Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206


Протокол засідання Громадської ради 19.05.2011

Протокол

засідання Громадської ради при виконавчому комітеті

Запорізької міської ради

 

 

Дата і час проведення: 19.05.2011, 10-00 – 13-00

 

Місце проведення: ПК «Орбіта», Мала зала

 

Присутні: 67 членів Громадської ради

 

 

Акула К.Ю., голова робочого органу Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради, відкрила перше засідання Громадської ради.

Звітувала, що на початок засідання реєстрацію пройшли 63 члени Громадської ради. Звернула увагу присутніх на те, що засідання є правомочним, так як у ньому беруть участь більше половини від загального складу Громадської ради. Реєстрація продовжується.

 

1 питання порядку денного. Про обрання лічильної комісії зборів.

 

Була висунута пропозиція обрати лічильну комісію зборів у кількості трьох осіб.

Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про обрання лічильної комісії у кількості трьох осіб.

 

Голосували: «За»-62, «Проти»-0, «Утримались»-1.

Вирішили: створити лічильну комісію у кількості трьох осіб.

 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала обрати особовий склад лічильної комісії.

Було запропоновано включити до складу лічильної комісії: Патамана О.П., Кулешник С.В., Бондаренка С.С.

 

Голосували: «За»-63, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: затвердити особовий склад лічильної комісії: Патаман О.П., Кулешник С.В., Бондаренко С.С.

 

2 питання порядку денного. Про обрання голови та секретаря зборів.

 

Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування пропозицію робочого органу Громадської ради обрати головою зборів Акула К.Ю., секретарем – Тунік С.О.

 

Голосували: «За»-62, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: обрати головою зборів Акула К.Ю., секретарем зборів – Тунік С.О.

 

3 питання порядку денного. Про затвердження порядку денного засідання.

Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про затвердження проекту порядку денного зборів, який включає наступні питання:

1. Про обрання лічильної комісії зборів.

2. Про обрання голови та секретаря зборів.

3. Про затвердження порядку денного засідання.

4. Про звіт голови робочого органу Громадської ради.

5. Про затвердження проекту Положення про Громадську раду.

6. Про затвердження проекту Регламенту Громадської ради.

7. Про обрання голови Громадської ради, заступника голови, секретаря та секретаря-референта.

8. Про розподіл членів Громадської ради по постійним комітетам.

9. Про склад постійних комітетів та регламент їх роботи.

10. Про затвердження голів постійних комітетів Громадської ради.

11. Про затвердження складу Президій Громадської ради.

12. Про дату наступного засідання Громадської ради.

 

Голосували: «За»-64, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: затвердити порядок денний зборів.

 

Акула К.Ю. оголосила, реєстрація учасників засідання завершена. За результатами реєстрації на засіданні присутні 67 членів Громадської ради.

 

4 питання порядку денного. Про звіт голови робочого органу Громадської ради.

 

Слухали: Акула К.Ю., яка звітувала перед Громадською радою про те, що робочим органом було проведено сім засідань за результатами яких були підготовлені проекти: Положення про Громадську раду, Регламенту Громадської ради та порядку денного першого засідання Громадської ради.

 

Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про прийняття до відома звіту голови робочого органу Громадської ради Акули К.Ю.

 

Голосували: «За»-67, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: взяти до відома звіт голови робочого органу Громадської ради Акули К.Ю.

 

5 питання порядку денного. Про затвердження проекту Положення про Громадську раду.

 

Виступили:

Недоля А.В. (представника первинної профспілкової організації Запорізького національного університету), який висловив зауваження та пропозиції по пп. 1.3; 2.2; 2.3; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 4.3; 4.4; 4.7; 4.9; 4.11; 4.12; 4.15-4.19; 5.5; 6.1. проекту Положення про Громадську раду.

 

Бабенко Н.В. (голова Ради Запорізького міського об’єднання митців «Колорит») запропонувала створити окремий комітет з питань культури та релігії.

 

Волох В.М. (голова Запорізької міської громадської організації «Людина і суспільство») вніс пропозицію створити комітет з питань європейської інтеграції та міжнародної діяльності.

 

Головченко В.М. (голова громадської організації «Спілки ветеранів Афганістану Запоріжжя») висловив зауваження до п.5.4 у частині про вирішальний голос голосуючого у разі рівного розподілу голосів на засіданні.

 

Зубко І.В. (президент благодійного фонду «Оберіг») відповів на попереднє зауваження, що така практика існує, але вона може привести до загострення протиріч під час обговорення питання.

 

Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про затвердження проекту Положення про Громадську раду в цілому з урахуванням висловлених пропозицій.

 

Голосували: «За»-66, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: затвердити Положення про Громадську раду з урахуванням висловлених пропозицій.

 

6 питання порядку денного. Про затвердження проекту Регламенту Громадської ради.

 

Виступили:

Скалозубов М.О. (представник первинної профспілкової організації профспілки працівників охорони здоров’я КУ «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5») з пропозицією у п. 30 проекту Регламенту прибрати словосполучення «за потреби».

 

Акула К.Ю. відповіла, що п. 30 проекту Регламенту Громадської ради повинен бути замінений на «Голова Громадської ради має право брати участь у засіданні виконавчого комітету Запорізької міської ради».

 

Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про затвердження проекту Регламенту Громадської ради в цілому з урахуванням висловлених пропозицій.

 

Голосували: «За»-68, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: затвердити Регламент Громадської ради з урахуванням висловлених пропозицій.

 

7 питання порядку денного. Про обрання голови Громадської ради, заступника голови, секретаря та секретаря-референта.

 

Надійшла пропозиція залишити у структурі Громадської ради лише посаду секретаря.

 

Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про необхідність залишити у структурі Громадської ради посади секретаря та секретаря-референта.

 

Голосували: «За»-63, «Проти»-1, «Утримались»-3.

Вирішили: залишити у структурі Громадської ради посади секретаря та секретаря-референта.

 

Акула К.Ю., запропонувала присутнім висунути кандидатури для обрання на посаду голови Громадської ради.

 

Бакуменко О.В. (голова Запорізької міської громадської організації «Асоціація інвалідів «Оберіг») та Сичова А.А. (голова правління благодійного фонду «Аніта») запропонували кандидатуру Акули К.Ю. для обрання на посаду голови Громадської ради.

 

Сидоренко А.А. (голова Незалежної первинної професійної спілки працівників швидкої медичної допомоги) висунув кандидатуру Василенка Б.Ю. для обрання на посаду голови Громадської ради.

 

Кандидати на посаду голови Громадської ради виступили перед присутніми та розповіли про свій досвід у громадській роботі.

 

Членами Громадської ради було проведено обговорення кандидатур на посаду голови Громадської ради.

 

Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про обрання на посаду голови Громадської ради Акулу К.Ю.

Голосували: «За»-58.

 

Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про обрання на посаду голови Громадської ради Василенка Б.Ю.

Голосували: «За»-12.

 

Вирішили: обрати головою Громадської ради Акулу К.Ю.

 

Акула К.Ю., запропонувала присутнім висунути кандидатури для обрання на посаду заступника голови Громадської ради.

 

На посаду заступника голови Громадської ради членами Громадської ради були запропоновані кандидатури: Василенка Б.Ю., Григорцова О.С., Волоха В.М., Помазана О.П., Сичової А.А.

 

Скалозубов М.О. запропонував кандидатам коротко розповісти про себе.

 

Василенко Б.Ю. та Волох В.М. заявили про самоусунення від голосування на посаду заступника голови Громадської ради.

 

Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про обрання на посаду заступника голови Громадської ради Григорцова О.С.

Голосували: «За»-49.

 

Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про обрання на посаду заступника голови Громадської ради Помазана О.П.

Голосували: «За»-9.

 

Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про обрання на посаду заступника голови Громадської ради Сичову А.А.

Голосували: «За»-3.

 

Вирішили: обрати заступником голови Громадської ради Григорцова О.С.

 

Розгляд питання про затвердження кандидатури секретаря Громадської ради було відкладено до наступного засідання Громадської ради.

 

Акула К.Ю., запропонувала присутнім висунути кандидатури для обрання на посаду секретаря-референта Громадської ради.

 

На посаду секретаря-референта Громадської ради членами Громадської ради були запропоновані кандидатури: Потамана О.П., Сичова А.А., Щербини Л.І.

 

Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про обрання на посаду секретаря-референта Громадської ради Потамана О.П.

Голосували: «За»-20.

 

Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про обрання на посаду секретаря-референта Громадської ради Сичову А.А.

Голосували: «За»-2.

 

Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про обрання на посаду секретаря-референта Громадської ради Щербину Л.І.

Голосували: «За»-47.

 

Вирішили: обрати секретарем-референтом Громадської ради Щербину Л.І.

 

8 питання порядку денного. Про розподіл членів Громадської ради по постійним комітетам.

 

Акула К.Ю. запропонувала членам Громадської ради під час перерви записатися постійних комітетів Громадської ради.

 

Лобода А.Є. зауважив, що доцільніше не створювати окремий комітет з питань культури та релігії, а виділити підкомітет з такою назвою у комітеті з питань освіти та науки, сім’ї, молоді та спорту, культури та релігії.

 

Перерва (11-45 до 12-10)

 

Акула К.Ю. запропонувала повторно провести процедуру реєстрації шляхом підняття мандатів.

 

Була проведена реєстрація присутніх на засіданні членів Громадської ради.

 

Акула К.Ю. звітувала, що після перерви за результатами реєстрації на засіданні присутні 53 члени Громадської ради. Зауважила, що засідання є правомочним, так як у ньому беруть участь більше половини від загального складу Громадської ради.

 

9 питання порядку денного. Про склад постійних комітетів та регламент їх роботи.

 

Виступили:

Сидоренко А.А., голова Незалежної первинної професійної спілки працівників швидкої медичної допомоги, який очолив комітет з питань охорони здоров’я.

Сіньов В.О., представник Запорізької міської організації ветеранів, який очолив комітет з питань соціального захисту.

Лобода А.Є., голова Запорізької міської молодіжної громадської організації «Союз Молоді Регіонів України», який очолив комітет з питань освіти та науки, сім’ї, молоді та спорту, культури та релігії.

Патаман О.П., голова правління Запорізької міської молодіжної громадської організації «Міська федерація бойових мистецтв з контактного карате», який очолив комітет з питань екології, охорони навколишнього середовища та запобігання надзвичайним ситуаціям.

Ананьєва Т.Б., голова первинної профспілкової організації КП «Виробниче ремонтно-експлуатаційне житлове об’єднання № 2», яка очолила комітет з питань захисту прав людини та охорони праці.

Щебликін Ю.О., представник запорізької міської громадської організації «Запорізький міський рух «Наше місто-наш дім», який очолив комітет з питань економічного та промислового розвитку, міжнародних відносин.

Савела В.Г., представник первинної профспілкової організації Запорізької філії «НДІпроектреконструкція», який очолив комітет з питань житлово-комунального господарства.

 

10 питання порядку денного. Про затвердження голів постійних комітетів Громадської ради.

 

Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про затвердження головами відповідних комітетів: Ананьєву Т.Б., Лободу А.Е., Патамана О.П., Савелу В.Г. Сіньова В.О., Сидоренка А.А., Щебликіна Ю.О.

 

Голосували: «За»-53, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили затвердити головами відповідних комітетів: Ананьєву Т.Б., Лободу А.Е., Патамана О.П., Савелу В.Г. Сіньова В.О., Сидоренка А.А., Щебликіна Ю.О.

 

11 питання порядку денного. Про затвердження складу Президій Громадської ради.

 

Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про затвердження Президій Громадської ради у складі: Акула К.Ю., Григорцов О.С., Щербина Л.І., секретар (без права голосу), Ананьєва Т.Б., Лобода А.Е., Патаман О.П., Савела В.Г. Сіньов В.О., Сидоренко А.А., Щебликін Ю.О. та уповноважений представник виконавчого комітету Запорізької міської ради (з правом дорадчого голосу).

 

Голосували: «За»-53, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили затвердити Президію Громадської ради у складі: Акула К.Ю., Григорцов О.С., Щербина Л.І., секретар (без права голосу), Ананьєва Т.Б., Лобода А.Е., Патаман О.П., Савела В.Г. Сіньов В.О., Сидоренко А.А., Щебликін Ю.О. та уповноважений представник виконавчого комітету Запорізької міської ради.

 

12 питання порядку денного. Про дату наступного засідання Громадської ради.

 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала призначити наступне засідання Громадської ради орієнтовно на 20.06.2011.

 

О 13-00 годині Акула К.Ю. закрила засідання.

 

 

Голова зборів К.Ю. Акула

 

 

Секретар зборів С.О. Тунік


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet