Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206
Інформація

про роботу районної адміністрації

Запорізької міської ради по Хортицькому району

за 2016 рік

 

Районна адміністрація протягом звітного періоду здійснювала свою діяльність згідно з чинним законодавством України, нормативно-правовими документами органів влади вищого рівня, планами роботи районної адміністрації.

Керівництво районної адміністрації систематично приділяло увагу питанням ремонту житлового фонду, погашення заборгованості із заробітної плати, благоустрою та приведення території району в належний санітарний стан, ліквідації стихійної торгівлі, своєчасного реагування на звернення громадян. Постійно проводилася робота щодо реалізації державної політики, спрямованої на збереження, підтримку і розвиток вітчизняних товаровиробників у галузях і виробництвах, що забезпечують життєві інтереси району та соціальний і культурний рівень життя населення.

У 2016 році відділом організаційної та кадрової роботи забезпечено проведення роботи щодо ведення кадрового резерву: затверджені особисті річні плани осіб, зарахованих до кадрового резерву, оформлені довідки про перебування в кадровому резерві, надіслані листи керівникам підприємств, надані звіти про проведену роботу, проаналізовано кількісний та якісний склад кадрового резерву на посади осіб районної адміністрації.

Протягом звітного періоду підготовлено 132 розпорядження голови районної адміністрації з кадрових питань; забезпечено ведення обліку та зберігання особових справ, трудових книжок працівників районної адміністрації; здійснено заходи з питань ведення військового обліку в райадміністрації. Присвоєння рангів, проведення стажувань та прийняття на роботу працівників здійснювалось у відповідності до вимог чинного законодавства України. У 2016 році призначено на посаду 3 особи: за конкурсом – 1 особу, за результатами стажування – 2 особи, звільнено 1 особу, ранги присвоєно 2 особам.

Забезпечено своєчасне подання посадовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та декларацій осіб, які припинили свою діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування та документів до міської ради щодо оприлюднення відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік.

За звітний період в центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій 15 посадових осіб районної адміністрації підвищили кваліфікацію. Проведено 12 занять апаратного навчання, на яких обговорювалися нові нормативно-правові документи, антикорупційне законодавство, порядок заповнення посадовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, організація роботи з ведення діловодства та інші актуальні питання.

Для проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами районної адміністрації покладених на них обов’язків і завдань підготовлені необхідні документи. У березні поточного року щорічну оцінку пройшли 29  посадових осіб.

         Згідно із Законом України «Про органи самоорганізації населення» надавалася допомога ініціативним групам з питань проведення виборів та оформлення документів щодо створення будинкових комітетів по бул. Будівельників, 10, вул. Гудименка, 22, вул. Дорошенка, 8 та консультації з питань ініціювання створення будинкового комітету по вул. Рубана, 18а. Запорізьким науковим товариством ім. Я.Новицького у грудні проведено тренінг для органів самоорганізації населення за темою: «Залучення громадського активу до муніципального планування». У грудні 2016 року голови органів самоорганізації населення прозвітували на конференціях та проінформували мешканців про роботу будинкових комітетів.

У жовтні організовано роботу щодо надання підприємствами, установами району представників, які згодні бути присяжними у Хортицькому суді, Господарському суді Запорізької області, Запорізькому окружному адміністративному суді.

Протягом жовтня-листопада забезпечено голосування жителів району за проекти, які фінансувалися за рахунок коштів Громадського бюджету.

У листопаді 2016 року проведено роботу щодо отримання посадовими особами районної адміністрації електронного цифрового підпису в акредитованому центрі сертифікації ключів ІДД ДФС.

Проводилася робота серед установ, організацій та підприємств району щодо поширення інформаційних матеріалів з популяризації військової служби за контрактом та підтримки вимушених переселенців.

За звітний період організовано проведення в районі 11 днів інформування населення.

Робота з розгляду звернень громадян в районній адміністрації  проводилась відповідно до відповідних нормативно-правових актів, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови. При розгляді звернень громадян особлива увага приділяється дотриманню вимог чинного законодавства щодо термінів прийняття до розгляду та опрацювання звернень, наданню відповідей по суті порушених питань.

За звітний період до районної адміністрації надійшло 592 письмових звернення,  з яких колективних – 147, повторних – 22. Розглянуто і опрацьовано 30 інформаційних запитів. Через платформу „Відкрите місто” надійшло 15 звернень.

За 2016 рік районною адміністрацією одержано 3453 документа службової кореспонденції, на контроль поставлено 464 документа, зареєстровано та відправлено 2878 листів, видано 928 розпоряджень голови районної адміністрації.

Протягом кварталу забезпечено видачу розпоряджень голови районної адміністрації з питань захисту прав дітей та опікунської ради, оформлення справ постійного строку зберігання та роботу архіву відповідно до Положення про державний архівний фонд.

Спеціалістами відділу адміністративно-правової роботи забезпечено представництво районної адміністрації у 78 судових засіданнях, в яких районна адміністрація та міська рада виступають відповідачем, третьою особою на представлення інтересів органу опіки і піклування. Спеціалістами взято участь у 59 засіданнях комісій, у 4 консультативно-правових зустрічах для населення району,  надані юридичні консультації 27 особам, підготовлено  відповіді на 49 контрольних документів, 57 відповідей на звернення громадян та підприємств.

За 2016 рік проведено 18 засідань адміністративної комісії, надійшло 57 протоколів про адмінпорушення, оформлено 53 постанови, накладено штрафів на суму 31671 грн., стягнуто – 12546 грн., за грудень 2015 року стягнуто 901,00 грн. Правопорушникам відправлено 28 постанов, для примусового стягнення штрафу відправлено до ВДВС 10 постанов адміністративної комісії.

У 2016 році до АІТС Державного реєстру виборців завантажено 258 відомостей та опрацьовано 5916 записів, з них оброблено 116 ініціативних відомостей. Проведено роботу щодо усунення існуючих кратних включень стосовно 382 виборців.

Відділом ведення Державного реєстру виборців за 2016 рік проведено 477 наказів начальника відділу про внесення змін до персональних даних виборців (247), внесення запису до бази даних (76), знищення запису (78), за зверненнями АІТС ДРВ (76).

Сформовано та надіслано 320 запитів до суб’єктів подання відомостей щодо 2058 осіб про підтвердження факту реєстрації виборців (398), уточнення ідентифікаційних даних виборців (1082), підтвердження факту громадянства (73), уточнення факту смерті виборців (505).

Надано інформацію з Державного реєстру виборців за зверненням ДМС Хортицького району про 162 особи, проаналізовано стан 72 виборців, які вибули з військових частин та установ відбування покарань.

Згідно з постановою ЦВК від 24 січня 2012 року №11 «Про Порядок утворення звичайних, закордонних та спеціальних виборчих дільниць на постійній основі» підготовлено подання щодо внесення змін до переліку звичайних та спеціальних виборчих дільниць, утворених на постійній основі.

Протягом звітного періоду відділом житлово-комунального господарства  проводилась робота з благоустрою району, утримання в належному санітарному стані парків, скверів, куточків відпочинку, алей, дитячих майданчиків, вулиць, прибудинкових територій.

Щоденно проводились роботи з очищення урн від сміття, зупинок громадського транспорту та ліквідації оголошень із світових опор та за потребою очищення решіток дощеприймальників від наносів.

Виконано обрізку 3434 одиниць дерев, висаджено 1158 одиниць кущів. Вивезено 38 т опалого листя.

Під час випадання снігу виконувалися роботи з розчистки та посипки тротуарів, пішохідних доріжок на територіях загального користування.

Організовано та виконано роботи по ліквідації аварійно небезпечних ділянок вулично-шляхової мережі на площі 21330,53 м² (вул. Світла, вул. Хортицьке шосе, вул. Новгородська, вул. Рубана, пр. Ювілейний, вул. Маршала Судця, вул. Курузова, вул. Козака Бабури, вул. Запорозького козацтва, вул. Воронезька, вул. Василя Стуса, вул. Новобудов, вул. Чотирнадцятого жовтня, вул. Василя Сергієнка, вул. Героїв 93-ї бригади, дорога по 2 мосту Преображенського, пр. Інженера Преображенського). Виконано ремонт внутрішньоквартальних проїздів площею 13031 м2.

Виконано 93,7% робіт з будівництва вул. Калнишевського, вул. Дорошенка, вул. Рубана. Укладено 877,7 м2 асфальтобетонного покриття, побудовано тротуарні доріжки, влаштовано освітлення, виконано роботи з благоустрою (озеленення).

Підрядними організаціями за дорученням КП «Управління капітального будівництва» виконано I чергу робіт по реконструкції бульвару Будівельників (влаштування асфальтобетонного покриття внутрішньо-квартальної дороги, побудовано сходи, тротуарні доріжки від вул. Маршала Судця, 1 до бул. Будівельників, 19), влаштовано освітлення, роботи з благоустрою (озеленення), розпочато II та III чергу робіт.

Виконані роботи щодо ремонту внутрішньоквартальних проїздів по вул.Лахтінській,13,15,17,19,21 з виїздом на проїзну частину вул. Лахтінська; вул. Хортицьке шосе, 34 – вул. Рубана, 27; вул. Хортицьке шосе, 28 – вул. Курузова, 3; вул. Героїв 93-ї бригади, 40, 42; вул. Світла, 16  загальною площею 7996м2.

Встановлено 30 дитячих та 11 спортивних майданчиків.

Розпочато реконструкцію скверу по пр. Ювілейному (на 2 доріжках укладено тротуарну плитку).

З метою перевірки дотримання вимог Правил благоустрою території міста проводяться рейдові перевірки з благоустрою з контролю за проведенням робіт з санітарної очистки прилеглих територій, підтримання їх в належному санітарному стані. Станом на 30.12.2016 проведено 47 рейдів, надано 105 попереджень, розповсюджено 84 нагадування суб’єктам підприємницької діяльності, власникам об’єктів торгівлі, тимчасових споруд для своєчасного прибирання території, ліквідації карантинних рослин, трав, бур’янів, роздано 11 листів щодо подальшого укладення договорів про закріплення та утримання об’єктів благоустрою. У поточному році укладено 91 договір із суб’єктами господарювання про закріплення та утримання їх об’єкту благоустрою в належному стані.

На виконання розпорядження міського голови від 23.11.2016 №565р «Про створення робочої групи щодо перевірки рекламних засобів, розміщених в м.Запоріжжя» районною адміністрацією розпочато роботу з моніторингу та перевірки рекламних засобів на території Хортицького району. За результатами перевірки у грудні виявлено 237 рекламних засобів.

Станом на 01.10.2016 підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності виконано покіс трав на площі 381,727 га.

Проблемними питаннями залишаються прилеглі території до Запорізького району. Районною адміністрацією направлено листи до адміністрації Запорізького району.

У Хортицькому районі працівниками КРБП «Зеленбуд» для боротьби з карантинними рослинами використано 142 л препарату «АлергоSTOP-амброзія».

У поточному році організовано роботу телефонної «Гарячої лінії» по боротьбі з карантинними рослинами, на яку надійшло 46 звернень від громадян. Виявлено та ліквідовано 13 безхазяйних звалищ, вивезено 323 т сміття (вул. Новобудов, вул. Чотирнадцятого жовтня, вул. Маршала Судця, вул. Запорозького козацтва, вул. Козака Бабури, вул. Василя Стуса, вул. Курузова, вул. Ентузіастів, селище МВО-7, дорога від 2 мосту Преображенського до залізничного переїзду с. Бабурка).

В парку «Поколінь», по пр. Ювілейному, вул. Героїв 93-ї бригади, вул. Василя Сергієнка встановлено 510 одиниць нових урн.

З питання присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна та об’єктам незавершеного будівництва звернулось 5 підприємств та 2 громадянина. Проведено 9 засідань комісії з питань присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна та об’єктам незавершеного будівництва.

З питання приватизації житла звернулось 1332 громадянина. Приватизовано 278 квартир загальною площею 14371,24 м2, оформлено 280 свідоцтв про право власності на житло.

Прийнято на квартирний облік 15 сімей: 1 інвалід війни; 6 учасників бойових дій; 3 дитини позбавлені батьківського піклування; 5 – на загальних підставах.

В районі діють 4 ринки та 2 торговельних комплекси, 197 підприємств роздрібної торгівлі, 74 підприємства ресторанного господарства, 137 підприємств по наданню послуг населенню, 305 тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, у тому числі 23 торговельно-зупинкових комплекси.

У 2016 році спеціалістами відділу опрацьовано 79 письмових скарг та звернень мешканців району, критичних зауважень, які висвітлені в пресі,  9 звернень/запитів депутатів, 57 усних звернень громадян з питань порушення Правил торгівлі суб’єктами господарювання, складено 66 довідок обстежень об’єктів сфери торгівлі, побутового обслуговування та ресторанного господарства.

З суб’єктами господарювання району проведено 13 нарад.

            З керівниками підприємств сфери торгівлі та суб’єктами підприємницької діяльності постійно проводилась консультативна робота щодо запобігання та недопущення порушень Правил торгівлі та Закону України «Про захист прав споживачів», велась консультативно-роз’яснювальна робота із суб’єктами господарської діяльності щодо дотримання законодавчих та регуляторних актів.

У лютому-березні поточного року проведено роботу із суб’єктами господарювання щодо участі в загальноміському святі «Масляна». Від Хортицького району взяли участь 2 суб’єкти господарювання. Товарообіг реалізованої продукції склав 8700 грн.

У березні-травні проведено організаційну роботу із суб’єктами господарювання  щодо участі у виставці-ярмарку, присвяченій Дню району, в якій взяли участь 50 майстрів різних областей України. Загальний товарообіг від реалізації продукції  склав 65800 грн.

Проведена робота із суб'єктами господарювання щодо участі в Покровському ярмарку, присвяченому «Дню міста-2016», у якому взяли участь 46 підприємств сфери торгівлі, ресторанного господарства та побуту з Івано-Франківської, Чернігівської, Дніпропетровської області, Одеської області, що представили широкий асортимент товарів народно-прикладного мистецтва.

            За 2016 рік в районній адміністрації проведено: 35 засідань комісії по упорядкуванню роботи об’єктів сфери обслуговування, розглянуто 192 питання; 55 засідання комітету з конкурсних торгів, розглянуто 82 питання; 20 засідань тендерного комітету, розглянуто 31 питання; 5 засідань районної робочої групи з координації дій органів місцевого самоврядування та податкової інспекції щодо забезпечення податкових та інших надходжень до державного та місцевих бюджетів, розглянуто 10 питань; 3 засідання районної комісії для організації і координації робіт з усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів, розглянуто 8 питань.

Спеціалістами відділу економічного розвитку та підприємництва видано 38 режимів роботи на об’єкти торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, підготовлено 8 розпоряджень щодо встановлення продовжених режимів роботи 9 об’єктам, 25 - про відведення місць для розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної мережі та сфери послуг, 16 - з інших питань.

На виконання рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 09.02.2016 № 51 спеціалістами районної адміністрації, інспекції з благоустрою Запорізької міської ради та департаменту архітектури та містобудування міської ради 03.03.3016 проведена інвентаризація нових тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності. За результатами перевірки рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 24.03.2016 № 107 скасовано паспорти прив’язок тимчасових споруд по Хортицькому району в кількості 33 шт.

            В рамках проекту «Купуй Запорізьке - обирай своє», рішеннями виконавчого комітету Запорізької міської ради від 12.06.2015 № 242, від 28.06.2015 № 267, від 24.07.2015 № 281, від 26.08.2015 № 339, від 16.10.2015   № 433 та від 12.11.2015 № 489 передбачено розміщення у Хортицькому районі 36 тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності. Щомісячно проводиться моніторинг цін та асортименту товару в 7 нових тимчасових спорудах

         У 2016 році для населення району проведено 12 консультативно-правових зустрічей, за консультаціями звернулось 65 громадян.

У 2016 році проведено 11 засідань опікунської ради. До органу опіки та піклування при райадміністрації звернулись 38 громадян з питань захисту прав недієздатних, надано 27 консультацій. Підготовлено 13 подань до суду про призначення опікуна над недієздатною особою та 2 - про призначення піклувальника над особою, дієздатність якої обмежена, видано 3 розпорядження голови райадміністрації про призначення опікуна, надання дозволів на здійснення нотаріальних дій від імені недієздатного та виписку з місця реєстрації недієздатної.

Спеціалістами сектору по культурі та спорту проведена робота щодо організації та проведення 12 засідань спостережної комісії, 4 - районної комісії з питань безпечної життєдіяльності населення.

Протягом 2016 року відпрацьовано 44 звернення громадян, підготовлена відповідь на 3 депутатські запити.

Проведено Першість району з волейболу на Кубок голови районної адміністрації серед учнівської та студентської молоді району в Запорізькому багатопрофільному ліцеї №99 та Запорізькому колегіумі «Мала гуманітарна академія».

З метою профілактики правопорушень серед підлітків та молоді за участю голови та секретаря спостережної комісії при районної адміністрації, інспектора молодіжної превенції Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області, спеціаліста відділу по Хортицькому району служби (управління) у справах дітей проведені консультативно-правові зустрічі з учнями Запорізького колегіуму «Мала гуманітарна академія», ЗОШ №32 та №51.

Спільно з громадськими організаціями та навчальними закладами району проведені заходи: змагання з кульової стрільби (учні шкіл, ЗБЦПТО, Хортицька районна організація української спілки ветеранів Афганістану”, ДЮСШ №7), урочистості з нагоди річниці виводу радянських військ з Афганістану (учні шкіл, Хортицька районна організація української спілки ветеранів Афганістану, ЗБЦПТО), святкові заходи з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня 8 Березня (Запорізький колегіум «Мала гуманітарна академія», ДШМ №3, КЗ «ПК «Хортицький», громадські організації району), Урок-реквієм з нагоди 30-ої річниці аварії на ЧАЕС (учні шкіл, Хортицька районна організація інвалідів „Союз Чорнобиль України”, ЗОШ №49).

В КЗ «ПК «Хортицький» проведено конкурсно-розважальну програму «Кохання двох сердець» (лютий), конкурсну молодіжну шоу-програму «Міс Хортичаночка-2016» (березень), районне театралізоване свято «Минулих днів свята пам’ять» до відзначення 71-ої річниці Перемоги над нацизмом у Європі (травень), святковий захід з нагоди відзначення Дня Конституції України (червень), театралізоване свято «Свою Україну любіть!» з нагоди відзначення Дня незалежності України (серпень).

Районною адміністрацією проведено організаційну роботу з депутатами міської ради, керівниками підприємств, навчальних та дошкільних закладів району щодо привітання на дому ветеранів та інвалідів війни, в результаті якої даній категорії вручено 21 плед від районної адміністрації, 119 продуктових наборів від депутатів міської ради, 65 продуктових наборів від вихованців навчальних закладів та 22 продуктові набори від підприємців району. Організовано вручення 197 продуктових наборів від Запорізької міської ради.

Спеціалістами сектору по культурі та спорту проведено роботу із сім’ями загиблих воїнів АТО з питання встановлення меморіальних дошок на навчальних закладах (Запорізька гімназія №45 та ЗБНВК №106) та будинку №12 по вул. Воронезькій, де навчались та проживали загиблі. Взято участь в організації та проведенні урочистих мітингів з відкриття меморіальних дошок воїнам, загиблим в АТО (18 травня, 9 червня). На будинку №15 по вул. Задніпровській 18.08.2016 встановлено меморіальну дошку з нагоди перейменування вулиці на честь Героя України Василя Сергієнка – загиблого журналіста, політичного діяча.

25.06.2016 на майданчику біля КЗ «ПК «Хортицький» організовано та проведено районний захід з нагоди 20-ої річниці Конституції України та 23.08.2016 – з нагоди Дня незалежності України.

У сквері «Ювілейний» 24.08.2016 відбувся святковий концерт «Вишита колоссям і калиною – земле зачарована моя» за участю представників закладів, установ, організацій району та депутатського корпусу міської ради від Хортицького району. Під час заходу 50 військовослужбовцям від Міністерства оборони України вручені нагрудні знаки „Учасник антитерористичної операції”, старшому солдату Проценку Олексію Володимировичу, військовослужбовцю 72 ОМБр, - відзнаку „Народна нагорода”.

З нагоди Дня визволення м. Запоріжжя від німецько-фашистських загарбників 11.10.2016 у КЗ «ПК «Хортицький» відбувся урочистий концерт, в якому взяли участь учасники АТО та їх сім’ї, родини загиблих військовослужбовців, учасники бойових дій та військовослужбовці, які постраждали під час проходження служби.

Представники районної адміністрації та військового комісаріату Хортицького району 12.10.2016 відвідали на дому та вручили подарунки від районної адміністрації 2 родинам загиблих учасників АТО.

З нагоди відзначення Дня захисника України у загальноосвітній школі №91 13.10.2016 відбувся урочистий концерт за участю представників районного військового комісаріату, демобілізованих військовослужбовців та учнівської молоді району, 6 інвалідів-учасників бойових дій в зоні АТО отримали подарунки від спонсорів.

З нагоди відзначення Міжнародного дня інвалідів спеціалістами сектору по культурі та спорту відвідані на дому 10 інвалідів та 15 ліжкохворих дітей та вручені подарунки.

В районі проведено благодійну акцію серед учнівської молоді району щодо збору миючих засобів, засобів особистої гігієни, ліків та іграшок, які роздані під час проведення заходів у районних відділеннях Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування та урочистого зібрання з нагоди Дня Збройних сил України.  

В Запорізькому колегіумі «Мала гуманітарна академія» 02.12.2016 проведене  районне свята «Добрик скликає друзів», під час якого діти-інваліди асоціації «Надія» отримали 27 пакунків з солодощами від підприємців району та пам’ятні подарунки від школярів; 26 подарунків від школярів району роздані ліжкохворим дітям, батьки яких є членами районного осередку асоціації батьків дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства «Надія».

За підтримки районної адміністрації 03.12.2016 в Запорізькому колегіумі «Мала гуманітарна академія» проведено музичний марафон за участю творчих колективів дитячої школи мистецтв №3 та загальноосвітніх шкіл району, майстер-класи для дітей-інвалідів з виготовлення новорічних прикрас.

До новорічних та різдвяних свят забезпечено прикрашання головної новорічної ялинки району, участь 10 вчителів фізичної культури у міській акції «Дід Мороз-2016», привітання на дому 8 ліжкохворих дітей-інвалідів району.

У КЗ «ПК «Хортицький» 22.12.2016 проведено благодійну новорічну виставу «Вовк та семеро козенят – на новий лад!» для 700 глядачів пільгових категорій. 


Інформація
про роботу районної адміністрації
Запорізької міської ради по Хортицькому району
за 9 місяців 2016 року
 
Районна адміністрація протягом звітного періоду здійснювала свою діяльність згідно з чинним законодавством України, нормативно-правовими документами органів влади вищого рівня, планами роботи районної адміністрації.
Керівництво районної адміністрації систематично приділяло увагу питанням ремонту житлового фонду, погашення заборгованості із заробітної плати, благоустрою та приведення території району в належний санітарний стан, ліквідації стихійної торгівлі, своєчасного реагування на звернення громадян.
Протягом звітного періоду підготовлені та затверджені особисті річні плани осіб, зарахованих до кадрового резерву оформлені довідки про перебування в кадровому резерві, надіслані листи керівникам підприємств та проаналізовано кількісний та якісний склад кадрового резерву на посади осіб районної адміністрації.
За звітний період призначено на посаду 1 посадову особу, присвоєно ранги 4 особам, звільнено 2 особи, пройшла стажування 1 особа, своєчасно подані 42 декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, уточено та доповнено особові справи та електронні картки працівників районної адміністрації відповідними матеріалами, проведено аналіз якісного та кількісного складу посадових осіб районної адміністрації. Пройшли практику 2 учні Запорізького будівельного центру професійно-технічної освіти.
За звітний період 5 посадових осіб районної адміністрації підвищили кваліфікацію, в т.ч. 3 осіб – за професійною програмою, 2 особи – за програмою короткотермінових семінарів.
Протягом року керівництво, посадові особи районної адміністрації брали участь у заняттях апаратного навчання та семінарах виконкому міської ради, Центру перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ, організацій. 
У звітному періоді проводилась робота з ініціативною групою з питань проведення виборів та оформлення документів щодо створення будинкового комітету по бул. Будівельників, 10 та надавалися консультації з питань ініціювання створення будинкових комітетів по вул. Гудименка, 22 та вул. Дорошенка, 8.
Проводилася робота серед установ, організацій та підприємств району щодо поширення інформаційних матеріалів з популяризації військової служби за контрактом та підтримки вимушених переселенців.
За 9 місяців організовано проведення 5 днів інформування населення за темами: «День Європи в Україні у 2016 році», «Внесок Українського народу в перемогу над нацизмом у Другій світовій війні, боротьбі українців у лавах  Радянської армії, українського визвольного руху, військових формувань країн-учасниць Антигітлерівської коаліції», «М.Грушевський – видатний історик, політичний діяч і публіцист, організатор української науки», з нагоди дня народження українського письменника, науковця І.Я.Франка, щодо відзначення дня пам’яті жертв фашизму.
Робота з розгляду звернень громадян в районній адміністрації  проводилась відповідно до відповідних нормативно-правових актів, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови. При розгляді звернень громадян особлива увага приділяється дотриманню вимог чинного законодавства щодо термінів прийняття до розгляду та опрацювання звернень, наданню відповідей по суті порушених питань.
За звітний період до районної адміністрації надійшло 448 письмових звернень від громадян, з яких 6 – багатодітні родини, 3 – інваліди Великої Вітчизняної війни, 90 – пенсіонерів, 45 – працюючі громадяни, 10 - непрацюючі. Із загальної кількості звернень, що надійшли до районної адміністрації, колективних – 125, повторних – 13. У зверненнях порушено 448 питань. Найбільшу кількість становлять питання житлового господарства – 144, комунально-дорожнього господарства - 139, науки, освіти, виховання і навчання дітей - 88,  торгівлі і громадського харчування – 44, соціального захисту – 28, питання охорони здоров’я – 3, питання законності та охорони правопорядку - 1 та інш. Розглянуто і опрацьовано 23 інформаційних запита. Через платформу „Відкрите місто” надійшло 15 звернень.
За 9 місяців 2016 року районною адміністрацією одержано 2571 документ службової кореспонденції, на контроль поставлено 358, зареєстровано та відправлено 2128 листів, видано 684 розпорядження голови районної адміністрації.
Протягом кварталу забезпечено видачу розпоряджень голови районної адміністрації з питань захисту прав дітей та опікунської ради, оформлення справ постійного строку зберігання та роботу архіву відповідно до Положення про державний архівний фонд.
Спеціалістами відділу адміністративно-правової роботи, відповідно до покладених на них завдань, впродовж звітного періоду було забезпечено представництво районної адміністрації у 59 судових засіданнях, в яких районна адміністрація та міська рада виступають відповідачем, третьою особою на представлення інтересів органу опіки і піклування. Постійно надаються юридичні консультації працівникам районної адміністрації та мешканцям району, отримали консультації 16 осіб. Спеціалісти взяли участь у 59 засіданнях комісій, підготовлено 26 відповідей на контрольні документи, 42 відповіді на звернення громадян та підприємств, взято участь у 3 консультативно-правових зустрічах для населення району.
Протягом звітного періоду проведено 13 засідань адміністративної комісії, протягом 9 місяців надійшло 29 протоколів про адмінпорушення, оформлено 28 постанов, закрито 7 адміністративних справ. Рішенням комісії накладено штрафів на суму 11 373 грн., стягнуто – 9 503 грн., за грудень 2015 року стягнуто 901,00 грн. Правопорушникам відправлено 13 постанов, для примусового стягнення штрафу відправлено до ВДВС 4 постанови адміністративної комісії.
Протягом 9 місяців 2016 року до АІТС Державного реєстру виборців завантажено 215 відомостей та опрацьовано 4616 записів, з них завантажено і оброблено 101 ініціативну відомість.
Постійно проводиться аналітична робота, спрямована на усунення існуючих кратних включень виборців до Реєстру та запобігання утворення нових пар “двійників” - 310.  
За 9 місяців 2016 року проведено 381 наказ начальника відділу ведення Державного реєстру виборців про внесення змін до персональних даних виборців (193), внесення запису до бази даних (81); знищення запису (58).
Сформовано та надіслано 285 запитів до суб’єктів подання відомостей щодо 1689 осіб про підтвердження факту реєстрації виборців (210), уточнення ідентифікаційних даних виборців (941), підтвердження факту громадянства (33), уточнення факту смерті виборців (505).
Надано 11 інформацій з Державного реєстру виборців за зверненням ДМС Хортицького району м. Запоріжжя та особисто громадянам. Проаналізовано стан 58 виборців в Реєстрі, які вибули з військових частин та установ відбування покарань, попередня адреса яких в межах Хортицького району.
Одним з провідних напрямків роботи відділу житлово-комунального господарства районної адміністрації є проведення заходів з благоустрою території району, підтримання її в належному санітарному стані, організації роботи системи житлово-комунального господарства.
Протягом звітного періоду послідовно проводилась робота з благоустрою району, утримання в належному санітарному стані парків, скверів, куточків відпочинку, алей, дитячих майданчиків, вулиць, прибудинкових територій.
Щоденно проводились роботи з очищення урн від сміття, зупинок громадського транспорту та ліквідації оголошень із світових опор та за потребою очищення решіток дощеприймальників від наносів.
Виконано обрізку 2603 дерев та 168 кущів, вивезено 44000 м3 опалого листя.
Організовано та виконано роботи з ліквідації аварійно небезпечних ділянок вулично-шляхової мережі на площі 13286,05 м² (вул. Світла, вул. Хортицьке шосе, вул. Новгородська, вул. Рубана, пр. Ювілейний, вул. Маршала Судця, вул. Курузова, вул. Козака Бабури, вул. Запорозького козацтва, вул. Воронезька, вул. Василя Стуса, вул. Новобудов, вул. Чотирнадцятого жовтня, вул. Василя Сергієнка, вул. Героїв 93-ї бригади, дорога по 2 мосту Преображенського, пр. Інженера Преображенського).
Виконано 93,7% робіт з будівництва вул. Калнишевського, вул. Дорошенка, вул. Рубана. Укладено 877,7 м2 асфальтобетонного покриття, побудовано тротуарні доріжки, влаштовано освітлення, виконано роботи з благоустрою (озеленення).
Підрядними організаціями за дорученням КП «Управління капітального будівництва» виконано роботи по реконструкції бульвару Будівельників (влаштування нижнього шару асфальтобетонного покриття внутрішньоквартальної дороги, основи сходинок до бульвару, побудовано тротуарні доріжки від вул. Маршала Судця, 1 до бул. Будівельників, 19, влаштовано освітлення, виконано роботи з благоустрою (озеленення).
Встановлено 13 дитячих та 7 спортивних майданчиків.
З метою забезпечення належного санітарного стану та регулярного прибирання території району видано розпорядження голови районної адміністрації від 10.03.2016 №98р «Про закріплення за підприємствами, організаціями та установами територій для утримання їх в належному санітарному стані у весняно-літній період 2016 року».
Відділом житлово-комунального господарства щоденно здійснюється обстеження територій району. Щотижнево (три рази на тиждень) спеціалістами відділу проводяться рейди-перевірки.
Згідно з графіком робочих мобільних груп з питань перевірки дотримання вимог Правил благоустрою території міста проводяться рейдові перевірки сумісно з інспекторами з благоустрою з метою контролю за проведенням робіт з санітарної очистки прилеглих територій, покосу трав та підтримання їх в належному санітарному стані. Станом на 01.10.2016 проведено 29 рейдів, надано 97 попереджень, розповсюджено 84 нагадування суб’єктам підприємницької діяльності, власникам об’єктів торгівлі, тимчасових споруд з метою своєчасного прибирання території, ліквідації карантинних рослин, трав, бур’янів, роздано 11 листів щодо подальшого укладення договорів про закріплення та утримання об’єктів благоустрою. У поточному році укладено 91 договір із суб’єктами господарювання про закріплення та утримання об’єкту благоустрою в належному стані.
Станом на 01.10.2016 підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності виконано покіс трав на площі 381,727 га, підрядною організацією - на площі 25,722 га.
Проблемними питаннями залишаються прилеглі території до Запорізького району, про що районною адміністрацією направляються листи до адміністрації Запорізького району.
Для боротьби з карантинними рослинами працівниками КРБП «Зеленбуд» застосовувався препарат «АлергоSTOPамброзія» по вул. Лахтінська (0,12 га), пр. Ювілейному (0,03 га), вул. Героїв 93-ї бригади (0,08 га).
З метою ліквідації карантинних рослин в місцях їх розповсюдження фітоценотичним методом районною адміністрацією надано до департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради бюджетний запит на загальну суму 100 000 тис. грн.
Через «Гарячу лінію» з питань ліквідації вогнищ карантинних рослин надійшло 46 звернень від громадян.
Виявлено та ліквідовано 13 безхазяйних звалищ, вивезено 323 т сміття (вул. Новобудов, вул. Чотирнадцятого жовтня, вул. Маршала Судця, вул. Запорозького козацтва, вул. Козака Бабури, вул. Василя Стуса, вул. Курузова, вул. Ентузіастів, селище МВО-7, дорога від 2 мосту Преображенського до залізничного переїзду с. Бабурка).
В парку Поколінь, по пр. Ювілейному, вул. Героїв 93-ї бригади, вул. Василя Сергієнка встановлено 510 одиниць нових урн.
Проведено 7 засідань комісії з питань присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна та об’єктам незавершеного будівництва, розглянуто звернення 5 підприємств та 2 громадян.
З питання приватизації житла звернулось 1057 громадян. Приватизовано 206 квартир загальною площею 10977,68 м2, оформлено 221 свідоцтво про право власності на житло.
Прийнято на квартирний облік 11сімей: 1 інвалід війни; 4 учасника бойових дій; 3 дитини позбавлені батьківського піклування; 3 на загальних підставах.
Станом на 01.10.2016 мобільної групою по впорядкуванню несанкціонованої торгівлі проведено 34 спільних рейди з метою ліквідації «стихійної» торгівлі у невстановлених місцях, під час яких були перевірені вул. Новгородська, вул. Героїв 93-ї бригади, пр. Ювілейний, вул. Лахтінська, вул. Ентузіастів та інші., складено 68 адміністративних протоколів, які направлені до Хортицького районного суду. З 26.09.2016 спеціалісти відділу економічного розвитку та підприємництва згідно з графіками щодня беруть участь у проведенні рейдів на визначених місцях несанкціонованої торгівлі.     
На «гарячу лінію», з питань, які пов’язані з несанкціонованою торгівлею в районі, станом на 01.10.2016 надійшло 5 повідомлення, які були передані до Хортицького відділення поліції ВП ДВП ГУНП Запорізької області.
Представниками мобільної групи по впорядкуванню несанкціонованої торгівлі постійно проводиться роз’яснювальна робота серед населення за наслідки «стихійної» торгівлі, особлива увага приділяється недопущенню торгівлі м’ясом, молочною та рибною продукцією.
З метою обмеження шкідливого впливу споживання алкогольних напоїв на молодь згідно із Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» та на виконання листа облдержадміністрації від 01.08.2012 № 08-25/2017 щодо посилення контролю по недопущенню реалізації алкогольних напоїв неповнолітнім за 9 місяців 2016 року фактів продажу алкогольних напоїв неповнолітнім особам не встановлено.
З метою насичення споживчого ринку продуктами харчування протягом 9 місяців 2016 року по вул. Ентузіастів, 2 біля торговельно-оздоровчого комплексу «Козацький» та по пр. Ювілейному, 23 щоденно проводилися сільськогосподарські ярмарки з реалізації плодоовочевої продукції.
Станом на 01.10.2016 спеціалістами відділу розглянуто та надано відповіді на 43 письмові скарги та звернення від мешканців району, критичних зауважень, та 47 усних звернень від громадян з питань порушення Правил торгівлі суб’єктами господарювання та інших питань.
Із суб’єктами господарювання району проведено 6 нарад, у тому числі 3 наради щодо роботи об’єктів у весняно-літній період та утримання прилеглих до об’єктів сфери торгівлі територій, закріплення територій благоустрою за підприємствами, організаціями та установами усіх форм власності, інформаційного супроводження заходів мобілізації, популяризації військової служби за контрактом, попередження вчинення злочинів терористичного характеру, ціноутворення та дотримання граничних торговельних надбавок на основні продовольчі товари та 2 наради з питань організації та проведення Покровської ярмарки.
На окремому засіданні розглядалося питання щодо розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності по пр. Ювілейному, 20а та благоустрій території  навколо даних об’єктів.
Проведено організаційну роботу із суб’єктами господарювання: у березні-травні щодо участі у виставці-ярмарку, присвяченій Дню створення району, в якій взяли участь 50 майстрів різних областей України.
За 9 місяців 2016 року в районній адміністрації проведено:
- 27 засідань комісії по упорядкуванню роботи об’єктів сфери обслуговування, розглянуто 91 питання;
- 54 засідання комітету з конкурсних торгів, розглянуто 77 питань згідно із Законом України «Про здійснення державних закупівель» (зі змінами), укладено 6 договорів, проведено 4 відкритих торги та одна переговорна процедура.
- 3 засідання районної комісії для організації і координації робіт з усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів, розглянуто 8 питань.
Спеціалістами відділу забезпечено попередню підготовку документів та видано 23 режима роботи на об’єкти торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, у тому числі підготовлено 5 розпоряджень щодо встановлення продовжених режимів роботи 5 об’єктам, 25 - про відведення місць для розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної мережі та сфери послуг, 5 - з інших питань.
На виконання рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 09.02.2016 № 51 спеціалістами районної адміністрації, інспекції з благоустрою Запорізької міської ради та департаменту архітектури та містобудування міської ради 03.03.3016 проведена інвентаризація нових тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності. За результатами перевірки рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 24.03.2016 № 107 скасовано паспорти прив’язок тимчасових споруд по Хортицькому району в кількості 31 шт.
За 9 місяців поточного року проводилася робота із суб’єктами господарювання з питання утримання прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані. Протягом звітного періоду обстежено 100 об’єктів сфери торгівлі, побутового обслуговування та ресторанного господарства.
Станом на 01.10.2016 розповсюджено під підпис 88 пам’яток-нагадувань стосовно додержання власниками об’єктів сфери торгівлі, послуг, ресторанного господарства, тимчасових споруд, керівниками ринків та торговельних комплексів Правил благоустрою території міста Запоріжжя.
З метою надання безкоштовної правової допомоги населенню району за 9 місяців поточного року проведені 6 консультативно-правових зустрічей, в яких взяли участь представники районної адміністрації, спеціалісти управлінь та комунальних служб району, юристи різних галузей права. За консультаціями звернулось 65 громадян стосовно оформлення та прийняття спадщини, ремонту покрівлі, розподілу особових рахунків на оплату комунальних платежів, створення та реєстрації ОСББ, компенсації за шкоду житлового майна, нарахування пенсії працюючому пенсіонеру, перерахунку пенсії, призначення субсидій. З усіх порушених питань були надані відповідні роз’яснення та консультації. 
Спеціалістами сектору проведена робота щодо організації та проведення засідань комісій: 9 – спостережної комісії, 3 – районної комісії з питань безпечної життєдіяльності населення, 9 – опікунської ради при районній адміністрації.
Протягом 9 місяців відпрацьовано 31 звернення громадян, підготовлено відповідь на 2 депутатські запити.
Надані пропозиції до розрахунку до бюджетного запиту на видатки з організації та проведення заходів щодо відзначення загальнодержавних, міських та районних свят на 2017 рік. Відпрацьовані цінові пропозиції постачальників товарів та послуг, виконані розрахунки по 39 заходах на загальну суму – 120 983,29 грн.
Спільно з громадськими організаціями та навчальними закладами району проведені заходи: змагання з кульової стрільби (учні шкіл, ЗБЦПТО, ГО „Хортицька районна організація української спілки ветеранів Афганістану”, ДЮСШ №7), урочистості з нагоди річниці виводу радянських військ з Афганістану (учні шкіл, ГО „Хортицька районна організація української спілки ветеранів Афганістану”, ЗБЦПТО), святкові заходи з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня 8 Березня (ЗК „МГА”, ДШМ №3, ПК „Хортицький”, ГО району), Урок-реквієм з нагоди 30-ої річниці аварії на ЧАЕС (учні шкіл, ГО «Хортицьке районне об’єднання „Союз Чорнобиль”, ЗОШ №49).
В КЗ «ПК «Хортицький» проведено конкурсно-розважальну програму «Кохання двох сердець» (лютий), конкурсну молодіжну шоу-програму «Міс «Хортичаночка-2016» (березень), районне театралізоване свято “Минулих днів свята пам’ять” до відзначення 71-ої річниці Перемоги над нацизмом у Європі (травень), святковий захід з нагоди відзначення Дня Конституції України (червень), театралізоване свято „Свою Україну любіть!” з нагоди відзначення Дня незалежності України (серпень).
З нагоди відзначення Дня району забезпечено проведення районних конкурсів на найкращу емблему та найкращий комп’ютерний макет стели Хортицького району.
В навчальних закладах (ЗГ №45 та ЗБНВК №106) та будинку №12 по вул. Воронезькій, де навчались та проживали загиблі воїни-учасники АТО, 18 травня, 9 червня проведені урочисті мітинги з відкриття меморіальних дощок загиблим воїнам. Правобережним центром зайнятості 15.06.2016 проведено «круглий стіл» з питань вирішення проблем військовослужбовців-учасників АТО. На будинку №15 по вул. Василя Сергієнка 18.08.2016 встановлено меморіальну дошку з нагоди перейменування вулиці Задніпровської на честь Героя України Василя Сергієнка – загиблого журналіста, політичного діяча.
На майданчику біля КЗ «ПК «Хортицький» проведені районні святкові заходи до Дня Конституції України та Дня незалежності України за участю творчих колективів району, організовано роботу майстер-класів, вікторини, малюнки на асфальті.
24.08.2016 у сквері „Ювілейний” відбувся святковий концерт „Вишита колоссям і калиною – земле зачарована моя”, почесними гостями якого були депутати міської ради від Хортицького району, представники ради ветеранів району, громадської організації «Ветерани війни та учасники антитерористичної операції», волонтери та учасники антитерористичної операції на Сході України. Від Міністерства оборони України 50 військовослужбовцям вручені нагрудні знаки «Учасник антитерористичної операції», старшому солдату Проценку Олексію Володимировичу, військовослужбовцю 72 ОМБр, - відзнаку «Народна нагорода».  
 

Інформація
про роботу районної адміністрації
Запорізької міської ради по Хортицькому району
за І півріччя 2016 року
Районна адміністрація протягом звітного періоду здійснювала свою діяльність згідно з чинним законодавством України, нормативно-правовими документами органів влади вищого рівня, планами роботи районної адміністрації.
Керівництво районної адміністрації систематично приділяло увагу питанням ремонту житлового фонду, погашення заборгованості із заробітної плати, благоустрою та приведення території району в належний санітарний стан, ліквідації стихійної торгівлі, своєчасного реагування на звернення громадян.
Протягом звітного періоду вирішувалися питання організаційно-кадрового забезпечення районної адміністрації. Відділом організаційної та кадрової роботи в лютому 2016 року організовано проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них обов'язків і завдань.
Для заміщення вакантних посад в районній адміністрації проведено стажування на посаду начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності-головного бухгалтера, підготовлені документи для проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста-бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності.
Забезпечено своєчасне надання посадовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, надані до виконавчого комітету документи посадових осіб щодо перевірки відомостей, передбачених Законом України «Про очищення влади».
За звітний період підвищили кваліфікацію 5 осіб, проведено 6 занять апаратного навчання з питань роз’яснення чинного законодавства України, в тому числі антикорупційного законодавства, заповнення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, роботи зі зверненнями громадян, ведення діловодства. Забезпечено проведення практики 2 учнів Запорізького будівельного центру професійно-технічної освіти.
Протягом І півріччя переглянуті відповідно до нормативних документів посадові інструкції посадових осіб, положення про відділи, надані пропозиції щодо внесення змін до Положення про районну адміністрацію.
Відділом організаційної та кадрової роботи проведено роботу з ініціативними групами з питань проведення виборів органу самоорганізації населення та оформлення документів щодо створення будинкового комітету по бул. Будівельників, 10 та ініціювання створення будинкового комітету по вул. Гудименка, 22.
У І півріччі організовано проведення 2 днів інформування населення за темами: «День Європи в Україні у 2016 році», «Внесок Українського народу в перемогу над нацизмом у Другій світовій війні, боротьбі українців у лавах  Радянської армії, українського визвольного руху, військових формувань країн-учасниць Антигітлерівської коаліції».
Робота з розгляду звернень громадян в районній адміністрації  проводилась згідно з чинним законодавством України. При розгляді звернень громадян особлива увага приділяється дотриманню термінів прийняття до розгляду та опрацювання звернень, наданню відповідей по суті порушених питань.
За звітний період до районної адміністрації надійшло 276 письмових звернень. Із загальної кількості звернень, що надійшли до районної адміністрації, колективних – 71, повторних – 7. У зверненнях порушено 276 питань. Найбільшу кількість становлять питання житлового господарства – 84, науки, освіти, комунально-дорожнього господарства - 77,  виховання і навчання дітей - 56, соціального захисту – 25 та торгівлі і громадського харчування – 19 та інш. Розглянуто і опрацьовано 12 запитів на інформацію.
Проаналізовано роботу з документами в районній адміністрації. За І півріччя 2016 року районною адміністрацією одержано 1686 документів службової кореспонденції, на контроль поставлено 248, відправлено 2221 лист, видано 406 розпоряджень голови районної адміністрації.
Спеціалістами відділу адміністративно-правової роботи забезпечено представництво районної адміністрації у 39 судових засіданнях, в яких районна адміністрація та міська рада виступають відповідачем, третьою особою на представлення інтересів органу опіки і піклування.
Протягом звітного періоду проведено 8 засідань адміністративної комісії, протягом кварталу надійшло 18 протоколів про адмінпорушення, оформлено 18 постанов, закрито 3 адміністративні справи. Рішенням комісії накладено штрафів на суму 6596,00 грн., стягнуто – 3587,00 грн., за грудень 2015 року стягнуто 901,00 грн. Правопорушникам відправлено 10 постанов, для примусового стягнення штрафу відправлено до ВДВС 3 постанови адміністративної комісії.
За звітний період в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі відділом ведення Державного реєстру виборців опрацьовано 3172 записи, проведено аналіз щодо 97 виборців, занесених в кратні включення в базі даних Реєстру, внесено зміни до персональних даних 212 виборців, надіслано 225 запитів до суб’єктів подання відомостей щодо 1139 осіб стосовно підтвердження факту реєстрації 153 виборців, уточнення ідентифікаційних даних 602 виборців та факту смерті 491 виборця, підтвердження факту громадянства 13 громадян.
Провідним напрямком роботи відділу житлово-комунального господарства є проведення заходів з благоустрою території району, підтримання її в належному санітарному стані, чітка робота системи житлово-комунального господарства.
Спеціалістами відділу сумісно з представниками комунальних підприємств, інспекції з благоустрою Запорізької міської ради проведено 23 рейди, надано 65 попереджень, розповсюджено 60 нагадувань. Виявлено та ліквідовано 13 безхазяйних звалищ, вивезено 323 т. сміття (вул. Новобудов, вул. Чотирнадцятого жовтня, вул. Маршала Судця, вул. Запорозького козацтва, вул. Козака Бабури, вул. Василя Стуса, вул. Курузова, вул. Ентузіастів, селище МВО-7, дорога від 2 мосту Преображенського до залізничного переїзду с. Бабурка). Протягом поточного періоду укладено 41 договір з підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, власниками тимчасових споруд торговельного, побутового та соціального-культурного призначення щодо закріплення та утримання об’єктів в належному санітарному стані.
Ліквідовані аварійно небезпечні ділянки вулично-шляхової мережі на площі 6738,21 м2 (по вул. Світлій, вул. Хортицьке шосе, вул. Новгородській, вул. Рубана, пр. Ювілейному, вул. Маршала Судця, вул. Курузова, вул. Козака Бабури, вул. Новобудов, вул. Чотирнадцяте жовтня, вул. Василя Сергієнка, вул. Героїв 93-ї бригади, пр. Ін. Преображенського, розворотне коло пр. Ювілейний-вул. Василя Сергієнко, дорога по 2 мосту Преображенського).
На 93,7% виконані роботи з будівництва вул. Калнишевського, вул. Дорошенка, вул. Рубана: укладено 877,7 м асфальтного покриття, побудовані тротуарні доріжки, влаштоване освітлення, роботи з озеленення.
Працівниками підрядних організацій за дорученням КП „Управління капітального будівництва” міської ради виконані роботи з реконструкції бульвару Будівельників: влаштування нижнього шару асфальтобетонного покриття внутрішньоквартальної дороги, основи сходинок до бульвару, побудовано тротуарні доріжки, влаштовано освітлення, роботи з благоустрою.
Виконані ремонтні роботи внутрішніх проїздів по вул. Лахтінська, 13, 15, 17, 19, 21 з виїздом на проїзну частину площею 1722 м2,
Силами підприємств, установ, організацій, суб’єктами підприємницької діяльності виконано покіс трав на площі 150,1817 га. Підрядною організацією виконані роботи з покосу трав на територіях : вул. Курузова (17990 м2), вул. Калнишевського (12845,50 м2), вул. Світла (10670 м2),вул. Хортицьке шосе (22104 м2),вул. Воронезька (14256 м2),пр. Юбілейний (2761 м2),вул. Задніпровська (48958,2 м2),вул. М. Судця (867 м2),вул. Героїв 93-ї бригади (5900м2),пр. Ін. Преображенського (4236м2),дорога від 2-го моста Преображенського до ж/д переїзду (13204м2). Виконано обрізку 2603 дерев та 168 кущів, вивезено 44000м3 опалого листя.
Проведено 5 засідання комісії з питань присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна та об’єктам незавершеного будівництва, розглянуто звернення 7 підприємств та 5 громадян.
Прийнято на квартирний облік 8 сімей, 1 – інвалід війни; 3 – учасника бойових дій, 3 – діти, позбавлені батьківського піклування, 1 – на загальних умовах.
З питання приватизації житла звернулось 720 громадян. Приватизовано 102 квартири загальною площею 5487,94 м2. Отримали консультації 450 громадян, видано 17 дублікатів свідоцтв, оформлено 16 довідок про участь в приватизації житла.
Із суб’єктами господарювання району проведено 4 наради з питань роботи об’єктів у весняно-літній період та утримання прилеглих до об’єктів сфери торгівлі територій; закріплення територій благоустрою за підприємствами, організаціями та установами усіх форм власності; інформаційного супроводження заходів мобілізації, популяризації військової служби за контрактом, попередження вчинення злочинів терористичного характеру, ціноутворення та дотримання граничних торговельних надбавок на основні продовольчі  товари та інше.
У І півріччі 2016 року в районній адміністрації проведено:
15 засідань комісії по упорядкуванню роботи об’єктів сфери обслуговування, розглянуто 91 питання;
37 засідань комітету з конкурсних торгів, розглянуто 57 питань, 1 переговорну процедуру, в результаті укладено 2 договори; проведено 2 відкритих торги на закупівлю послуг з дератизації відкритих стацій району, за результатами яких укладено 2 договори; розпочаті відкриті торги по 3 лотах на закупівлю послуг щодо очищення території району та супутніх послуг, послуг щодо очищення та санітарної обробки доріг і тротуарів району та супутніх послуг;
5 засідань районної робочої групи з координації дій органів місцевого самоврядування та податкової інспекції щодо забезпечення податкових та інших надходжень до державного та місцевих бюджетів, розглянуто 10 питань, заслухано 35 суб’єктів господарювання;
2 засідання районної комісії для організації і координації робіт з усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя шляхом звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів, розглянуто 6 питань.
Станом на 01.07.2016 мобільною групою по впорядкуванню несанкціонованої торгівлі проведено 27 спільних рейдів з метою ліквідації «стихійної» торгівлі у невстановлених місцях, перевірені вул. Новгородська, вул. Героїв 93-ї бригади, пр. Ювілейний, вул. Лахтінська, вул. Ентузіастів та інші. За вищезазначений період встановлено 47 правопорушень, за якими складені адміністративні протоколи, що направлені до Хортицького районного суду.
На «гарячу лінію» з питань, які пов’язані з несанкціонованою торгівлею в районі, надійшло 4 повідомлення, які були передані до Хортицького відділення поліції ВП ДВП ГУНП Запорізької області.
У травні 2016 року суб’єктами господарювання та керівництвом ринків та торговельних комплексів району надана допомога продуктами харчування ветеранам Великої Вітчизняної війни.
Протягом І півріччя 2016 року по вул. Ентузіастів, 2 біля торговельно-оздоровчого комплексу «Козацький» та по пр. Ювілейному, 23 щоденно проводилися сільськогосподарські ярмарки з реалізації плодоовочевої продукції.
Спеціалістами відділу економічного розвитку та підприємництва надані відповіді на 16 письмових скарг та звернень від мешканців району, критичних зауважень та 26 усних звернень від громадян з питань порушення Правил торгівлі суб’єктами господарювання та інших питань.
З метою надання безкоштовної правової допомоги населенню району у І півріччі поточного року проведені 6 консультативно-правових зустрічей, консультації отримали 44 громадянина.
З метою профілактики правопорушень серед підлітків та молоді представниками районної адміністрації, молодіжної превенції Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області, органу пробації Хортицького відділення юстиції, відділу по Хортицькому району служби (управління) у справах дітей проведені консультативно-правової зустрічі для учнів ЗК «Мала гуманітарної академії» (лютий), ЗОШ №32 (березень), ЗОШ №51 (квітень).
Спільно з громадськими організаціями та навчальними закладами району проведені змагання з кульової стрільби (учні шкіл, ЗБЦПТО, ГО «Хортицька районна організація української спілки ветеранів Афганістану», ДЮСШ №7); урочистості з нагоди річниці виводу радянських військ з Афганістану (учні шкіл, ГО «Хортицька районна організація української спілки ветеранів Афганістану», ЗБЦПТО); святкові заходи з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня 8 Березня (ЗК «МГА», ДШМ №3, КЗ «ПК «Хортицький», громадські організації району); Урок-реквієм з нагоди 30-ої річниці аварії на ЧАЕС (учні шкіл, ГО «Хортицьке районне об’єднання «Союз Чорнобиль», ЗОШ №49).
В комунальному закладі «Палац культури «Хортицький» проведені: конкурсно-розважальна програма «Кохання двох сердець» (лютий); конкурсна молодіжна шоу-програма «Міс «Хортичаночка-2016» (березень); районне театралізоване свято “Минулих днів свята пам’ять” до відзначення 71-ої річниці Перемоги над нацизмом у Європі (травень); святковий захід з нагоди відзначення Дня Конституції України (червень).
Районною адміністрацією проведено організаційну роботу з депутатами міської ради, керівниками підприємств, навчальних та дошкільних закладів району щодо привітання на дому ветеранів та інвалідів війни, в результаті якої даній категорії вручено 21 плед від районної адміністрації, 119 продуктових наборів від депутатів міської ради, 65 продуктових наборів від вихованців навчальних закладів та 22 продуктові набори від підприємців району. Організовано вручення 197 продуктових наборів від Запорізької міської ради.
Забезпечено привітання на дому 2 мешканок району, які перебувають на обліку в УПСЗН району зі статусом «Жертви політичних репресій», до Дня вшанування жертв політичних репресій в Україні.
З нагоди відзначення Дня району проведений районний конкурс на найкращу емблему та комп’ютерний макет стели Хортицького району.
У сквері по пр. Ювілейному 14.05.2016 проведені народні гуляння «День району-2016», організовано ярмарок-продаж виробів прикладного мистецтва від підприємців району та міста, роботу майстер-класів. В концертній програмі взяли участь творчі колективи та вихованці шкіл району, Центру естетичного виховання, спеціалізованої школи-інтернату «Січовий колегіум», дитячої школи мистецтв № 3, КЗ «ПК «Хортицький», студії «Імперія танцю», Запорізького будівельного центру професійно-технічної освіти, вокалісти міста та рок-група «Baburwood».
До Міжнародного дня захисту дітей проведені: святковий концерт Дитячої школи мистецтва №3 у сквері Ювілейному (01.06.2016); концертно-ігрова програма Центру естетичного виховання для вихованців літніх пришкільних таборів у ЗНВК №108 (02.06.2016).
В навчальних закладах (ЗГ №45 та ЗБНВК №106) та будинку №12 по вул. Воронезькій, де навчались та проживали загиблі воїни-учасники АТО, 18 травня та 9 червня проведені урочисті мітинги з відкриття меморіальних дощок загиблим воїнам. Правобережним центром зайнятості 15.06.2016 проведено «круглий стіл» з питань вирішення проблем військовослужбовців-учасників АТО.
До Дня Конституції України на майданчику біля КЗ «ПК «Хортицький» проведено районний святковий захід за участю творчих колективів району, організовано роботу майстер-класів, вікторини, малюнки на асфальті.

Звіт про роботу районної адміністрації
Запорізької міської ради по Хортицькому району
за І квартал 2016 року
Районна адміністрація протягом звітного періоду здійснювала свою діяльність згідно з чинним законодавством України, нормативно-правовими документами органів влади вищого рівня, планами роботи районної адміністрації.
Керівництво районної адміністрації постійно приділяло увагу актуальним питанням: ремонт житлового фонду, погашення заборгованості із заробітної плати, благоустрій та приведення території району в належний санітарний стан, ліквідація стихійної торгівлі, своєчасне реагування на звернення громадян.
Постійно проводилася робота щодо реалізації державної політики, спрямованої на збереження, підтримку і розвиток вітчизняних товаровиробників у галузях і виробництвах, що забезпечують життєві інтереси району та соціальний і культурний рівень життя населення.
На початку року сформовані та затверджені плани роботи відділу, районної адміністрації з різних напрямків роботи; розроблено та затверджено тематичний план підвищення кваліфікації посадових осіб районної адміністрації, план роботи з кадрами. Протягом звітного періоду підготовлені та затверджені особисті річні плани на 2016 рік осіб, зарахованих до кадрового резерву, оформлені довідки про перебування в кадровому резерві та надіслані листи керівникам підприємств.
Протягом І кварталу підвищили кваліфікацію 2 особи (короткостроковий семінар), уточено та доповнено особові справи працівників районної адміністрації відповідними матеріалами, своєчасно надано 42 декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.
У березні поточного року щорічну оцінку пройшли 29 посадових осіб, з яких 26 осіб отримали підсумкову оцінку „висока”, 3 –„добра”.
З метою підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування проведено 3 заняття апаратногонавчання, на яких обговорювалися закони України, які набрали чинності, постанови КМУ, нові нормативно-правові документи, антикорупційне законодавство, порядок заповнення посадовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, організація роботи з ведення діловодства, стан виконавської дисципліни в районній адміністрації та інші актуальні питання.
Посадові особи районної адміністрації брали участь у заняттях апаратного навчання виконкому міської ради у відповідності з тематикою та запрошеннями виконавчого комітету міської ради.
Проводилася робота серед установ, організацій та підприємств району щодо поширення інформаційних матеріалів з популяризації військової служби за контрактом та підтримки вимушених переселенців.
Відповідно до листа виконавчого комітету Запорізької міської ради від 13.10.2015 № 09/02-23/03453 протягом I кварталу 22 учасникам видано медалі „25 років виведення військ з Афганістану”.
Робота з розгляду звернень громадян в районній адміністрації проводилась відповідно до відповідних нормативно-правових актів, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови. При розгляді звернень громадян особлива увага приділяється дотриманню вимог чинного законодавства щодо термінів прийняття до розгляду та опрацювання звернень, наданню відповідей по суті порушених питань.
За звітний період до районної адміністрації надійшло 124 письмові звернення. Із загальної кількості звернень, що надійшли до районної адміністрації, колективних – 37, повторних – 3. У зверненнях порушено 124 питання. Найбільшу кількість становлять питання житлового господарства – 49, науки, освіти, виховання і навчання дітей - 31, комунально-дорожнього господарства - 28, соціального захисту – 11 та торгівлі і громадського харчування – 4 та інш. Розглянуто і опрацьовано 6 запитів на інформацію.
Через платформу „Відкрите місто” надійшло 5 звернень, в роботі – 4, відпрацьовано – 1.
За І квартал 2016 року районною адміністрацією одержано 775 документів службової кореспонденції, на контроль поставлено 136, відправлено 608 листів, видано 167 розпоряджень голови районної адміністрації.
Спеціалістами відділу адміністративно-правової роботи впродовж звітного періоду було забезпечено представництво районної адміністрації у 23 судових засіданнях, в яких районна адміністрація та Запорізька міська рада виступають відповідачем, третьою особою на представлення інтересів органу опіки і піклування. Постійно надаються юридичні консультації працівникам районної адміністрації та мешканцям району, отримали консультації 10 осіб. Спеціалісти взяли участь у 43 засіданнях комісій, взято участь у 2 консультативно-правових зустрічах для населення району.
Протягом першого кварталу 2016 року до АІТС Державного реєстру виборців завантажено 74 відомості та опрацьовано 1726 записів, з них завантажено і оброблено 34 ініціативні відомості.
Постійно проводиться аналітична робота, спрямована на усунення існуючих кратних включень виборців до Реєстру та запобігання утворення нових пар “двійників” - 21.
Проаналізовано стан 13 виборців в Реєстрі, які вибули з військових частин та установ відбування покарань, попередня адреса яких є в межах Хортицького району.
Протягом звітного періоду послідовно проводилася робота з благоустрою району: утримання в належному санітарному стані парків, скверів, куточків відпочинку, дитячих майданчиків, вулиць, прибудинкових територій.
Відділом житлово-комунальним господарством сумісно з представниками комунальних підприємств, інспекції з благоустрою Запорізької міської ради проведено 14 рейдів, виявлено 34 порушення у сфері благоустрою, санітарного та природоохоронного законодавства. Виявлено та ліквідовано 5 безхазяйних звалищ, вивезено 47,5 т сміття (вул. Новобудов, вул. Чотирнадцятого жовтня, вул. Маршала Судця, вул. Запорозького козацтва, вул. Козака Бабури).
Протягом поточного періоду укладено 2 договори з підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, власниками тимчасових споруд торговельного, побутового та соціального-культурного призначення щодо закріплення та утримання об’єктів в належному санітарному стані.
З метою вжиття заходів із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з несприятливими погодними умовами, районним штабом організована чітка робота з прибирання снігу, ліквідації ожеледиці і посипки спеціальними сумішами шляхів та тротуарів. В зимовий період було забезпечено безаварійний рух транспортних засобів по вуличним мережам, посипано протиожеледною сумішшю у кількості 388 т, розчищено 32,73 км доріг, 88, 578 тис. м2 тротуарів.
Щоденно проводилися роботи з очищення урн від сміття, зупинок громадського транспорту та ліквідації оголошень зі світлових опор та за потребою очищення решіток дощеприймальників від наносів.
Організовано та виконано роботи з ліквідації аварійно небезпечних ділянок вулично-шляхової мережі на площі 439,24 м2 (по вул. Світлій, вул. Хортицьке шосе, вул. Новгородській, вул. Рубана, пр. Ювілейному, вул. Маршала Судця, вул. Курузова, вул. Козака Бабури, вул. Новобудов, дорога по 2 мосту Преображенського).
На 93,7% виконані роботи з будівництва вул. Калнишевського, вул. Дорошенка, вул. Рубана: укладено 877,7 м асфальтного покриття, побудовано тротуарні доріжки, влаштовано освітлення, виконано роботи з благоустрою (озеленення).
Працівниками підрядних організацій за дорученням КП „Управління капітального будівництва” міської ради виконано 22,6% робіт з реконструкції бульвару Будівельників (влаштування нижнього шару асфальтобетонного покриття, побудовано тротуарні доріжки, влаштовано освітлення).
Виконано обрізку 2603 дерев та 168 кущів, вивезено 44000м3 опалого листя.
З питання присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна та об’єктам незавершеного будівництва звернулось 1 підприємство та 3 громадянина. Проведено 2 засідання комісії з питань присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна та об’єктам незавершеного будівництва.
Прийнято на квартирний облік 4 сім’ї, 2 з яких брали участь в антитерористичній операції; 1 – інвалід війни; 1 – учасник бойових дій.
З питання приватизації житла звернулось 245 громадян. Приватизовано 36 квартир загальною площею 1838,09 м2.
У січні-березні 2016 року спеціалістами відділу економічного розвитку та підприємництва районної адміністрації проводилась робота щодо реалізації єдиної державної політики, спрямованої на виконання комплексних заходів для подальшого розвитку і підтримки підприємництва, реалізації державної політики, спрямованої на розвиток роздрібної та оптової торгівлі, ресторанного господарства і послуг для населення.
В районі діють 4 ринки та 2 торговельних комплекси, 205 підприємств роздрібної торгівлі, 74 підприємства ресторанного господарства, 137 підприємств по наданню послуг населенню, 263 тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності, у тому числі 18 торговельно-зупинкових комплексів (у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року кількість підприємств роздрібної торгівлі збільшилась на 4 об’єкти, ресторанного господарства - на 6 об’єктів, з надання послуг населенню - на 6 об’єктів, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності - на 30 об’єктів).
З керівниками ринків району постійно ведеться робота з питання дотримання Правил торгівлі на ринках м. Запоріжжя, затверджених рішенням Запорізької міської ради від 22.06.2011 №48.
Станом на 30.03.2016 мобільної групою по впорядкуванню несанкціонованої торгівлі проведено 14 спільних рейдів з метою ліквідації «стихійної» торгівлі у невстановлених місцях, під час яких були перевірені вул. Новгородська, вул. Гудименка, пр. Ювілейний, вул. Лахтінська, вул. Ентузіастів та інші. Представниками мобільної групи по впорядкуванню несанкціонованої торгівлі постійно проводиться роз’яснювальна робота серед населення за наслідки «стихійної» торгівлі, особлива увага приділяється недопущенню торгівлі м’ясом, молочною та рибною продукцією.
З метою насичення споживчого ринку продуктами харчування для задоволення потреб громадян на виконання розпорядження Запорізького міського голови від 26.01.2016 №47р «Про проведення сільськогосподарських ярмарок» протягом І кварталу 2016 року на території Хортицького району в проводилися сільськогосподарські ярмарки з реалізації виключно плодоовочевої продукції по вул. Ентузіастів, 2 біля торговельно-оздоровчого комплексу «Козацький».
На виконання рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 09.02.2016 № 51 спеціалістами районної адміністрації, інспекції з благоустрою міської ради та департаменту архітектури та містобудування міської ради 03.03.3016 проведена інвентаризація нових тимчасових споруд, встановлених у Хортицькому районі, для здійснення підприємницької діяльності. За результатами перевірки прийнято рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 24.03.2016 № 107 щодо скасування паспортів прив’язок тимчасових споруд у кількості 13 шт.
У І кварталі поточного року продовжується робота із суб’єктами господарювання з питання утримання прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані. Протягом звітного періоду обстежено 45 об’єктів сфери торгівлі, побутового обслуговування та ресторанного господарства.
Станом на 31.03.2016 розповсюджено 35 пам’яток-нагадувань стосовно додержання власниками об’єктів сфери торгівлі, послуг, ресторанного господарства, тимчасових споруд, керівниками ринків та торговельних комплексів «Правил благоустрою території міста Запоріжжя».
У 1 кварталі 2016 року згідно із Законом України „Про здійснення державних закупівель” проведено переговорну процедуру закупівлі щодо послуг з централізованого постачання гарячої води та з централізованого теплопостачання, за результатами якої укладено 2 договори. Розпочато відкриті торги на закупівлю послуг з дератизації відкритих стацій району, послуг щодо очищення території району та супутніх послуг, послуг щодо очищення та санітарної обробки доріг і тротуарів району та супутніх послуг по чотирьох лотах. У березні поточного року підготовлені документи для проведення процедури відкритих торгів щодо закупівлі послуг з поточного ремонту внутрішньоквартальних проїздів (доріг).
З метою надання безкоштовної правової допомоги населенню району у І кварталі поточного року проведені 3 консультативно-правові зустрічі, в яких взяли участь представники районної адміністрації, спеціалісти управлінь та комунальних служб району, юристи різних галузей права. За консультаціями звернулось 18 громадян стосовно оформлення та прийняття спадщини, ремонту покрівлі, розподілу особових рахунків на оплату комунальних платежів, створення та реєстрації ОСББ, компенсації за шкоду житлового майна, нарахування пенсії працюючому пенсіонеру, перерахунку пенсії, призначення субсидій. З усіх порушених питань були надані відповідні роз’яснення та консультації.
Протягом І кварталу 2016 року проведено 3 засідання спостережної комісії. Секретарем комісії ведеться постійна робота щодо обліку громадян умовно-достроково звільнених з місць позбавлення волі, налагодження взаємодії закладів, установ та громадських організацій з питань соціального патронату осіб даної категорії. На особистому прийомі надано інформаційну допомогу 1 особі.
Протягом І кварталу забезпечено проведення запланованих масових заходів патріотичного, культурологічного, розважального напрямків.
Протягом першої декади січня у КЗ “ПК “Хортицький”, у клубах школярів та бібліотеках району проводились новорічні та різдвяні заходи для мешканців району та дітей прилеглих будинків. Навчальними закладами району організовані та проведені щосуботи та щонеділі розважальні програми біля головної ялинки району.
До Дня Соборності України в навчальних закладах району проведені виховні години, конференції, організовані екскурсії по місту. У бібліотеках району оформлені тематичні викладки, виставки художньої та документальної літератури. У клубах школярів проведені бесіди з гуртківцями.
З нагоди відзначення Дня закоханих 23.02.2016 в КЗ «ПК «Хортицький» проведено районну традиційну конкурсну молодіжну шоу-програму «Кохання двох сердець», в якій брали участь 4 пари. Усі учасники отримали подарунки від спонсорів.
З нагоди відзначення річниці виводу радянських військ з Афганістану районною адміністрацією спільно із закладами освіти та районною організацією ветеранів Афганістану 12.02.2016 проведені змагання з кульової стрільби в ДЮСШ №7. В Запорізькому будівельному центрі професійно-технічної освіти відбувся урочистий захід з нагоди вшанування воїнів-афганців. За участю районної адміністрації 14 воїнів-афганців та сімей загиблих отримали продуктові набори від спонсорів.
Районною адміністрацією проведено роботу щодо залучення підприємців району до участі у міському святі Масляна. Для мешканців району 13.03.2016 у сквері Ювілейному за ініціативою релігійної громади при Ново-Свято-Успенському Храмі Запорізької єпархії УПЦ м. Запоріжжя проведене свято Масляна.
До Міжнародного жіночого дня 8 Березня у КЗ «ПК «Хортицький» проведено зустріч «Від всього серця» для представниць первинних ветеранських організацій. Для жінок району в ЗК «МГА» відбувся святковий концерт за участю вихованців Дитячої школи мистецтв № 3. За зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, сумлінну працю та у зв’язку з відзначенням Міжнародного жіночого дня грамотою районної адміністрації нагороджено 36 представниць закладів, установ та підприємств Хортицького району.
24-25.03.2016 відбулась першість з волейболу на кубок голови районної адміністрації серед учнівської молоді району. У змаганнях брали участь команди юнаків та дівчат шкіл району, Запорізького будівельного центру професійно-технічної освіти та Запорізького багатопрофільного ліцею № 99. Переможці нагороджені грамотами та медалями.
 

 Яндекс.Метрика
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet