Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206Інформація оприлюднена в газеті "Запорозька Січ" від 29.08.2015 № 151

 

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ АВТОТРАНСПОРТУ!

Виконавчий комітет Запорізької міської ради ОГОЛОШУЄ проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування в місті Запоріжжі 29 вересня 2015 року

1. Конкурси на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування проводяться відповідно до статті 43 Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081 із змінами та даних Умов.

Об’єкт конкурсу - 1 етап
Маршрути:


№ об'єк-та
Назва маршруту
Кіль-
кість автобу-
сів (об. рейси), од.
Режим руху
Інтервал та особливості периодичності здійснення перевезень
Клас авто-
бусів
Пасажиро-
місткість (відповідний норматив)
1
2
3
4
5
6
7
1
№7
«вул. Анголенка - вул. Технічна»
1
звичайний
згідно з паспортом маршруту
1
ДСТУ UN/ECE R 36-03-2005
5
маршрутне таксі
В,А
Правила ЕЭК ООН 52-0161996, IDT
2
№13
«пл. Радянська – Станція «Запоріжжя Ліве»»
2
звичайний
згідно з паспортом маршруту
1,ІІ,А
ДСТУ UN/ECE R 36-03-2005; Правила ЕЭК ООН 52-0161996, IDT
4
маршрутне таксі
В,А
Правила ЕЭК ООН 52-0161996, IDT
3
№14
«вул. Історична - пр. 40 річчя Перемоги»
8
звичайний
згідно з паспортом маршруту
1,ІІ,А
ДСТУ UN/ECE R 36-03-2005; Правила ЕЭК ООН 52-0161996, IDT
15
маршрутне таксі
В,А
Правила ЕЭК ООН 52-0161996, IDT
4
№20
«Обласна лікарня – 4-й Південний мкрн.»
2
звичайний
згідно з паспортом маршруту
1,ІІ,А
ДСТУ UN/ECE R 36-03-2005; Правила ЕЭК ООН 52-0161996, IDT
4
маршрутне таксі
В,А
Правила ЕЭК ООН 52-0161996, IDT
5
№26
«Станція «Запоріжжя-Ліве» - пр. Металургів»
2
звичайний
згідно з паспортом маршруту
1,ІІ,А
ДСТУ UN/ECE R 36-03-2005, Правила ЕЭК ООН 52-0161996, IDT
9
маршрутне таксі
В,А
Правила ЕЭК ООН 52-0161996, IDT
6
№53
«вул. Мікояна – Школа №2 – вул. Мікояна»
2
звичайний
згідно з паспортом маршруту
1,ІІ,А
ДСТУ UN/ECE R 36-03-2005; Правила ЕЭК ООН 52-0161996, IDT
5
маршрутне таксі
А
Правила ЕЭК ООН 52-0161996, IDT
7
№60
«вул. Авраменка - Міськпаливо»
1
звичайний
згідно з паспортом маршруту
1
ДСТУ UN/ECE R 36-03-2005
6
маршрутне таксі
В,А
Правила ЕЭК ООН 52-0161996, IDT

2. Комфортність автобусів визначається відповідно до наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 12.04.2007 №285 «Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху».
Перевізник-претендент зобов’язаний забезпечити роботу на міському автобусному маршруті загального користування не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.
3. Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об'єкт конкурсу окремо заяву за формою, визначеною згідно з додатком 1 і такі документи:
1) нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);
2) перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на  автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою "з місцем водія/без місця водія"), VIN-коду транспортного засобу, державного  номерного знака, року випуску транспортного засобу;
3) копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті;
4) копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових  реєстраційних талонів автобусів,  що пропонуються до використання на маршруті;
5) копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);
6) перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з   обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на  автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність;
7) анкету згідно з додатком 5 до Порядку;
8) копія штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N1ДФ) за останні повні два квартали.
4. Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються  печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.
Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).
Конверт (пакет) з позначкою "N1", який містить документи для участі в конкурсі,  відкривається наступного дня після  закінчення строку їх прийняття.
Конверт (пакет) з позначкою "N2", який містить документи з інформацією про  те, на який об'єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.
У разі подання перевізником-претендентом документів для участі в кількох конкурсах, що проводяться на одному засіданні, ним робиться однакова відмітка на  конвертах N1 і 2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному.
5. Якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні конкурсного комітету, а подані ним пропозиції достатні для виконання перевезень тільки на частині об'єктів конкурсів, він повинен визначити пріоритети щодо визнання його переможцем у конкурсах, про що робиться запис в розділі 4 заяви, і в разі визнання його переможцем у конкурсі (конкурсах) з вищим пріоритетом до участі в інших конкурсах він не допускається.
Всі інші питання, не оговорені даними Умовами, регулюються відповідно до Порядку проведення конкурсу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081 із змінами та діючого законодавства.
6. Організатор укладає з переможцем конкурсу договір згідно з умовами визначеного конкурсу за формою, що додається.
Строк дії договору укладається на п'ять років або на інший термін, передбачений чинним законодавством та може бути розірваний достроково за умов, визначених у відповідному розділі Договору.
7. Скарги за результатами конкурсу можуть подаватися протягом 10 днів з дати його проведення та розглядатися організатором протягом 30 днів з дня надходження скарги від перевізника-претендента.
8. Неврегульовані організатором спори розв'язуються в установленому законодавством порядку.
9. Повну інформацію щодо об'єкту та процедури проведення конкурсу можна одержати за адресою: 69095, м. Запоріжжя, вул. Героїв Сталінграду, 2,  к. 203.

Термін подачі документів до 15-00 «14» вересня 2015 року, за адресою: 69095, м. Запоріжжя, вул. Героїв Сталінграду, 2, к. 203.
Бланки документів на конкурс можна одержати з 14-00 до 16-00 години в робочі дні, починаючи з «31» серпня 2015 року за адресою: 69095, м.Запоріжжя, вул. Героїв Сталінграду, 2, к. 203.
Конкурси відбудуться «29» вересня 2015 року о 10-00 годині в приміщенні Запорізького міськвиконкому.
Конкурси проводяться безкоштовно.
Телефони для довідок (061) 787-50-87, 787-50-89, 787-50-83.
Інформацію про процедуру проведення конкурсу та перелік документів можна отримати на сайті  www.meria.zp.ua.

 

 

ЗАЯВА
на участь у конкурсі з перевезення пасажирів
на міському маршруті загального користування

               Відповідно до вимог Закону України "Про автомобільний транспорт" та оголошення _______________________________________________
(найменування організатора)
у _________________________________________________________
(назва та номер друкованого видання)

_________________________________________________________       
(найменування суб'єкта господарювання)
претендує на одержання права здійснювати перевезення   пасажирів   у   межах  об'єкта  конкурсу № __________.

Перелік маршрутів


Початкова та кінцева зупинки маршруту, основні проміжні зупинки
Кількість рейсів
Відстань від початкової до кінцевої зупинки,
км
Режим руху згідно з п.10 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
1.
 
 
 
2.
 
 
 

І. Загальні дані

Повне найменування суб'єкта господарювання

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скорочене найменування суб'єкта господарювання

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Телефон                                              Телефакс
   -----------------------           --------------------
   | | | | | | | | | | | |           | | | | | | | | | | | |
   -----------------------           -----------------------

Мобільний телефон                           Контактна особа
-------------------------------------------------------------
   | | | | | | | | | | | |       | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------
ІІ. Місцезнаходження суб'єкта господарювання

Країна                                                 Поштовий індекс
---------------                   -----------
| | | | | | | |                   | | | | | |
---------------                   -----------
Область

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Район

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Місто (село)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вулиця

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Будинок                           Корпус                             Квартира (офіс)
-------------          -------------          -------------
| | | | | | |          | | | | | | |          | | | | | | |
-------------          -------------          -------------

ІІІ. Банківські реквізити

Розрахунковий  --------------------------------------------
рахунок         | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |                ----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------
у | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МФО | | | | | | | | -------------------------------------------------       

ІУ. Додаткова інформація
_________________________________________________________

_________________________________________________________

У. Перелік документів, що додаються до заяви
________________________________________________________________________________________________________________________________________

У зв'язку з участю в конкурсі підтверджую, що:
- спроможний виконувати вимоги статті 34 Закону України «Про автомобільний транспорт»;
- згоден брати участь у конкурсі відповідно до умов конкурсу, визначених організатором;
- з об’єктом конкурсу та його основними характеристиками ознайомлений;
- всі дані, викладені у поданих мною документах, відповідають дійсності;
- на момент проведення конкурсу не визнаний банкрутом, не порушено справу про банкрутство, або проводиться процедура санації;
- у разі перемоги згоден укласти договір.

 ___  __________ 20__ р.   _________________   ______________________
(підпис заявника)          (П.І.Б.)

 МП

 Заяву прийнято ___ ______ 20__ р. _________________________________________
(П.І.Б.,посада та підпис особи, яка прийняла документи)
 та внесено за № ______ до журналу обліку.

 

ДОГОВІР № ______
Надання послуг з перевезення пасажирів
на автобусних маршрутах загального користування

м. Запоріжжя                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «_____»__________201__року

Виконавчий комітет Запорізької міської ради (Замовник) в особі начальника управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської ради Тюканкіна Олександра Олександровича, діючого на підставі Положення про управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради, з однієї сторони, та ______________________________________________________ (Перевізник), в особі _____________________________________________________, діючого на підставі _____________________________________________________, з другої сторони, (в подальшому разом іменуються Сторони), уклали Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. З «____»__________20__ р. Замовник надає право Перевізнику обслуговувати міський автобусний маршрут загального користування №_____ «_________________________________________________», з режимом роботи та розкладом руху згідно затвердженого паспорту маршруту, з режимами руху на маршруті: ________________________________________________________.
1.2. Перевізник набуває право обслуговувати автобусний маршрут загального користування №_____ «____________________________________________», згідно затвердженого паспорту маршруту, з кількістю транспортних засобів ___ одиниць, класу ___, загальною пасажиромісткістю ____.
1.3. Сторони не можуть передоручити виконання умов договору іншим особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

2. Зобов’язання сторін

2.1. Замовник зобов’язується:
2.1.1. Здійснювати контроль виконання Перевізником умов перевезень, визначених цим Договором, конкурсними умовами та паспортом маршруту.
2.1.2. Забезпечувати взаємодію Перевізників при виконанні перевезень та своєчасно інформувати їх про виникнення обставин, які можуть привести до невиконання перевезень на маршруті.
2.1.3. Ініціювати за поданням Перевізника, розгляд питань відповідними службами міста щодо організації утримання в належному стані проїзної частини автомобільних доріг та під’їздів (на міських автобусних маршрутах загального користування).
2.1.4. Взаємодіяти з відповідними державними контролюючими органами та установами з питань організації безпеки перевезень та дотримання чинного законодавства.
2.1.5. Розглядати пропозиції Перевізника по удосконаленню організації перевезень пасажирів.
2.1.6. Контролювати роботу транспорту, регулярність руху, згідно до предмету договору.
2.2. Перевізник зобов’язується:
2.2.1. Виконувати умови перевезень, визначені чинним законодавством України, цим Договором, конкурсними умовами та паспортом маршруту.
2.2.2. Забезпечувати рух автобусів на маршруті з регулярністю рейсів не нижче, ніж 95% від затвердженої у паспорті маршруту.
2.2.3. На вимогу Замовника або за власною необхідністю, але не менше, ніж один раз на три роки, проводити за допомогою визначеного законодавством органу пасажирообстеження за власний рахунок. Дані пасажирообстеження надавати Замовнику.
2.2.4. Вносити відповідні зміни до паспорту маршруту у термін визначений Замовником. Виконувати перевезення тільки згідно затвердженого паспорту маршруту, схеми та розкладу руху, вартості проїзду, обумовленої розділом  «Тарифи на проїзд» цього договору.
2.2.5. Забезпечувати диспетчеризацію маршруту власно, або за допомогою сторонніх організацій чи осіб на умовах, передбачених чинним законодавством.
2.2.6. Надавати на вимогу Замовника інформацію необхідну для проведення аналізу перевезень на автобусному маршруті.
2.2.7. Виконувати накази, рішення та інші акти Замовника, які пов’язані з організацією пасажирських перевезень на автобусних маршрутах міста.
2.2.8. Виділяти рухомий склад Замовнику при виникненні надзвичайних ситуацій, обслуговуванні масових заходів та інше, безкоштовно або з послідуючими розрахунками.
2.2.9. За 30 (тридцять) днів письмово повідомляти Замовника про припинення перевезень, свою ліквідацію або реорганізацію.
2.2.10. Без перешкоди допускати представників Замовника для проведення контрольних перевірок виконання умов договору за умови пред’явлення службового посвідчення та завдання\наказу на перевірку.
2.2.11. Забезпечувати роботу на маршруті не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.
2.2.12. Забезпечити оснащенням закріпленого за підприємством рухомого складу, що працює в усіх режимах руху, двосторонніми відеореєстраторами  та GPS/GPRS-навігацією під комплексну систему моніторингу транспорту міста з єдиною базовою станцією (baza GPS). Надати Замовнику право доступу до серверу підприємства для контролю виконання договірних зобов’язань.
2.2.13. Обов’язково приймати участь у нарадах, семінарах, зустрічах, які проводяться Замовником із забезпеченням присутності уповноваженого представника підприємства.
2.2.14. Облаштовувати зупиночні пункти розкладами руху, а рухомий склад візуальною інформацією, у відповідності до вимог чинного законодавства та цього Договору. Розклад руху має містити конкретну інформацію щодо часу відправлення рухомого складу пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Слідкувати за відсутністю у салонах транспортних засобів написів, що ображають гідність та честь громадян.

3. Права сторін

3.1. Замовник має право:
3.1.1. Проводити документальні та фактичні перевірки, предметом яких є своєчасність, достовірність та повнота виконання Перевізником вимог чинного законодавства про автомобільний транспорт та дорожній рух, а також умов даного договору. Періодичність проведення перевірок визначається в залежності від ступеня ризику в діяльності Перевізника та отриманих даних від інших державних органів, які здійснюють контроль на автомобільному транспорті та безпеки дорожнього руху.
Документальні перевірки проводяться на підставі наказу повноважного представника Замовника із зазначенням предмету перевірки та необхідного обсягу документів, обов’язкових для надання Перевізником. Про час проведення документальної перевірки Перевізник може ознайомитися на офіційному веб-сайті управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської ради ___________. Представники Перевізника (не більше двох осіб) мають право приймати участь в проведенні перевірки, про що зазначається в акті. 
Фактичні перевірки проводяться на підставі наказу повноважного представника Замовника із зазначенням предмету перевірки та складу комісії в кількості двох і більше посадових осіб Замовника з можливою участю громадян та/або представниками громадських організації, не пов’язаних із Сторонами. Фактичні перевірки проводяться без попередження Перевізника та мають на меті зафіксувати фактичні порушення та недоліки в обслуговуванні маршрутів. Якщо під час проведення фактичної перевірки представники Перевізника (не більше двох осіб) виявили бажання прийняти в ній участь, їхні дані та пояснення вносяться до акту.
За результатами проведених фактичних та документальних перевірок складається акт. Акт оформлюється в двох екземплярах, підписується повним складом комісії та особами, які приймали участь в проведенні перевірки. Після належного оформлення один екземпляр акту направляється Перевізнику.
Порушеннями, які можуть бути виявлені без проведення документальної чи фактичної перевірок, є: ненадання звітів, відповідей, іншої запитуваної інформації у визначений термін; порушення, які виявляються за допомогою системи GPS-навігації (рейси, графіки та схеми руху, дотримання місця зупинки, кількість транспортних засобів, якими обслуговується маршрут, тощо).
Порушення, які можуть бути виявлені без проведення документальної чи фактичної перевірок, оформлюються вимогами в двох екземплярах, підписується начальником (в разі відсутності заступником начальника або виконуючим обов’язки начальника управління) та спеціалістом. Після належного оформлення один екземпляр вимоги направляється Перевізнику для вжиття відповідних заходів.
3.1.2. Координувати роботу рухомого складу за обставин, які потребують таких дій. Без узгоджень з Перевізником прокладати траси руху нових маршрутів через існуючі для покращення транспортного забезпечення міста.
3.1.3. Проводити перевірки наявності у Перевізника документації та інших нормативних актів необхідних для виконання перевезень.
3.1.4. Залучати спеціалістів і рухомий склад Перевізника для проведення обстеження маршрутів, обліку пасажиропотоку, масових заходів та інше.
3.1.5. Приймати рішення про дострокове розірвання Договору до закінчення терміну його дії в односторонньому порядку за неодноразові порушення Перевізником умов цього Договору або вимог чинного законодавства.         
3.2. Перевізник має право:
3.2.1. Надавати техніко-економічні обґрунтування щодо зміни тарифів на перевезення пасажирів у відповідності до вимог діючого законодавства.
3.2.2. Вносити пропозиції щодо зміни розкладів та схем руху.
3.2.3. Вносити пропозиції Замовнику про зміну зупинок, кількості або класності рухомого складу на маршруті.

4. Тарифи на проїзд
4.1. Тарифи на послуги з перевезення одного пасажира на автобусних маршрутах загального користування (звичайний, експресний та режим маршрутного таксі) встановлюються згідно діючого законодавства.
4.2. Зміна тарифу відповідно до діючого законодавства та Порядку подання та розгляду розрахунків економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) побутових, комунальних (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, які встановлюються Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг України), транспортних та інших послуг для встановлення тарифів на ці послуги в межах, визначених законодавством (згідно рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 25.11.2010 №556).

5. Платежі за Договором і порядок розрахунків

5.1. Перевізник здійснює перевезення пасажирів на бездотаційній чи дотаційній основі.
5.2. Порядок та сума компенсації збитків Перевізника від безоплатного перевезення пільгових категорій громадян встановлюється законодавством України.

6. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне чи неповне виконання своїх зобов’язань, відповідно до цього договору, сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

7. Форс – мажорні обставини

7.1. В разі виникнення форс – мажорних обставин (стихійне лихо, акти уряду, що вплинули на умови виконання цього договору та інші випадки непереборної сили), які можуть заважати повному або частковому виконанню планового завдання цього Договору, то виконання умов Договору відкладається на період дії таких обставин при умові, що обидві сторони не могли передбачити та запобігти їм.
7.2. Якщо сторона, таким чином, позбавлена можливості виконувати свої обов’язки відповідно до цього договору, то вона повинна повідомити про це  іншу сторону у 3-х денний термін, з моменту виявлення вищезазначених форс - мажорних обставин, та надати докази їх появлення протягом двох днів після їх закінчення або усунення.
7.3. Доказами підтвердження форс – мажорних обставин є висновок Торгівельно – промислової палати.

8. Додаткові умови

8.1. Договір складений у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один зберігається у Замовника, другий у Перевізника.
8.2. Усі додатки та додаткові угоди до цього Договору є його невід’ємною частиною.
8.3. При отриманні письмового запиту чи іншого документу, який вимагає його підпису, сторона, що його отримала, зобов’язана протягом 10 (десяти) днів дати письмову відповідь, якщо інше не обумовлено у запиті.
8.3.1. Повідомлення, вважаються поданими належним чином, якщо вони відправлені рекомендованим (цінним) листом, факсимільним зв’язком з підтвердженням про отримання чи  вручені особисто за адресами, зазначеними в Договорі.
8.4. Усі питання та розбіжності, що виникають у зв’язку з виконанням цього договору, вирішуються шляхом проведення переговорів. При недосягненні згоди, спори передаються на вирішення в Господарський суд Запорізької області.
8.5. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.
8.6. До цього Договору за згодою сторін  можуть бути включені інші умови.
8.7. Жодна із сторін не має права змінювати умови Договору, а також передавати своє право за цим Договором третій стороні без письмової згоди другої сторони.
8.8. Додатково до вимог договору, Перевізник відповідно до своїх конкурсних пропозицій зобов’язується:
8.8.1. Забезпечити проїзд пільгових категорій громадян.
8.8.2. Виділяти транспорт для обслуговування масових заходів, які проводяться міським виконавчим комітетом, безкоштовно.

9. Припинення (розірвання) Договору

9.1. Замовник має право розірвати договір в односторонньому порядку до закінчення терміну його дії в разі однієї або декількох підстав:
9.1.1. Неодноразового порушення Перевізником умов даного договору.
9.1.2. Неодноразового порушення Перевізником вимог чинного законодавства в галузі автомобільного транспорту та безпеки дорожнього руху.
9.1.3. Підтвердження факту передачі Перевізником права на обслуговування маршруту за цим договором іншій особі, крім випадків, передбачених законом.
9.1.4. Порушення відносно Перевізника справи про банкрутство або прийняття ним рішення про реорганізацію або ліквідацію.
9.1.5. Анулювання відповідної ліцензії, що засвідчує право ліцензіата на провадження господарської діяльності.
9.1.6. Виявлення факту перебування водія Перевізника у стані алкогольного та/або наркотичного сп’яніння під час керування транспортним засобом Перевізника.
9.1.7. Скоєння двох або більше за календарний рік дорожньо-транспортних пригод з вини водія Перевізника в якому завдано шкоди здоров’ю людини.
9.2. В разі прийняття Замовником рішення про розірвання договору в односторонньому порядку до закінчення терміну його дії, оформлюється письмове повідомлення із зазначенням дати розірвання договору та направляється на адресу Перевізника.
9.3. Інші умови припинення договору:
9.3.1. Перевізник протягом десяти днів згідно п. 1.1. цього договору, не розпочав роботу по перевезенню пасажирів.
9.3.2. За взаємною згодою сторін шляхом підписання додаткової угоди до даного договору.
9.3.3. Закінчення терміну дії договору.

10. Термін дії договору

10.1. Договір набирає чинності з «____»__________20__ р. і діє до «____» _____________20__ р.

11. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін

Замовник

69095, м. Запоріжжя,
вул. Героїв Сталінграду, 2
тел. 787-50-83
р/р 35412001078578
в ГУДКСУ у Запорізькій обл.
МФО 813015
Код ЄДРПОУ 37573576

Начальник управління

______________ О.О.Тюканкін
М.П.

«_______» ________________ 201__р.

                                                 Перевізник

 

р/р
в
МФО
Код ЄДРПОУ

 

Директор

______________
М.П.

«_______» _______________ 201__р.

 


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet