Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206


Запорізький міський територіальний центр соціального обслуговування

            ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

Річний план закупівель
НА 2015 РІК
Запорізький міський територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг), 20508060
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

 

Предмет закупівлі

 

Код  КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

35.30.1 “Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води”;
35.30.12-00.00 “Постачання пари та гарячої води трубопроводами”:
1) лот 1 - Філія Концерну “Міські теплові мережі” Ленінського району
2) лот 2 - Філія Концерну “Міські теплові мережі” Шевченківського району
3) лот 3 - Філія Концерну “Міські теплові мережі” Хортицького району
4) лот 4 - Філія Концерну “Міські теплові мережі” Комунарського району
5) лот 5 - Філія Концерну “Міські теплові мережі” Заводського району
6) лот 6 - Філія Концерну “Міські теплові мережі” Жовтневого району
7) лот 7 - Філія Концерну “Міські теплові мережі” Орджонікідзевського району
8) АТ “Мотор Січ”

2271

1 573 266,44 грн.
(Один мільйон п’ятсот сімдесят три тисячі двісті шістдесят шість грн. 44 коп.)
з ПДВ

Переговорна процедура закупівлі

Лютий 2015

 

35.30.1 “Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води”;
35.30.11-00.00 “Пара та гаряча вода”:
1) лот 1 - Філія Концерну “Міські теплові мережі” Ленінського району
2) лот 2 - Філія Концерну “Міські теплові мережі” Шевченківського району
3) лот 3 - Філія Концерну “Міські теплові мережі” Хортицького району
4) лот 4 - Філія Концерну “Міські теплові мережі” Комунарського району
5) лот 5 - Філія Концерну “Міські теплові мережі” Заводського району

2272

72 000,00 грн.
(Сімдесят дві тисячі грн.
00 коп.) з ПДВ

Переговорна процедура закупівлі

Лютий 2015

 

35.11.1 “Енергія електрична”;
35.11.10-00.00
“Енергія електрична”

2273

333 249,00 грн.
(Триста тридцять три тисячі двісті сорок дев’ять грн. 00 коп.) з ПДВ

Переговорна процедура закупівлі

Лютий 2015

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 16.02.2015р. № 1.

Голова комітету
з конкурсних торгів                          _____________                     М.Г.Боренос                          
                                                                 (підпис)                     (ініціали, прізвище)                                                                 
м.п.
Секретар комітету
з конкурсних торгів                          _____________                     О.В.Тищенко                        
                                                                (підпис)                       (ініціали, прізвище)                         


  ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор Запорізької міської служби
соціальної допомоги
___________________М. Г. Боренос
наказ від „ 11 ” 09 2009р.№ 71

Порядок розгляду скарг поданих учасниками до моменту укладання договору про закупівлю тендерним комітетом Запорізької міської служби соціальної допомоги

1. Тендерний комітет – група спеціалістів, призначених Запорізькою міською службою соціальної допомоги (далі - замовник) відповідальними за проведення процедур закупівель згідно з Положенням про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008. № 921 (зі змінами) (далі - Положення). У разі надходження скарги на адресу замовника, тендерний комітет Запорізької міської служби соціальної допомоги здійснює належний її розгляд відповідно до цього Порядку та Положення.
2. Будь-який учасник, який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків внаслідок порушення замовником процедур закупівель, встановлених Положенням, може оскаржити дії, рішення, бездіяльність замовника.
Об'єктом оскарження не може бути:
-   зроблений замовником вибір процедури закупівлі;
-   рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій.
3. До укладення договору про закупівлю скарга з приводу порушення замовником процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності подається учасником, що бере в ній участь, замовнику або уповноваженому органу. У разі надходження скарги протягом трьох робочих днів з дня її отримання уповноважений орган інформує про це замовника.
4. Замовник може не розглянути скаргу, якщо вона була подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання. Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення замовником порушення процедури закупівлі.
5. У разі подання скарги замовник зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дати отримання скарги замовником, про що повідомляється протягом одного робочого дня Державне казначейство (обслуговуючий банк). Датою зупинення процедури закупівлі вважається дата прийняття замовником рішення про зупинення процедури закупівель. Після закінчення зазначеного строку замовник має право продовжити відповідну процедуру закупівлі, крім випадку, коли уповноважений орган прийняв в установлений строк рішення про відміну торгів або визначення результатів торгів недійсними.
6. Замовник повинен не пізніше п'яти робочих днів після отримання скарги повідомити учасника, який подав скаргу, учасника – переможця процедури закупівлі про її зміст, час і місце розгляду. Під час розгляду скарги зазначені особи мають право взяти участь у її розгляді.
7. Замовник приймає протягом 20 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:
- у разі, коли скаргу не задоволено, - причини прийняття такого рішення;
- у разі, коли скаргу задоволено повністю або частково, - заходи що вживатимуться для врегулювання конфлікту.
Рішення про розгляд скарги надсилається уповноваженому органу протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.
8. У разі виявлення за скаргою учасників порушень установленого порядку проведення процедури закупівля, які впливають на об'єктивність визначення переможця процедури закупівлі або призводять до дискримінації учасників, уповноважений орган має право відмінити процедуру закупівлі, визнати результати такої процедури закупівлі недійсними, зобов'язати замовника розпочати нову процедуру закупівлі.
Рішення уповноваженого органу про визнання результатів процедури закупівлі недійсними є обов'язковим як для замовника, так і для учасників.
9. Примірник рішення за результатами розгляду скарги замовник протягом п'яти робочих днів з дня прийняття надсилає учаснику, який подав скаргу, і Державному казначейству (обслуговуючому банку).
Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet