Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206
Звіт
про результати базового відстеження результативності
регуляторного акту


1. Вид та  назва  регуляторного  акта.
Рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в м.Запоріжжя та Порядку демонтажу, обліку, зберігання і реалізації спеціальних конструкцій, які призначені для розміщення зовнішньої реклами».
2. Назва виконавця заходів з відстеження. Управління комунального господарства та дорожнього будівництва Запорізької місьbr /кої ради.
3. Цілі прийняття акта.
Приведення регулювання відносин між виконав проектів регуляторних актів на 2013 рік valign=ПРОЕКТtext-align: justify; чими органами місцевого самоврядування і фізичними та юридичними особами, незалежно від форм власності, що виникають в процесі розміщення зовнішньої реклами в м.Запоріжжі, визначення чіткого порядку надання дозволів, продовження строку їх дії, переоформлення, видачу дублікатів, анулювання на підставі Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та в зв’язку з демонтажем спеціальних конструкцій, встановлених самовільно або з іншими порушеннями.
4. Строк виконання заходів з відстеження.
Заходи з відстеження результативності зазначеного регуляторного акта проводились у термін з 21.09. 2012 по 22.10.2012.
 5. Тип відстеження.
Базове.
6. Метод одержання результатів відстеження.
Аналітично - статистичний метод
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а такожp style=p/tdp6. Метод одержання результатів відстеження. способи одержання даних.
Аналітично-статистичний метод передбачає:
аналіз пропозицій, зауважень, відгуків, у тому числі скарг суб’/tdnbsp;єктів господарюв/tdання та мешканців міста з питань регулювання розміщення зовнішньої р/strong/td168p style=еклами на території міста Запоріжжя, що надійшли до виконавчого комітету Запорізької міської ради, управління комунального господарства та дорожнього будівництва Запорізької міської ради після публікації даного br /проекту рішення;
порівняння за відповідний період статистичних даних:
- управління комунального господарства та дорожнього будівництва  міУправління розвитку  підприємництва та дозвільних послуг міської ради ської ради - робочого органу з питань розміщення зовнішньої реклами  в м.Запоріжжя на підставі журналу реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами, інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів в м.Запоріжжя;
- відділу по роботі з документами дозвільного характеру (дозвільного центруtd width=/pbr /) управління розвитку підприємництва та дозвільних послуг місьtd width=/pnbsp;кої ради на підставі реєстtd width=I півріччя 2013 рокуру документів дозвільного характеру інформаційно-аналіти/td/tbody/pчної системи;
- департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради.
А саме, порівнювались дані про:
7.1 Загал/tdьну кількість суб’єктів господарювання, які звернулися із заявами про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, продовження строку їх дії, скасува144ння до закінчення строку розміщення рекламних засобів, внесення змін в технологічну схему спеціальних конструкцій.
text-align: justify; Затвердити форми бланків:7.2 Прийняті рішення виконавчим комітетом міської ради за результатами розгляду заяв суб’єктів господарювання.
7.3 Загальну кількість суб’єктів господарювання, які звернулися до суду за захистом порушених прав та інтересів.
7.4 Загальну кількість виявлених самовільно встановлених спеціальних конструкцій зовнішньої реклами та приписів наданих суб’єктам господарювання за результатами перевірок.
7.5 Загальну суму коштів нарахованих за тимчасове користування місцями розміщення рекламних засобів, які перебувають в комунальній власності.   

8. Кількісні значення показників результативності акта.
Ефективність регуляторного впливу рішення виконавчого комітету міської ради визначається порівнянням показників за період з 01.06.2009 по 31.05.2010, з 01.06.2010 по 31.05.2011 років, з 01.06.2011 по 31.05.2012 а саме:


№ п/п

показники результативності

період

з 01.06.2009
по 31.05.2010

з 01.06.2010
по 31.05.2011

з 01.06.2011 по 31.05.2012

1

Загальна кількість заяв від суб’єктів господарювання, які з valign=Порядок видачі дозволstrong180text-align: justify;у на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами на території м. Запоріжжявернулися із заявами про:
- надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами

- продовження строку дії дозволів

nbsp;text-align: jus/pbr /p style=Перелік питань щодо підготовки проектів рішень виконавчого комітету міської ради/p

-скасування (анулювання) дозволів до закінчp style=ppp style=ення строку розміщення рекламних засобів

- внесення змін в технологічну схему спеціальних конструкцій

 

 

 

279

 

155

 

35

 

7

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ8. Кількісні значення показників результативності акта.

  до рішення виконавчого /p;

 

 

338

 

270

 

22

 br /nbsp;

4

 

 

 

350

 

431

 

62

 

6

2

Прийнято рішень виконавчим комі0toptd width=тетом міської ради за результатами розгляду заяв суб’єктів господарювання, всього:

Із них:

- про надання дозволів на розміщеp style= valign=з 01.06.2010 ння зовнішньої реклами

- про продовження строку дії дозволів

- про анулювання дозволів

 

- про зміну типу рекламних засобів

- про перенесення спеціальних конструкцій

- зупинення та поновлення розгляду документів на надання дозволів

 

 

87

 

29

 

30

 

26

&np168p style=topbsp;

1

 

1

 

---

 

 

 

112

 

46

 

55

 

9

 

---

 

1

 

1

 

 

150

 

71

 

57

 

18

 

---

 

4

 

---

3

Загальна кількість суб’єктів господарювання, які звернулися до суду за захистом порушених прав та інтересів

 

4

 

2

 

---

4

Загальна кількість виявлених самовільно встановлених спеціальних конструкцій зовнішньо/p71ї реклами

 

131

 

84

 

109

5

Загальна сума коштів нарахованих за тимчасове користування місцями розміщення рекламних засобів, які перебувають в комунальній власності.   

* 02-05.2010

06-09.2010

     06-09.2012  

1400465, 62

1598622,07

1615680,8725

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта  та  ступеня досягнення визначених цілей.
Прийняття рішення виконавчого комітету міської ради «Про внесення змін та доповнеМіський голова         /p                                                                             valign=/p     О.Ч. Сінpнь до рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої ре/trклами в м.Запоріжжя та Порядку демонтажу, обліку, зберігання і реалізації спеціальних конструкцій, які призначені для розміщен168/tdpня зовнішньої реклами»  здійснюється на виконання п.3 Типових  правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постано216Перелік питань щодо підготовки проектОпубліковано у газеті td width=tbodyів –144 рішенням міської ради від 22.06.2011 № 41strongp style= рішень p/tdміської ради nbsp;topвою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067 та має на меті сприяти розвитку ринку зовнішньої реклами у м.Запоріжжі через збалансування144td width=/p інтересів виконавчих органів місцевого самоврядування і фізичних та юридичних осіб, пов’text-align: justify;яtd width=//ppзаних з реалізацією права щодо отримання дозволів/p на розміщення зовнішньої реклами, продовження строку їх дії, переоформлення, ануp180pлюваннtop/pя, видачу дублікатів, перенесення рекламних засобів на нове місце в зв’язку зі зміною містобудівної ситуації, внесенням змін у технологічну схему рекламного засобу.
Наявність даного регуляторного акта забезпечує умови суб’єктам господарювання для динамічного розвитку бізнесу, а територіальній громаді - більш ефективно використовувати територію міста та об’єкти комунальної власності у власних інтересах, при цьому не знижуючи рівень проживання на відповідних територіях.
Паралельно з посиленням заходів щодо об’єктів зовнішньої реклами, розміщених самовільно або з іншими порушеннями, здійснення яких забезпечиться наявністю Порядку демонтажу, обліку, зберігання і реалізації спеціальних конструкцій, які призначені для розміщення зовнішньої реtd width=328/pклами, юридичні особи та фізичні особи - підприємці отримають більш прозору  процедуру надання дозволів на p м. Запоріжжі/tda href=br /topрозташування різних типів реклами, при цьому забезпечуються строки надання дозв valign=strongpолів. Збільшення кількості/tdp/p рекламн168 4. Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації.их засобів планується не за рахунок центральних вулиць міста, а за рахунок збалансованого надання дозволів на різні типи спеціальних конструкцій та їх модернізаціїp/ptopp Наявність даного регуляторного акта забезпечує умови суб’єктам господарювання для динамічного розвитку бізнесу, а територіальній громаді - більш ефективно використовувати територію міста та об’єкти комунальної власності у власних інтересах, при цьому не знижуючи рівень проживання на відповідних територіях., що сприятиме збільшенню об’єму надходжень до бюджету міста.

 

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                          /strong                                                      С.М. Гладченко

Махінько О.М. 224-22-67


ЗВІТ
про повторне відстеження результативності регуляторного акта

 

Регуляторний акт: рішення міської ради від 31.05.2010 № 228 «Про визначення розміру торгового місця для сплати ринкового збору та послуг ринку на ринках комунального підприємства «Запоріжринок» зі змінами.
Виконавець заходів: управління розвитку підприємництва та дозвільних послуг Запорізької міської ради.
Цілі прийняття акта: рішення прийнято з метою визначення єдиного розміру торгового місця для сп valign=#xa; center;лати за послуги ринку на ринках КП «Запоріжринок» та задля нормативного його закріплення у відповідних актах.
Строк виконання заходів з topвідстеження: Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється у межах строків, встановлених статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» - з 31.05.2010 до 31.05.12.
Тип відстеження: повторне.
Метод одержання результатів відстеження: статистичний.
Відстеження здійснюється за Методикою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного valign=акта».
Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних: заходи з відстеження результативності регуляторного акта проведено на підставі аналізу даних щорічної інвентаризації торгових місць на ринках КП «Запоріжринок».
Кількісні та якісні показники результативностіtable border=/td/strong: показниками результативності регуляторного акта є визначення розмірів торгових місць на ринках КП «Запоріжринок» для сплати послуг ринку, що сприяє впорядкуванню діяльності підприємства.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення цілей: результатом впроваджен cellspacing=td width=topp style=/pbr /ня регуляторного акта є врегулювання інтересів КП «Запоріжринок» з питання ведення господарської діяльності у правовому полі з урахуванням вимог антимонопольного законодавства.

 

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                              В.В.Гриценко

Петров, 52-63-12


Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта


  1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер 
Рішення  Запорізької міської ради від 27.12.2011 №35 «Про затвердження Правил утримання собак, котів і хижих тварин громадянами, підприємствами, установамtd width=/trи та організаціями в м. Запоріжжі»

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності :
Департамент житлового господарa href=/pstrongства та розподілу житлової площі Запорізької міської ради міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акта :
На виконання вимог Закону України «Про захист тварин в ВИРІШИВ:br /ід жорстокого поводження», наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 02.06.2009 № 264 «top/pПро затвердження методичних рекомендацій з розроблення правил Кількість наданих заявникам висновків щодо оформлення нового будівництва, реконструкції, перепланування та оформлення права власності на садибні, дачні та садові будинки (домоволодіння) всіх форм власності на території м. Запоріжжя з моменту набрання чинності регуляторним актом до моменту виконання базового відстеження становить 260 документів. top cellspacing= проведення в м. Запоріжжі Покровського ярмарку» /strong0abr /утримання домашніх тварин у населених пунктах», для урегулювання відносин між власниками домашніх тварин та органами, які мають повноваження у сфері утриtext-alignp: j/pustify;/tdp style=/p/ppМетою державного регулювання є реалізація політики міської p/pради у сфері комунальної /pstrongвласності, галузі житлово-комунального господарства та будівництва./ptext-align: justify;мання та поводження з тваринами, посилення відповідальності власників тварин, за їх утримання забезпечення безпеки життя мешканців міста, забезпечення встановлення належного контролю за утриманням тварин.

4. Строк виконання заходів з відстеження.
Строк виконання базового відстеження до 01.03.2012

5. Тип відстеження :
Базове  відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження :
Статистичний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність регуляторного акта, а також способи одержання даних.
Відстеження  результативності регуляторного акту полягає у збалансованості інтересів  юридичних та фізичних осіб – власників собак та кот?Запорозька Січів, а також кримінальної, адміністративної та цивільно-правової відповідальності, яку вони несуть згідно з діючим законодавством України, та забезпечення безпечного спіtd width=віснування людей та тварин в умовах міста.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.
/td Враховуючи значну кількість безпритульних тварин на території міста, а також зауваження та Рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження  порядку оформлення перепланувань (в тому числі раніше ви Пропозиціїtopptd width=p style= таttoptd width=4. Опис механізму, який пропонується застосуватиЗВІТext-align: center;strongtd width= topзауваженн/p/pя до проекту з відповідним аналізом регуляторного впливу надавати протягом місяця до управління розвитку підприємництва та дозвільних послуг міської ради за адресою: вул. Бородінська, 1а, телефон: 52-74-69.a href=конаних) в житлових приміщеннях (квартирах) багатоповерхових будинків та гуртожитків» пропозиції організаці/pй, установ та з метою посиленн valign=я відповідальності мешканців міста за шкоду, заподіяну санітарному стану і благоустрою міста, виникла необхідність у розробці рішення Запорізької міської ради "«Про затвердження Правил утримання собак, котів /pі хижих тварин громадянами, підприємствами, установами та організаціями в м. Запоріжжі» ".

Перший заступник міського
голови з питань діяльності
виконавчих органів ради                                                             А.В.Іванов

Охріменко, 224-03-08


ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

 

22.02.2012                                                                                                        № 61

 

Про внесенbr /ня доповнень до 
рішення виконкому міської
ради від 23.11.2011 № 495
«Про затвердження плану під-
готовки регуляторних актів»

 

На виконання Закону України «Про засади державної ради від 23.11.2011 № 495 регуляторної політики у сфері господарської діяльності» виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:
  Внести доповнення до рішен ня виконкому міської ра/pПро внесення доповнень до  ди від 23.11.2011 № 495 «Про затвердження плану підготовки регу..//ляторних актів»: 
до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік включити пункт згідно з додатком.

 

Міський голова                                  br / проектів регуляторних актів на 2012 рік                                         О.Ч.Сін

 

Метою державного регулювання є реалізація політики міської p/pради у сфері комунальної власності, галузі житлово-комунального господарства та будівництва./ptext-align: justify;

 

Додаток
до рішення виконавчого
комітету міської ради
  __22.02.2012_№__61__

 

 

Доповнення до плану діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів на 2012 рік

№ з/п

Перелік питань щодо підготовки проектів  рішень виконавчого комітету міської ради

Мета прийняття рішень виконавчого комітету міської ради

Підрозділ, відповідальний за розробку проекту

Строк підготовки проекту

6

Рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження  порядку оформлення перепланувань (в тому числі раніше ви Пропозиціїtopptd width=p style= таttoptd width=4. Опис механізму, який пропонується застосуватиЗВІТext-align: center;strongtd width= topзауваженн/p/pя до проекту з відповідним аналізом регуляторного впливу надавати протягом місяця до управління розвитку підприємництва та дозвільних послуг міської ради за адресою: вул. Бородінська, 1а, телефон: 52-74-69.a href=конаних) в житлових приміщеннях (квартирах) багатоповерхових будинків та гуртожитків»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Департамент архітектури та містобудування міс valign=br /176ької ради

I півріччя 2012 року

 

 

Керуючий справами
виконкому ради                                               /strong                                           З.М.Бойко

 


ЗВІТ
про повторне відстеження результативності регуляторного акта

 

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

 
Рішення Запорізької міської ради від 27.07.2011р.  «Про затвердження розмірів орендної плати за земельні ділянки певного функціонального призначення у м. Запоріжжі».

Назва виконавця заходів з відстеження

Виконавцем заходів базове відстеження є управління з питань земельних від/strongmso-bidi-font-weight: normal;span style=/strongПорядок розміщення реклами на об’єктах Запорізького коspan style=quot;serif/span- дані про кількість звернень суб’єктів господарювання із заявами про надання до/spanquot;Times New Romanp/strongзволів на розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами мережевих форматів 3,0х6,0м, 3,0х4,0м, 1,2х1,8м та кількість прийнятих рішень місцевим дозвільним органом про відмову у надані дозволів на розміщення зовнішньої реклами даних типів протягом дії рішення міської ради, які отримаpquUKot;,ні на підставі аналізу даних Журналу ре єстрації заявUKnbsp; та дозволів на розміщення зовнішньої реклами;quot;; mso-ansi-36language: UK;мунального підпрquot;,quot;serifЗаступникtd width=pmsospan style=-bidi-font-weight: normal; lang=міського голови з питаньtext-align: right;иємства міського електроЗабезпечення права суб’єктів господарювання на отримання дозволів на розміщення назе120аналіз отриманих результатівмних рекламних конструкцій мережевих форматів на місцях, які перебувають в комунальній влас valign=ності, та покращання умов mso-bidi-font-weight: normal;для подальшого розвитку підприємництва у сфері розміщення та роаналіз отриманих результатівtoptd width=quot;,252br /зповсюдження зовнішньої реклами в м.Запоріжжі./pтранспорту “Запоріжелектротранс”носин Запорізької міської ради.

Цілі прийняття акта


Конкретизація відносин орендаря та орендодавця, що виникають при укладенні договорів оренди землі в частині встановлення розміру орендної плати за землю,  поповнення місцевого бюджету.

Строк виконання заходів з відстеження


Строк виконання заходів з відстеження складає один рік з моменту вступу в дію регуляторного акта.

Тип відстеження


Дане відстеження є повторним.

Методи одержання результатів quot;;відстеження


Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється щорічно на основі даних управління з питань земельних відносин про облік до.font-size: 14.0pt; font-family: span style=говорів оренди землі, які надійшли до управління для подальшого укладення та сум орендної плати, яку сплачуватимуть орендарі після укладення договорів оренди землі та додаткових угод про збільшення розміру орендної плати за землю.

Данні та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних


Дані про результативність отримуються управлінням з пи lang=тань земельних відносин шляхом накопичення протягом року інформації про кількість договорів оренди землі, які надійшли до управління для подальшого укладення та сум орендної плати, яку сплачуватимуть орендарі після укладення договорів оренди землі.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта


З моменту вступу в дію рішення від 27.07.2011р. № 16 «Про затвердження розмірів орендної плати за земельні ділянки певного функціонального призначення у м. Запоріжжі», а саме з 14.08.2011р. та по теперішній час до управління з питань земельних відносин для підписання надійшло 483 договори оренди землі, згідно яких орендна плата складає 22 034 585,84 грн. та 240 додаткових угоди до договорів оренди землі про збільшення розміру орендної плати, згідно яких розмір орендної плати складає 36 408 332,91 грн. Таким чином, регуляторний акт позитивно впливає на взаємодію органів місцевого самоврядування з орендарями щодо врегулювання розміру орендної плати за земельні ділянки певного функціонального призначення.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                                                           С.М. Гладчеspan style=нко


 Яндекс.Метрика
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet