заходів:
За загальним положенням, встановленим Законом України «Про благоустрій населених пунктів», об’єкти благоустрою міста використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог правил благоустрою міста, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.
Утримання в належному стані об’єкта благоустрою здійснює його балансоутримувач власними силами або з залученням на конкурсних засадах інших підприємств, установ, організації та укладання наступних договорів:
Договір 1 - договір про закріплення та утримання об’єктів благоустрою  в належному стані в утриманні об’єктів благоустрою, який укладається між районними адміністраціями Запорізької міської ради по Жовтневому, Заводському, Комунарському, Ленінському, Орджонікідзевському, Хортицькому, Шевченківському району (далі – Районні адміністрації) і Користувачами ТС. Примірна форма Договору 1 наведена в Додатку 1.
Договір 2 - договір про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані, який укладається між Районними адміністраціями і Користувачами засобів пересувної мережі. Примірна форма Договору 2 наведена в Додатку 2.
Договір 3 - договір про закріплення та утримання об’єктів благоустрою  в належному стані, який укладається між Районними адміністраціями і підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності. Примірна форма Договору 3 наведена в Додатку 3.
9. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту.
Дані зміни до регуляторного акту спрощують порядок благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою міста Запоріжжя, регулюють права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на території міста Запоріжжя.
10. Обґрунтована доведеність, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб''єктів господарювання, громадян та держави.
Досягнення запропонованих регуляторним актом встановлених цілей є можливим з відсутністю витрат для суб’єктів господарювання, громадян та держави за рахунок:
- відповідності в повній мірі положень регуляторного акту нормам чинного законодавства;
- забезпечення закріплення та утримання об’єктів благоустрою м. Запоріжжя в належному стані.
11. Обґрунтована доведеність, що вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акту, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені.
  У зв’язку з тим, що досягнення запропонованих регуляторним актом встановлених цілей є можливим з відсутністю витрат для суб’єктів господарювання, громадян та держави, то вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акту, однозначно виправдовуватимуть його прийняття.
12. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.
Впровадження та виконання вимог регуляторного акту для місцевої влади не становить жодних проблем, оскільки за роки дії нинішніх Правил органами місцевого самоврядування, які є відповідальними за виконання Правил благоустрою території міста Запоріжжя та здійснюють контроль за ними накопичені певні напрацювання та досвід, створена організаційно-матеріальна база.
В цілому, максимальна ефективність впровадження даного регуляторного акту та досягнення ним поставлених цілей регуляторного акта досягається у разі його дотримання всіма суб’єктами на яких поширюється дія акту.
13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту.
До ймовірних факторів, які можуть вплинути на дію акту та призвести до невиконання окремих його положень, можна віднести невідповідальність та ігнорування регуляторного акту або його окремих положень особами, на яких поширюється його дія.
А взагалі, вплив зовнішніх факторів на виконання регуляторного акту виключається, окрім змін в чинному законодавстві з питань закріплення об’єктів благоустрою за підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, власниками тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, власниками засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі для утримання в належному стані, укладення договорів про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані в містах.
14. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акту.
Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений. При внесенні змін до чинного законодавства, які можуть впливати на дію регуляторного акту, до нього будуть вноситись відповідні зміни, або доповнення.
15. Визначення показників результативності регуляторного акту.
Основними показниками результативності запропонованого регуляторного акту будуть:
- відповідність в повній мірі положень регуляторного акту нормам чинного законодавства;
- забезпечення закріплення та утримання об’єктів благоустрою м. Запоріжжя в належному стані;
- рівень інформованості – очікується на рівні до 100% за рахунок оприлюднення регуляторного акту в друкованих засобах масової інформації, в мережі Інтернет, на офіційному сайті міської ради та її виконавчого комітету.
16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття.
Відстеження результативності даного регуляторного акту буде здійснюватись за допомогою наступних заходів:
- аналіз кількості укладених договорів про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані в місті Запоріжжі, які ухилялись від цього до прийняття даного регуляторного акту.
Оцінка ефективності запропонованого регуляторного акту буде здійснена за підсумками проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.

 

 

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                    В.Г. Еделєв

 

Начальник інспекції з благоустрою
Запорізької міської ради                                                       В.І. Лобко

 


 Яндекс.Метрика
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet