Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206Державна служба зайнятості інформує

 

Відповідно до ст. 14 Закоtext-align: justify;p style=/pp style=text-align: justify;на України«Про зайнятість населення», який набрав чинності з01.01.2013 року, передбачено забезпечення додаткових гарантій у сприянніпрацевлаштуванню наступним категоріям громадян:

1) один з батьків або особа, якаїх замінює і:

має на утриманні дітей віком дошести років;

виховує без одного з подружжядитиstrong/p/strongnbsp;hr /ну віком до 14 років або дитину-інваліда;

утримує без одного з подружжяінваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежновід причини інвалідності);

2) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи,яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їхзамінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

3) особи, звільнені післявідбуття покарання або примусового лікування;

4) молодь, яка закінчила абоприпинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальнихзакладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової)служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання числужби) і яка вперше прийp style=мається на роботу;

5) особи, яким до настання правана пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Прозагальнообов''язкове державне пенсійне страхування" залишилося                10 і менше років;

6) інваліди, які не досяглипенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Прозагальнообов''язкове державне пенсійне страхування";

7) особи, яким виповнилося 15років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, яквиняток, прийматися на роботу.

Для працевлаштуваннязазначених громадян (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку,встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов''язкове державнепенсійне страхування", норматив працевлаштування на роботу якихвстановлюється згідно із Законом України "Про основbr /и соціальноїзахищеності інвалідів в Україні") підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатнихпрацівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5 відсотків середньообліковоїчисельності штатних працівників за попередній календарний рік.

Для працевлаштуваннязазначених категорій громадян (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку,встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов''язкове державнепенсійне страхування", норматив працевлаштування на роботу якихвстановлюється згідно із Законом України "Про основи соціальноїзахищеності інвалідів в Україні") підприємствам, установам та оргаbr /нізаціям з чисельністю штатнихпрацівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5 відсотків середньоо36/pДля працевлаштуваннязазначених категорій громадян (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку,встановленого статтею 26 Закону України бліковоїчисельності штатних працівників за попередній календарний рік.

Роботодавцісамостійно розраховують квоту з урахуванням чисельності громадян, які на умовахповної зайнятості вже працюють на підприємствах, в установах та організаціях іналежать до таких, що неконкурентоспроможні на ринку праці (крім інвалідів), тазабезпечують їх працевлаштування самостійно. Роботодавці можуть звернутися засприянням для працевлаштування даної категорії громадян до центрального органу виконавчоївлади, що реалізує дtext-decoration: underline;ержавну політику у сфері зайнятості населення та трудовоїміграції.

Обов''язковою умовою дотриманняроботодавцями квоти вважається працевлаштування таких громадян відповідно дови cellspacing=3.ЗВІТ text-align: justify;/pмог частини другої цієї статті, про що роботодавці інформують щорокуцентральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політиtext-align: right;ку у сферізайнятості населення та трудової міграції, у встановленому ним порядку.

Відповідно до ст. 26Закону України "Про зайнятість населення" роботодавцю, який працевлаштовуєна нове робоче місце зазначених громадян (крім осіб, яким виповнилося 15 роківта які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, яквиняp/tdp style=ток, прийматися на роботу), та яким надано статус безробітного, занаправленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, щореалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції,строком не менше ніж на два роки щомісяця компенсуються фактичні витрати урозмірі єдиного внеску на загальнообов''язкове державне соціальне страхування завідповідну особу за місяць, за який він сплачений.

Компенсаціявиплачується протягом одного року з дня працевлаштування особи за рахуноккоштів, передбачених у бюджеті Фонду загальнообов''язкового державногосоціального страхування України на випадок безробіття, коштів Державногобюджету України для забезпечення молоді, яка здобула професійно-технічну абовищу освіту, першим робочим місцем за отриманою професією (спеціальністю) таФонду соціального захисту інвалідів (у разі працевлаштування інваліда, якийзареєстрований в установленому порядку як безробітний, але якому відповідно дозаконодавства допомога по безробіттю не призначається),  у визначеному Кабінетом Міністрів Українипорядку.

У разі звільнення працівника,за якого виплачувалася компенсація,  з ініціативи роботодавцяабо за згодою сторін до закінчення дворічного строку з дня працевлаштування сумавиплачених коштів повертається в повному обсязі до бюджету Фонду загальнообов''язковогодержавного соціального страхування України на випадок безробіття або Фондусоціального захисту іstrongнвалідів залежно від джерела компенсації або на йогоробоче місце за направленням територіального органу центрального органувиконавчої влади, що реалізує державну політику у сфеtext-align: justify;рі зайнятості населення татрудової міграції, у межах дворічного строку працевлаштовується іншийбезробітний.

У разі звільненняпраці287вника, за якого виплачувалася компенсація, за угодою сторін на його робочемісце за направленням територіального органу центрального органbr /у виконавчоївлади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудовоїміграції, у межах дворічного строку працевлаштовується інший безробітний.


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet